Medvind til ønsket om at drive bedre lægeklinikker for borgerne

Den 5. april 2017 havde Nordic Medicare besøg af Jacob Jensen, Folketingsmedlem for Venstre og kandidat til regionsformandsposten ved efterårets regionsvalg i Region Sjælland.

Her havde vi fornøjelsen af at vise Jacob Jensen rundt på klinikken i Maribo, som Nordic Medicare fik i drift kun fem dage, efter at vi blev spurgt af Region Sjælland, om vi ville sikre en lægeklinik til ca. 2.000 patienter. Dette eftersom ingen andre privat praktiserende læger, som er medlemmer af praktiserende lægers organisation (PLO), ønskede at påtage sig denne opgave.

Vi havde en god dialog med Jacob Jensen om sager, der er åbenlyst til skade for muligheden for at give borgerne bedre lægedækning. Det blev blandt andet til en entydig udmelding om at se på konkrete problemer, der lige nu helt væsentligt forhindrer bedre klinikker for borgerne: ”Man skal nok til at tænke lægetilbud anderledes. Lægen skal være tilgængelig, også når folk ikke er på arbejde. Der er spændende muligheder i det her” var en af Jacob Jensens svar til Folketidende omkring Nordic Medicares ekstraordinære udvidede åbningstider.

Kernespørgsmålet om at velfungerende lægeklinikker fra Nordic Medicare skal tvinges ud i udbud efter for en kort tidshorisont fik også en entydig tilkendegivelse med på vejen fra Jacob Jensen, der sagtens kan se det ufornuftige – fra borgerens perspektiv – i at de patienter, som er tilknyttet udbudsklinikker løbende bliver udsat for udbud, hvorimod de patienter, der er tilknyttet en PLO-klinik, er bundet op på et andet regelsæt, hvor de er total fritaget for at blive løbende udsat for udbudsrunder.

Det er bemærkelsesværdigt, at lægeklinikker i de områder, som det er sværest at skaffe personale til, skal i udbud. Det vil gøre det endnu sværere at rekruttere personale, og lægeklinikkerne vil blive endnu mere udsatte i fremtiden. Hvis vi i fremtiden skal skabe nogle succesfulde lægeklinikker i yderområderne af Danmark, skal vi skabe arbejdsro hos personalet, og patienterne skal føle sig trygge og vide, at vi er der for dem.

Vi har et stort samfundsansvar for at sikre lægedækning til alle borgere på lige vilkår.

 

Læs hele artiklen herFolketidende per 6 april 2017 – Vil åbne døren for lægeklinikker

Nordic Medicare - Jacob Jensen

Nordic Medicare - Jacob Jensen 2

Se vores ventetider for marts 2017 her: Tal og fakta – Marts 17