Pressemeddelelse: Nordic Medicare klager til TV2 Nord og bringer sag for pressenævnet

I et indslag den 30. juni på Tv2 Nord omkring vores klinik i Pandrup i Region Nordjylland er Nordic Medicare på trods af flere henvendelser til redaktion og journalisten fejlagtigt fremstillet, som om det ikke er muligt at komme igennem på telefonerne, som om Nordic Medicare har patienter, der venter halvanden måned på at komme til konsultation.

Indslaget er faktuelt forkert og tvinger os til at søge berigtigelse. Vi kan således dokumentere tal for lav gennemsnitlig ventetid på telefonerne, der har åbent op mod 60 timer om ugen, vi kan dokumentere at alle akutte patienter kommer til samme dag de kontakter os, at alle patienter med behov får de tider de skal have, på trods af, at vi modtager markant flere patienter i form af turister fra sommerlandet, og at servicen er ud over, hvad vi forpligter os til i kontrakt og servicelov. Vi holder desuden, modsat flere andre klinikker, sommeråbent og har optimal tilgængelighed.

Vi har klaget til Tv2 Nord over flere forhold i indslaget og klager ved først givne lejlighed til Pressenævnet. Blandt andet på grund af forhold omkring indslaget:

1. Telefonnummeret, som Tv2 Nord bygger sit indslag op om er ikke Nordic Medicares. Alligevel fremfører Tv2 Nord historien med et indslag, hvor de ”dokumenterer” at de tre gange ringer til et nummer og bliver smidt af telefonkøen. De ringer altså op til det forkerte nummer i udsendelsen og ikke til Nordic Medicare for at ”dokumentere”, hvordan patienter bliver smidt af, når de ringer for at få en tid hos Nordic Medicare. Alt imens Nordic Medicares telefoniske tilgængelighed er den bedste i Danmark inden for almen praksis. Vi har telefonisk åben fra mandag-fredag fra kl. 8:00-18:00 og lørdag-søndag fra kl. 8:00-13:00. Vi kan dokumentere at den gennemsnitlige telefoniske ventetid i Pandrup var på blot 2:24 minutter i maj 2017. Du kan som patient nemt komme igennem til os, hvis du blot ringer på det rigtige telefonnummer som altid har været 69 15 55 70, hvilket blandt andet fremgår af vores hjemmeside samt patientens gule sygesikringskort. Tv2 Nord har senere beklaget deres fejl, men ikke fjernet indslaget.

2. Derudover præsenteres sundhedsfaglig direktør og speciallæge Niels H. Riewerts Eriksen i indslaget for påstande om Per Larsen, fra Konservative, der bliver ”bestormet” af henvendelser omkring patienter, der ikke kan få en tid før sommerferien. Vi har hele dagen fredag den 30. juni 2017, til den researchende journalist, bedt om konkrete eksempler på, patienter der venter op til halvanden måned, ligesom vi har bedt Per Larsen dokumentere, hvilke patienter det drejer sig om. Per Larsen har ligeledes fremført på sin Facebook-side på baggrund af casen fra Tv2 Nord, at ventetiderne er i strid med sundhedslov og kontrakt. Det betragter vi som usandt og groft injurierende.

I mellemtiden bruger vi vores kræfter på at sørge for, at patienterne i Pandrup fortsat møder ventetider på det ambitionsniveau, vi har for dem – vi holder sommerferieåbent modsat en lang række klinikker i Nordjylland og glæder os også til at servicere turisterne fra Nordjylland. Vi kan fortsat forsikre, at alle vores patienter der vurderes som akutte kommer til samme dag, som de kontakter os, og at der er maksimal tilgængelighed på telefonen – Hvis de vel at mærke ringer på det korrekte nummer der er 69 15 55 70.

Til personalet i Pandrup skal der fra direktionen i Nordic Medicare udtrykkes den størst mulige opbakning. Vi ved, at I kæmper hårdt for at garantere et højt serviceniveau. Og det er ganske enkelt ikke rimeligt, at personalet skal fremstilles på andre måder, end at de gør deres absolutte yderste.