Afhængighedsskabende medicin. Fokus » afhængighedsskabende medicin

Afhængighedsskabende medicin

Særlig fokus på afhængighedsskabende medicin

Styrelsen for Patientsikkerhed og Nordic Medicare har stor fokus på forbruget af afhængighedsskabende medicin. Forbruget af afhængighedsskabende medicin har været stigende i Danmark. Hos Nordic Medicare har vi altid haft det som et særligt indsatsområde at sikre et solidt og veltilrettelagt nedtrapnings- eller seponeringsforløb af vores patienter med non-maligne smerter på afhængighedsskabende medicin. Hensigten er, hvor det er muligt, for patienter med non-maligne smerter på kort eller lang sigt udtrapning af patientens brug af afhængighedsskabende medicin.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed må fornyelse af afhængighedsskabende medicin, til patienter med non-maligne smerter, kun ske ved personligt fremmøde i klinikken. Det vil sige ikke over telefonen eller via internettet. Kontakt klinikken telefonisk og bestil en konsultationstid til receptfornyelse, hvis det omhandler afhængighedsskabende medicin. Vær dog selv opmærksom på at have medicin til klinikkens lukkedage.

Afhængighedsskabende lægemidler

Ved afhængighedsskabende lægemidler forstås:
– morfin og morfinlignende midler (opioide analgetika)
– beroligende midler og sovemidler, herunder særligt benzodiazepiner og stoffer, der virker på benzodiazepinreceptorerne
– lægemidler med centralstimulerende virkning
– visse andre lægemidler med afhængigheds-/misbrugspotentiale

Udtrapning af afhængighedsskabende medicin for patientens egen skyld

De mest almindelige bivirkninger ved sovemedicin og angstdæmpende beroligende medicin er svimmelhed, døsighed, hukommelsesbesvær samt koncentrationsbesvær. De fleste patienter på afhængighedsskabende medicin bemærker ikke, at de er påvirkede af langtidsbrug. Brat ophør af medicinen kan give abstinenser, og det er tegn på, at patienten er afhængig. De mest almindelige abstinenssymptomer er angst, uro, svedeture og søvnbesvær. Det er derfor vigtigt, at man gennemgår en langsom nedtrapning af behandlingen.

Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler

På dette link finder du vejledningen om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, VEJ nr. 9009 af 27. december 2013:
https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=160914

Forstå årsagen til fratagelse af kørekort

Der er risiko for påvirkning af bevidstheden ved brug af stærk smertestillende medicin. Derfor må man ikke køre bil eller lignende ved indtagelse af stærk smertestillende medicin med kort virkningstid. Patienten kan undgå kørselsforbud, hvis der udelukkende indtages præparater med lang virkningstid.

På dette link finder du vejledningen om helbredskrav til kørekort, Styrelsen for Patientsikkerhed August 2017, kapitel 9.
https://stps.dk/da/udgivelser/2017/vejledning-om-helbredskrav-til-koerekort/~/media/9BE267FAC6AE4BE3ABB93FAA6E7C2347.ashx

Kære alle sammen

Borgere bør stadig bruge mundbind i sundhedsvæsenet, når der er øget risiko for smitte

Sundhedsstyrelsen er her til morgen kommet med nye anbefalinger om borgernes brug af mundbind i sundhedsvæsenet. Anbefalingerne gælder fra 14. juni 2021. Fremover anbefales brug af mundbind til patienter, der har symptomer, der kan være tegn på COVID-19, til alle der skal testes for COVID-19 og på enkelte steder på sygehuse og i almen praksis. Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan tilsvarende fra mandag d. 14. juni gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.

Siden foråret 2020 har Sundhedsstyrelsen, i perioder med øget risiko for smittespredning, anbefalet at bruge mundbind i sundhedsvæsnet som en ekstra beskyttelse i situationer, hvor det ikke har været muligt at holde afstand. I december indførte regeringen desuden et krav om, at både personale og borgere skulle bære mundbind på offentligt tilgængelige steder, herunder i sundhedsvæsenet, på ældreområdet og på dele af socialområdet.

I den aktuelle situation, hvor der er høj vaccinationsdækning, lave smittetal og færre indlagte med COVID-19, er behovet for supplerende smitteforebyggende tiltag mindre. Derfor vurderer Sundhedsstyrelsen, at det nu er muligt at lempe på krav om brug af mundbind, herunder i sundhedsvæsenet. De nye anbefalinger følger Sundhedsstyrelsens netop offentliggjorte anbefalinger om lempelse af krav om mundbind i det offentlige rum.

Langt størstedelen af personer i øget risiko er blevet færdigvaccineret, og det gælder også en stor del af den øvrige befolkning og de ansatte i sundhedsvæsenet. Samtidig har vi god epidemikontrol. Derfor er det vurderet, at der ikke længere er grund til, at alle bærer mundbind overalt i sundhedsvæsenet, men at man kun gør det i situationer hvor der er en særlig risiko og det er meget vigtigt, at man fortsat følger de generelle anbefalinger for at undgå smitte.

Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan fra mandag d. 14. juni 2021 gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de gældende retningslinjer, der er beskrevet i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer:

Følgende gælder fra 14. juni 2021

Borgere og patienter anbefales at bruge mundbind i følgende situationer:

  • - når de skal testes for COVID-19
  • - hvis de har symptomer og bryder selvisolation fx for at komme til læge eller på sygehus
  • - ved ophold i venteværelser, da der kan være personer med luftvejssymptomer – det vil sige akutmodtagelse, akutklinik, almen praksis, vagtlæge og øre/næse/hals speciallægepraksis