12 myter om Nordic Medicare inden for almen praksis

Selvom Nordic Medicare er en mindre aktør, og blot tager sig af alle de patienter som ingen andre betalende kontingentmedlemmer fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO) vil have, oplever vi i takt med vores stigende vækst, på markedet inden for almen praksis, at vi ofte skal tage stilling til løbende myter omkring Nordic Medicares kvalitet og service fra journalister.

Som det skete for blandt andet TDC, Danske Spil – og nu også PLO – har de alle oplevet at få ophævet deres monopol til gavn for borgerne, men til ulempe for dem selv som monopolindehaver. Med Nordic Medicares entré på markedet tilbage i 2015 var vi med til at bryde PLOs komplette monopol inden for almen praksis som ellers tidligere kun var forbeholdt PLOs betalende kontingentmedlemmer (PLO-lægerne). PLOs monopol er blandt andet blevet debatteret af Dansk Erhverv og Martin Gertsen (V).

PLO har 3.400 betalende kontingentmedlemmer som hver især betaler omkring 13.000 DKK årligt, hvilket giver PLO en samlet indtægtspulje på ca. 44 mio. DKK årligt til at drive fagpolitik for og dermed varetage PLOs mission som er: ”at varetage de praktiserende lægers faglige og økonomiske interesser”. PLO er således en ressourcestærk fagforening, og hos Nordic Medicare oplever vi konstant effekterne af PLOs lobbyismestrategi overfor journalister, politikere og patienter som har til formål at skabe pessimisme og myter omkring Nordic Medicare – selvom vi ansætter tidligere praktiserende læger fra PLO, ude på alle vores lægeklinikker i Danmark. Dette sker i PLOs kamp om at varetage deres nuværende medlemmers økonomiske interesser ved at undgå konkurrence fra de nye aktører i markedet.

Det skal siges at mange PLO-læger slet ikke har viden om, hvordan PLO som fagforening arbejder i praksis med medierne, i PLOs forsøg på at få skrevet negative historier om Nordic Medicare. Senest med dette opslag i en tilfældig PLO-klinik (klik her for at se opslaget).

Hos Nordic Medicare er vi med til at sikre lægedækning kritiske steder i Danmark, og vi løfter således en utrolig væsentlig samfundsopgave. På trods af at vi primært opererer i nogle af landets sværeste områder har vi samtidig en fast ambition om at sætte nye standarder i markedet. I vores bestræbelser på at skabe et bedre sundhedsvæsen, at sætte nye standarder, og på baggrund af ovennævnte lobbyismearbejde fra PLO, har vi valgt at besvare 12 myter om Nordic Medicares arbejde inden for almen praksis for at mane disse myter til jorden.

 

Myte nummer 1: Nordic Medicare anvender en del udenlandske læger som patienterne har haft svært ved at forstå

I de år vi har drevet lægeklinikker i Danmark har vi blot haft to speciallæger ansat, der ikke var født i Danmark. Disse to speciallæger har vi stadig fastansat i dag, og de gør en kæmpemæssig indsats til gavn for vores patienter. Vores speciallæger er tidligere privatpraktiserende læger med egen lægepraksis, og har tidligere været betalende kontingentmedlemmer hos PLO, men ønsker nu bare at være fastansatte praktiserende læger hos Nordic Medicare, eller arbejde på vikarbasis, i stedet for at være selvstændig erhvervsdrivende under PLO-systemet.

Klassisk PLO angreb - Myte 1 og 2

 

Myte nummer 2: Patienter møder aldrig de samme læger

Hos Nordic Medicare har vi fastansat vores speciallæger og sygeplejersker, men da vi i modsætning til mange andre lægepraksisser holder åben alle hverdage hele året, kan det være nødvendigt at anvende vores egne vikarlæger og vikarsygeplejersker for at kunne opretholde denne tilgængelighedsservice over for patienterne.

Generelt bliver der færre og færre solopraksisser i Danmark. For 51 år siden (år 1967) var 71% af alle lægeklinikker inden for almen praksis i Danmark solopraksisser, hvor der altså kun var en læge tilknyttet. I dag er det kun 30% af alle lægepraksisser der er en solopraksis.

I fremtiden skal borgerne til at vænne sig til, at de ikke har en enkelt sololæge, men i stedet  måske to eller tre, for sololægen kan ikke længere følge med, når familierne og patienterne ønsker sig mere fleksibilitet og længere åbningstider mv. Hos Nordic Medicare har vi på baggrund af vores erfaring konstateret, at det er den rigtige vej, fordi en enkelt læge også kan blive syg, skal have fri og ferie. Og så er borgerne altså bedre stillet ved at have flere gode danske familielæger, der optimalt set også har hvert deres speciale ud over deres grundfaglighed. Dem får de hos os.

Udviklingen frem mod større lægeklinikker inden for almen praksis betyder øget lægefaglig sparring, internt lægefaglig specialisering, men også mindre sårbare enheder, da en større praksis ikke kun er bygget op på en sololæge. Senest har den siddende Sundhedsminister, Ellen Trane Nørby udtalt at hun ikke ser nogen fremtid for sololægen (Fischer, N. (2017). Sundhedsministeren: Fremtidens læge er ikke i solopraksis. Dagens Medicin).

Hvis man som patient får en akut konsultationstid hos Nordic Medicare, så kan man ikke være sikker på at få sin sædvanlige læge, men en af de læger der er på arbejde, hvilket er nøjagtig den situation, der forekommer i andre lægepraksisser i Danmark, hvor der er mere end en læge ansat.

 

Myte nummer 3: Nordic Medicare har lange ventetider

Der skal ikke være lang ventetid i en klinik. Vi har fuldkommen samme ambition som patienterne. Man skal ikke vente længere end højst nødvendigt, men vi vil aldrig kunne fjerne al ventetid. Der kan komme akutpatienter, hvor en hjertepatient er nødt til at komme ind først, og så kan vores læger også blive syge. Indtil vi har fået tilkaldt forstærkninger, kan der være ventetid. Vi er desværre ikke den eneste klinik i Danmark, hvor folk må leve med ventetid. Der er masser af andre lægeklinikker, hvor folk må vente to-tre uger for at komme til konsultation. Dette sker for patienter i det meste af Jylland, på Fyn og dele af Sjælland. De fleste hos Nordic Medicare får en tid hos lægen inden for fem hverdage, som vi ifølge servicemålet skal tilstræbe. Det kan vi dokumentere, at vi lever op til, og skulle det modsatte opstå, har vi en handlingsplan for, hvordan vi hurtigt får genetableret den høje standard.

Generelt får vores patienter i gennemsnit en konsultationstid inden for få hverdage. Men nogle gange opstår der spidsbelastninger specielt i ferieperioderne. Nordic Medicares lægeklinikker skal holde åbent alle hverdage hele året, hvilket gør, at vi også skal tage os af andre lægehuses patienter, når de holder lukket i ferien samt turister. Dette skaber altid et øget pres på vores lægeklinikkers ventetider.

Nordic Medicare overtager udelukkende de patienter som ingen andre PLO-læger ønsker. Det har ofte været nogle kriseramte lægeklinikker Nordic Medicare har overtaget. Det er selvsagt svært at rekruttere praktiserende speciallæger hertil. Blandt andet har den nu afgået regionsrådsformand i Region Sjælland, Jens Stenbæk for nyligt udtalt, at “udbudsklinikkerne har nogle gange haft en kæmpe svær opgave, idet de ydernumre, de har været nødt til at overtage, var fra læger, som var kørt træt og hvor der var nogle ting at samle op på” (KAP-S, november 2017, 7:38-7:28). Der er ikke nogen hemmelighed, at der er lægemangel i yderområderne af Danmark. Vi kan desværre ikke trylle, men vi forsøger hver dag at komme så tæt på at gøre det alligevel. Til trods for generel lægemangel har Nordic Medicare haft succes med at minimere konsekvenserne af lægemangel i flere byer.

Udover den fysiske tilgængelighed er den telefoniske tilgængelighed også vigtig for Nordic Medicare. Derfor har vi som den første aktør inden for almen praksis, og stadig den eneste aktør, valgt at holde åben fra kl. 8:00 – 18:00 alle hverdage og fra kl. 8:00 – 13:00 lørdage og søndage – hele året ude på samtlige af vores lægeklinikker. Se vores seneste opgørelse over vores telefoniske tilgængelighed (klik her). Vi har ikke valgt at udvide vores tilgængelighed fordi vores kontrakter med regionerne forpligter os til dette, men fordi vi ønsker at sætte nye standarder, inden for almen praksis i vores evige ambition om at skabe et bedre sundhedsvæsen.

Helt generelt kan vi oplyse, at det er helt normalt, at nogle patienter bookes til opfølgning, efter et lægefagligt standardskema for eksempel 1, 3 eller 6 måneder frem afhængig af opfølgningsformålet med patienten, og at dette desværre ikke bliver italesat i medierne, at patienten slet ikke bør komme til læge, før et kontrolbesøg giver mening. Her kan der være tale om kroniske sygdomme så som diabetes, KOL og hypertension. Der kan nævnes mange andre gode eksempler på, hvorfor nogle patienter, efter almindelig standard i praksis, skal vente for eksempel 2 eller 4 uger, før de får en tid hos os igen. Udvalgte patienter opfatter dette som ventetid, men virkeligheden at der er tale om sygdomsmæssige- eller diagnostiske hensyn, hvorfor det ikke giver mening at møde patienten før. Vi arbejder på at fortælle dette gentagne gange til medier og patienter, og det vil vi fortsat forsøge at gøre så eksplicit som muligt, så alle parter kan koncentrere sig om patienternes velbefindende.

Desværre oplever vi også, at patienter kan have et særligt motiv for at italesætte lange ventetider hos Nordic Medicare selvom dette ikke er tilfældet. Læs et eksempel på det i artikel fra TV2 Nord eller se nyhedsudsendelse fra TV2 Nord om kendelsen fra pressenævnet.

 

Myte nummer 4: Nordic Medicare er en midlertidig løsning/nødløsning

Som lovgivningen er i dag, har vi fået nogle helt særlige markedsvilkår, som vi ingen indflydelse har på, og som ikke er gældende for alle de andre privatpraktiserende læger som er betalende kontingentmedlemmer hos PLO. Inden Sundhedsloven blevet ændret i år 2014, med indførelsen af § 227, stk. 3-4 (udbud af drift af lægeklinikker), havde de privatpraktiserende læger fra PLO opbygget et komplet monopol på det danske marked. Med lovændringen tilbage i år 2014, fik regionerne mulighed for at udbyde et ydernummer med tilknyttede patienter i form af et offentlig udbud med åbne, objektive og ikke diskriminerende vilkår. Dette blev regionernes garanti for at kunne opfylde deres overordnet forpligtigelse om at sikre fortsat lægedækning til alle patienter.

PLO-lægerne har i dag førsteret/eneret i forhold til at vælge, hvor på ”Danmarkskortet”, de ønsker at drive lægeklinik, og deres patienter bliver aldrig udsat for løbende udbudsprocesser jf. Sundhedsloven § 227, stk.1. Hermed er de privatpraktiserende læger fra PLO sikret gennem lovgivningen, at de kan eje deres ydernummer på ubestemt tid og eventuelt sælge dette ydernummer videre til andre PLO-læger. Vi kan således kun være i de områder af Danmark, hvor ingen selvstændige PLO-læger ønsker at være, hvilket ofte er de mest sårbare områder af Danmark, og vores patienter skal typisk i udbud hver 3-4 år jf. Sundhedsloven § 227, stk. 3-4, hvilket skyldes at en aktør som Nordic Medicare kun har et ydernummer til låns. Det er selvfølgelig bemærkelsesværdigt, at lægeklinikker i de områder, som det er sværest at skaffe personale til, skal i løbende udbud.

Personalet og ikke mindst patienterne, der er tilknyttet de nye private klinikker, der skal i løbende udbud, vil derfor kunne opleve usikkerhedsmomenter, hvor vi ikke kan garantere kontinuiteten – for der er intet vi ønsker mere, end at sikre blivende lægedækning i udbudsklinikkerne. For de nye private klinikker, der er underlagt korte udbudskontrakter, er det efter nuværende lovgivning ikke muligt at have de ”langsigtede briller” på i form af et utvetydigt løfte til patienter og personale om, at vi også varetager deres klinik om 10 år. Det gør det sværere at fastholde personalet, og samtidig sværere at skabe et langvarigt tillidsforhold mellem personalet og patienterne. Vi oplever at PLO har en interesse i at kalde os en midlertidig løsning, fordi lovgivningen dikterer, at vores lægeklinikker/patienter skal i løbende udbud indenfor få år. Virkeligheden er nok snarere, at behovet for de nye private klinikker er et udtryk for, at det tidligere komplette PLO monopol var en midlertidig løsning der ikke længere var tilstrækkelig og ej heller levedygtigt.

Klassisk PLO angreb - Myte 4Vi tror på at vi kan blive en permanent aktør, da vores patienter tilbydes en helt anden service og kvalitet, end hvad der er set før inden for almen praksis, men det kræver selvfølgelig at lovgivningen bliver lavet om. Bliver lovgivningen lavet om, og udbudsperioder forlænget væsentligt, vil vi kunne garantere og levere større kontinuitet, og bedre sikkerhed for personalet – det tiltrækker endnu flere af de bedste, som vi allerede har fornøjelsen af at beskæftige i vores klinikker. Det kan blandt andet nævnes, at vi er den første aktør i Danmark som har telefonisk åben fra kl. 8:00 – 18:00 alle hverdage og fra kl. 8:00 – 13:00 lørdage og søndage – hele året ude på samtlige af vores lægeklinikker. Ligeledes sætter vi blandt andet nye standarder inden for efteruddannelse af personale på vores lægeklinikker, hvilket gør, at vi kan give behandlinger af høj kvalitet. Samtidig er vi den første aktør, som har udviklet et kvalitetssikringssystem, ved navn NM-Alert, som løbende kontrollerer, om alle vores ansatte har gyldige autorisationer, og ingen alvorlige klagesager, i Skandinavien inden de går på arbejde hver dag. Det sikrer patienten, at de ikke skal møde personale, der har alvorlige sager på cv’et, selvom personalet måtte forsøge at skjule det.

 

Myte nummer 5: En lægevikar mister fuldstændig overblikket hos de nye private klinikker

Generelt er vores speciallæger fastansatte. Vi har overtaget lægeklinikkerne, blandt andet fordi ingen af de omkring 3.400 privatpraktiserende læger, der hører under fagforeningen PLO, der havde førsteret til at overtage klinikkerne, ønskede at overtage disse lægeklinikker. Alternativet havde været, at der ingen læge ville have været til stede. Vi har således påtaget os den store udfordring at fastholde de lokale lægeklinikker i lokalområdet, så patienterne ikke skal køre urimeligt langt for at konsultere deres læge. Hos Nordic Medicare har vi lyst til at engagere os i yderområderne, og den opgave har vi evnet at løfte. Vi stiller en service til rådighed som ellers ikke var til stede.

Klassisk PLO angreb - Myte 5På de lægeklinikker, vi har haft i længere tid, har vi i dag en fast medarbejderstab bestående af de samme sygeplejersker og speciallæger.

I de private PLO-klinikker bliver der også ofte anvendt vikarlæger, som er speciallæger indenfor almen medicin. Disse vikariater bliver ugentlig annonceret via den lukkede Facebookgruppe, ved navn ”Vikariater, salg, etablering og køb af praksis” med 3.466 medlemmer. Det er en god platform hvor man kan hjælpe hinanden. Det er forståeligt, at en PLO-klinik kan have behov for en vikarlæge ligesom på en Nordic Medicare lægeklinik. Hos Nordic Medicare kan vi have et behov for at supplere op med en lægevikar da vi, i modsætning til andre lægepraksisser, skal holde åben alle hverdage hele året og aldrig må holde ferielukket.

Kvaliteten af det arbejde, der foregår i en Nordic Medicare lægeklinik, er dokumenterbart i top jf. punkt 8 nedenfor.

 

Myte nummer 6: Nordic Medicare tilbyder ikke familielægen og jeres læger kender ikke patienterne gennem mange år

Generelt ses familielægen mindre og mindre som angivet ovenfor i punkt 2. Lægepraksisserne i Danmark bliver større enheder, og det gør vores også. Det mener vi er i alles interesse, selvom det kan være en romantisk tanke, at samme læge kender hele familien fra vugge til grav. I større enheder kan den samme familielæge ikke tilbydes, hver gang en patient besøger klinikken. Ligeledes ses det også, at lægeklinikkerne bruger mere hjælpepersonale end tidligere, hvilket igen gør den såkaldte familielæge mindre synlig over for patienterne. Det er virkeligheden i år 2018, og selvom familielægen er en tryg tanke for patienten, er det samtidig vigtigt, at vi italesætter sårbarheden og forstår at tackle ulemperne ved solopraksisser med kun en familielæge. For hvis lægen bliver syg eller af anden årsag ikke kan passe sin solopraksis, står patienterne uden læge, hvilket kan have konsekvenser for patienterne. Vi ser desværre alt for mange eksempler på, at sårbarheder hos en ellers dedikeret sololæge betyder, at patienter efterlades uden muligheden for at komme til læge.

Vi må i fremtiden vænne os til i Danmark, at lægeklinikker bliver bemandet af mere end bare en sololæge. I Sverige har de formået at opbygge større lægeklinikker. De svenske lægeklinikker (vårdcentraler) har man samlet i større enheder (flere patienter, flere speciallæger, flere sygeplejersker). Dette giver en helt andet faglig sparring blandt forskellige speciallæger, og det kan sandsynliggøres, at denne faglige sparring, via denne strukturopbygning, giver patienterne en mere kvalificeret behandling.

Vi er helt enige i, at det ville være at foretrække, hvis hver borger uproblematisk kunne have en og samme læge i en lang årrække, der kender dem personligt. Dette ville vi også meget gerne kunne tilbyde. Vores nuværende vilkår umuliggør desværre, at vi kan tilbyde det. Dels fordi vi driver vores lægeklinikker i typisk 12-48 måneder, før de igen skal i udbud. Ligeledes kan vi kun overtage de patienter, som ingen andre PLO-læger ønsker, hvilket ofte er i yderområderne af Danmark, hvor det kan være svært at rekruttere læger til permanent fastansættelse i en længere årrække, da disse læger ofte har lang kørsel fra deres private hjem. Endvidere skal vi i modsætning til en privat PLO-klinik, holde åben alle hverdage hele året og kan således være nødsaget til at anvende vores egen vikarlæger, når vores fastansatte læger skal på ferie, på efteruddannelse eller sågar selv bliver syge. De krav der stilles til de nye private klinikker, omkring at de skal holde åben alle hverdage hele året og at de aldrig må holde lukket tilgang for nye patienter, er vi tilhænger af. Sådan burde det være for alle klinikker i år 2018.

 

Myte nummer 7: Nordic Medicare har ”en tsunami” af serviceklagesager

Lægegerningen består også af konflikter. Vi arbejder med mennesker. Der vil altid være patienter, der ikke oplever, at de får lige så hurtig hjælp, som de havde håbet, eller får den medicin, de havde håbet. Der findes næppe et sted, hvor der hver dag opstår flere modsatrettede følelser, end i en lægeklinik, hvor patienterne tackler smerte, frygt, sorg og glæde, når alt går godt. Vi kommer også til at få klagesager i fremtiden, for patienter er forskellige – men vi arbejder hver dag for at minimere klager og opfylde den fælles ambition, vi har for og med patienterne. Vi kigger hele tiden på, om der er ting vi kan ændre i vores procedurer. Vi kan kun håbe på, at patienterne fortsat vil medvirke til at gøre os klogere og udvikle os – blandt andet gennem vores etablerede patientråd og ved at besvare de brugerundersøgelser vi gennemfører.

Klassisk PLO angreb - Myte 7I 2017 har vi for alvor oplevet, at PLO har forsøgt at sætte spot på de såkaldte serviceklager ved aktivt at sælge historier ind til pressen om antallet i vores klinikker. Vi forsøgte ultimo 2017 at skabe modvægt til PLO’s ”plantede tal” til blandt andet TV Øst omkring serviceklager (https://www.nordicmedicare.dk/presse/pres-paa-telefonerne-nordic-medicare-ikke-patienter-oeger-informationsbehov/ og https://www.nordicmedicare.dk/presse/plo-plantede-tal-gendrevet-tv2-oest/).

Hos Nordic Medicare har vi gjort utroligt meget ud af at insistere på, at man overholder Styrelsen for Patientsikkerheds vejledninger med det formål at nedtrappe patienter på afhængighedsskabende medicin. Vi har oplevet præcis dette adskillige gange: Patienten reagerer uhensigtsmæssigt, og det bliver en hård konflikt, og det resulterer ofte i en serviceklage og råberi på sociale medier og i tabloidpresse (https://www.nordicmedicare.dk/presse/patient-hjulpet-afhaengighedsskabende-medicin-dag-takker-hun-laegen-behandlingen/ og http://ugeskriftet.dk/debat/nedtrapning-af-afhaengighedsskabende-medicin-er-et-faelles-ansvar). Vi kommer ikke til at give os, og må ikke give os, i forhold til det lægefaglige ansvar vi har for at trappe folk ud af afhængighedsskabende medicin – selvom det kan give os konflikter, serviceklager mv. Vi mener faktisk, at vi har et særligt sundhedsfagligt ansvar i yderområderne for at bekæmpe det overforbrug af medicin, mange patienter har, når vi overtager dem. Derfor kommer vi også til at have serviceklager i fremtiden men resultaterne ved at rydde op i forbruget af stærkt vanedannende medicin, i de lægeklinikker vi har overtaget, er til stor succes for vores patienter og ikke mindst vores samfund på længere sigt (https://www.nordicmedicare.dk/presse/nordic-medicare-rydder-forbruget-staerkt-vanedannende-medicin/).

I forbindelse med PLOs aktindsigt i serviceklager, som de anmodede om i august 2017, svarede Region Sjælland den 31.august 2017 således; ”Vedlagt fremsendes overblik over antal kapaciteter, patienter og klager i midlertidige klinikker, regionsklinikker og udbudsklinikker for 2016. Jeg må samtidig gøre opmærksom på, at ikke alle 25 serviceklager kan sammenlignes med de 38 serviceklager vi har modtaget over PLO-klinikker, og som er behandlet i SU. Regionen modtager af og til klager over PLO-klinikker, som ikke bliver til egentlig klager til SU, men afklares administrativt. Disse journaliseres på generelle sager og fremgår derfor ikke i en statistik. Nogle af ovennævnte 25 serviceklager over midlertidige klinikker, regionsklinikker og udbudsklinikker har samme karakter. De ville eventuelt ikke være havnet i SU, i fald SU også skulle behandle klager over udbudsklinikker. De første udbudsklinkker blev etableret i 2016. Langt hovedparten af de angivne klager er modtaget i den første periode af udbudsklinikkernes levetid.”

Hermed fremgår det fra Region Sjælland, at antallet serviceklager for PLO-klinikker, er usammenligneligt med udbudsklinikker. Men til trods for dette anvendes de til fulde som lobbyismestatistik af PLO.

Senest påpegede sundhedsminister Ellen Trane Nørby overfor PLO, på Lægedage i november 2017, at ”Jeg håber vi kan have et konstruktivt samarbejde, hvor vi ikke tillægger hinanden forkerte motiver og ligesom spreder fake news”. (https://www.youtube.com/watch?v=gmU9pCXcDbU Tid: 18:49-18:56).

Vi er helt enige med sundhedsministeren på dette punkt. Lad os komme med konstruktive forslag til de politiske beslutningstagere uden brugen af fake news. Samfundet har brug for alle aktører her.

 

Myte nummer 8: Nordic Medicare har ikke styr på kvaliteten

Hvis man ønsker at afdække kvaliteten af de behandlinger, der sker inden for almen praksis forefindes relevant information her:

 

Styrelsen for Patientsikkerhed foretog et stort planlagt kontrolbesøg i maj 2017 på Nordic Medicares lægeklinikker og de kunne kun rose os for vores indsats. Vi hilser i øvrigt altid Styrelsens besøg velkommen, fordi det efter vores opfattelse er patientens garanti for, at alle aktører konsekvent yder højeste kvalitet.

Ved disse risikobaserede tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed finder du flere PLO-klinikker med prædikatet ”Større problemer af betydning for patientsikkerheden”. Alle Nordic Medicares klinikker har prædikatet; ”Få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden”.

 

I henhold til den statistik, der er afsluttet for 2015, 2016 og 2017, kan vi konstatere, at vi har tabt en patienterstatningssag på 12.285 DKK disse tre år.

Det betyder at kun en patient hos Nordic Medicare har fået medhold i sin faglige klage hos Patienterstatningen.

Til sammenligning kan vi med data fra Patienterstatningen konstatere at der for 2015, 2016 og 2017 er udbetalt lidt over 230 mio. DKK i patienterstatningssager til patienter som er tilknyttet PLO-klinikker. I samme periode var der knap 1.910 PLO-klinikker i Danmark, hvilket svarer det til, at der er udbetalt 120.419 DKK i patienterstatningsbeløb per PLO-klinik over de sidste tre år på landsplan.

 

De fleste af Nordic Medicares lægeklinikker er allerede akkrediteret. Dette betyder i praksis at disse klinikker lever op til det nationale niveau for kvalitet på de områder, der er omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel.

De øvrige af vores lægeklinikker vil blive akkrediteret i år 2018.

Hos Nordic Medicare har vi som de eneste, inden for almen praksis, ansat en akkrediteringsmanager.

 

Da Region Sjælland og Nordic Medicare indgik aftale om drift af flere udbudsklinikker på Lolland-Falster, var det en politisk ambition at få sænket ordinationen af stærkt vanedannende medicin. Før Nordic Medicare overtog og fusionerede de fire klinikker i Nakskov, var de meget store mængder af vanedannende medicin mange gange ordineret på et yderst tvivlsomt grundlag og i direkte modstrid med vejledningen om afhængighedsskabende medicin fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

I dag har Nordic Medicare ryddet op i de forhold, og aktuelle tal fra Lægemiddelenheden Region Sjælland viser, at klinikken i Nakskov i dag ligger mellem 61 og 82 pct. under regionsgennemsnittet – og mellem 45 og 78 pct. under landsgennemsnittet – når det kommer til ordination af forskellige typer stærkt vanedannende medicin, der er afhængighedsskabende. Resultatet er sundere og mere tilfredse patienter, viser tallene. Det reducerede medicinforbrug er også godt for regionens økonomi som Nordic Medicare har sparet for ca. 1,5 mio. kr. i medicintilskud årligt alene i Nakskov.

 

Klassisk PLO angreb - Myte 8

Den tidligere Regionsrådsformand, Jens Stenbæks udtalte ved Lægedage sidste år, at “Udbudsklinikkerne har nogle gange haft en kæmpe svær opgave, idet de ydernumre, de har været nødt til at overtage, var læger, som var kørt træt og hvor der var nogle ting at samle op på.” Dette citat er meget retvisende og vi kommer ikke til at give os, og må ikke give os, i forhold til det lægefaglige ansvar vi har for at trappe folk ud af afhængighedsskabende medicin – selvom det kan give os konflikter, serviceklager mv.

Til trods for at Nordic Medicares faglige præstationer er dokumenterbart i top, og at vi ansætter speciallæger, som er, eller tidligere har været, betalende kontingentmedlemmer hos PLO, bliver kvaliteten af deres arbejde ofte kritiseret af højtstående personer fra PLO, selvom vores speciallæger gør en kæmpe indsats for at sikre lægedækning i hele Danmark.

 

 

Ved en gennemgang af Styrrelsen for Patientsikkerheds autorisationsregister kan det konkluderes, at flere speciallæger i almen medicin er under opsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed. Her des det at 9 speciallæger i almen medicin har skærpet tilsyn, 22 har fået et fagligt påbud, 6 har en virksomhedsindskrænkning, 9 har en indskrænkning i ordinationsretten, 27 står nu uden gyldig autorisation, 3 har en suspenderet autorisation og 1 har fået forbud mod at arbejde. Ingen af disse læger er ansat i Nordic Medicare.

Senest har Nordic Medicare den 2. januar 2018 overtaget en lægepraksis i Greve. PLO-lægen, der har haft klinikken indtil nu, er under skærpet tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi Styrelsen har begrundet mistanke om at den privatpraktiserende læges faglige virke fremadrettet vil kunne udgøre en forringet sikkerhed for sine patienter. Patienterne har ikke haft adgang til en fast læge i flere måneder og ingen andre PLO-læger ønskede at overtage disse patienter, selvom PLO-lægerne via lovgivningen har fået fortrinsret til dette (https://www.nordicmedicare.dk/presse/pres-paa-telefonerne-nordic-medicare-ikke-patienter-oeger-informationsbehov/).

 

Myte nummer 9. Nordic Medicare er en dyrere løsning end PLO-klinikker

Alle aktører kan byde ind på driften af en lægeklinik, når den kommer i udbud – også PLO-læger. Her er det alene kvalitet og pris, der afgør, hvem der får lov til at drive en bestemt lægeklinik i en begrænset periode. I de år, vi har været på markedet, har vi kun oplevet en gang, at en PLO-læge har vundet en udbudsrunde i forhold til driften af en lægeklinik. Det var i Balling. Det er vi glade for – for det garanterer patienterne højest mulig kvalitet for færrest mulige skattekroner.

Det skal påpeges at alle vores lægeklinikker har været konkurrenceudsat i form af en offentlig udbudsrunde og at vi trods alt kun har fået disse lægeklinikker, fordi vi var den aktør der var bedst på pris og kvalitet. Vores priser varierer fra område til område. I nogle områder er vi muligvis dyrere end den klassiske PLO-klinik, og i andre tilfælde er vi væsentligt billigere.

Som det er nu, overtager vi de patienter, som ingen andre privatpraktiserende læger fra PLO ønsker at overtage. Dette er generelt i yderområderne af Danmark. Som oftest er det svært til umuligt, at rekruttere speciallæger i almen medicin der er bosat i disse områder. For at sikre speciallæger på vores lægeklinikker, er vi derfor nødt til, udover de generelle omkostninger, at betale for transport og bolig, hver uge hele året. Dette gør det selvsagt noget dyrere. En anden vigtig ting at pointere i forhold til vores udgifter, er at der for os kræves, at vi holder åbent samtlige hverdage, hele året rundt og at vi aldrig må holde lukket for tilgang af nye patienter, hvilket også er med til at drive driftsomkostninger op og dermed priserne overfor Regionen.

I de klinikker der ligger tættere på storbyerne, hvor det er lettere at tiltrække speciallæger, har vi beviseligt gjort det billigere for samfundet. Samtidig forsøger vi hele tiden at øge servicen og kvaliteten, til et hidtil uset niveau ude på vores lægeklinikker. Faktisk kunne vi også gøre det endnu billigere for samfundet, hvis vi havde vores lægeklinikker permanent ligesom en PLO-klinik, for så kunne vi og ville vi investere mere langsigtet til alles fordel. I dag skal vi hente hele vores omkostningstunge investering hjem på en 1-4 år kontraktperiode, hvilket desværre er et markedsvilkår, vi har, som en PLO-klinik ikke har. Desuden ejer udbudsklinikkerne ikke ydernummeret, som en PLO-læge, og kan dermed ikke afsætte det på markedet.

For at kunne lave en prissammenligning er det blandt andet relevant, at få belyst:

1. at flere PLO-klinikker, i yderområderne af Region Nordjylland, har været særdeles gode til at forhandle med regionen og har herigennem fået et langt højere basishonorar end det ellers fastlagte basishonorarbeløb i overenskomsten.
2. at flere PLO-klinikkerne fået særlig økonomisk støtte, hvor de af det offentlige får betalt for inventar, personaleudgifter mv.
3. de offentlige udgifter som tilfalder det generelle PLO system, i form af fonde, udvalg og PLO enheder både på central og regionalt niveau. Dette er ikke en udgiftspost det offentlige har hos en privat sundhedsaktør som Nordic Medicare der også driver private klinikker inden for almen praksis i Danmark.
4. de patienterstatningsbeløb som det offentlige i sidste ende må betale de patienter som bliver behandlet dokumenterbart fejlagtigt hos de forskellige aktører jf. Patienterstatningen, myte nummer 8 ovenfor.
5. evt. sparede tilskud til medicin (i Nakskov har vi for eksempel sparet regionen for mere end 1 mio. DKK per år i medicintilskud) jf. Lægemiddelenheden, myte nummer 8 ovenfor.

 

Myte nummer 10: De nye private klinikker har bedre vilkår end de private PLO-klinikker

Indtil for få år siden havde medlemmer af Praktiserende Lægers Organisation (PLO) et komplet monopol på markedet for almen praksis i hele Danmark – og det har de til dels stadig.

Markedet for almen praksis i Danmark er i princippet et liberalt erhverv, og der findes rigtig mange selvstændige erhvervsdrivende PLO-læger, som gør et fantaktisk arbejde. Selvom PLO-lægerne også er private selvstændige erhvervsdrivende, har lovgivningen sikret dem, at de f.eks. ikke kan blive konkurrenceudsat i det meste af Danmark af andre private aktører. Senest har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i år 2018 identificeret at der på markedet for ”alment praktiserende læger” forligger love som begrænser konkurrencen, hvorfor markedet inden for almen praksis betegnes som et ikke velfungerende marked.

De private klinikker, drevet af en sundhedsaktør som Nordic Medicare, opstår i de områder af Danmark, hvor ingen andre privatpraktiserende læger fra PLO ønsker at nedsætte sig, eller hvor selvstændige privatpraktiserende læger gerne vil undgå at påtage sig en bestemt patientgruppe, hvilket netop lige er sket i Greve (https://www.nordicmedicare.dk/presse/pres-paa-telefonerne-nordic-medicare-ikke-patienter-oeger-informationsbehov/). En PLO-læge kan til enhver tid byde ind på en udbudsklinik, hvis vedkommende synes dette er attraktivt. Alle aktører kan byde ind på driften af en lægeklinik, når den kommer i udbud – også PLO-læger. Her er det ofte kun kvalitet og pris der afgør, hvem der får lov til at drive en bestemt lægeklinik i en begrænset periode. I de år Nordic Medicare har været på markedet, har vi kun oplevet en gang, at en PLO-læge har vundet en udbudsrunde i forhold til driften af en lægeklinik. Det var i Balling.

Både private PLO-klinikker og de private klinikker har tilknyttet speciallæger i almen medicin i deres lægepraksisser. I de private klinikker er speciallægerne i almen medicin fastansatte, eller fungerer som vikarer, hvorimod en privat PLO-klinik altid er ejet af en selvstændig erhvervsdrivende speciallæge i almen medicin. En speciallæge i almen medicin som driver sin egen PLO-klinik kan selvfølgelig også have behov for at fastansat klinikpersonale, eller tilknytte vikarlæger eller uddannelseslæger.

De nye private klinikker inden for almen praksis er strukturelt og lovgivningsmæssigt ikke ligestillet med PLO-klinikker. PLO har sikret sig repræsentantskab i diverse samarbejdsorganer, politiske organer, lægefaglige udvalg, klyngesamarbejde mv.

Som lovgivningen er i dag, har en privat sundhedsaktør af en privat klinik nogle andre regelsæt end en privat PLO-klinik. Dette kommer til udtryk ved, at:

 

Myte nummer 11: 93.000 antal danskere står uden egen praktiserende læge

Medierne bliver konstant kontaktet af Praktiserende Lægers Organisation (PLO), der gerne vil skabe billedet af, at danskerne står uden en praktiserende læge. Men det er ikke korrekt. På Nordic Medicares lægeklinikker har vi fastansatte familielæger og konsultationssygeplejersker, og vores familielæger gennemfører omkring 254.000 konsultationer årligt på mange af de steder, som PLO anfører som ”områder uden egen læge”. PLO er interesserede i at opretholde billedet af, at de er de eneste aktører på markedet med ejerskab til ord som ”egen læge”. Nordic Medicare leverer hver eneste dag ”egen læge” til en lang række danskere.

 

Myte nummer 12: Familielægen kan kun leveres af Praktiserende Lægers Organisation

Begrebet Familielægen er opstået efter et solidt stykke kommunikationsarbejde. Det er lykkedes for Praktiserende Lægers Organisation at skabe et billede af, at familielægen er en læge, der altid er til stede, kender hele familien og kun kan levere i en praksis under PLO. Det er ikke et billede vi genkender. Vi vil gerne give den såkaldte familielæge mulighed for at arbejde i vores klinikker med de fordele det kan give familielægen ikke at skulle klare det administrative i klinikken. Vi oplever at flere og flere familielæger har et ønske om at bruge deres tid på at hjælpe patienterne og bedrive lægegerning – og det kan de i vores setup, hvor de også har en kollega, der kan tage over, når familielægen selv bliver syg, skal efteruddannes eller har ferie. Kan vi i fremtiden lokke endnu flere speciallæger i almen medicin/familielæger til klinikker på Lolland, i Bøvlingbjerg, Maribo, Horslunde, Kalundborg, Gørlev eller mange andre steder, der ligger mere end 20 kilometer uden for centrum af København, vil vi give familielægen rammerne til at være familielæge, og patienten endnu bedre rammer for at være patient.

 

Kære alle sammen

Borgere bør stadig bruge mundbind i sundhedsvæsenet, når der er øget risiko for smitte

Sundhedsstyrelsen er her til morgen kommet med nye anbefalinger om borgernes brug af mundbind i sundhedsvæsenet. Anbefalingerne gælder fra 14. juni 2021. Fremover anbefales brug af mundbind til patienter, der har symptomer, der kan være tegn på COVID-19, til alle der skal testes for COVID-19 og på enkelte steder på sygehuse og i almen praksis. Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan tilsvarende fra mandag d. 14. juni gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.

Siden foråret 2020 har Sundhedsstyrelsen, i perioder med øget risiko for smittespredning, anbefalet at bruge mundbind i sundhedsvæsnet som en ekstra beskyttelse i situationer, hvor det ikke har været muligt at holde afstand. I december indførte regeringen desuden et krav om, at både personale og borgere skulle bære mundbind på offentligt tilgængelige steder, herunder i sundhedsvæsenet, på ældreområdet og på dele af socialområdet.

I den aktuelle situation, hvor der er høj vaccinationsdækning, lave smittetal og færre indlagte med COVID-19, er behovet for supplerende smitteforebyggende tiltag mindre. Derfor vurderer Sundhedsstyrelsen, at det nu er muligt at lempe på krav om brug af mundbind, herunder i sundhedsvæsenet. De nye anbefalinger følger Sundhedsstyrelsens netop offentliggjorte anbefalinger om lempelse af krav om mundbind i det offentlige rum.

Langt størstedelen af personer i øget risiko er blevet færdigvaccineret, og det gælder også en stor del af den øvrige befolkning og de ansatte i sundhedsvæsenet. Samtidig har vi god epidemikontrol. Derfor er det vurderet, at der ikke længere er grund til, at alle bærer mundbind overalt i sundhedsvæsenet, men at man kun gør det i situationer hvor der er en særlig risiko og det er meget vigtigt, at man fortsat følger de generelle anbefalinger for at undgå smitte.

Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan fra mandag d. 14. juni 2021 gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de gældende retningslinjer, der er beskrevet i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer:

Følgende gælder fra 14. juni 2021

Borgere og patienter anbefales at bruge mundbind i følgende situationer:

  • - når de skal testes for COVID-19
  • - hvis de har symptomer og bryder selvisolation fx for at komme til læge eller på sygehus
  • - ved ophold i venteværelser, da der kan være personer med luftvejssymptomer – det vil sige akutmodtagelse, akutklinik, almen praksis, vagtlæge og øre/næse/hals speciallægepraksis