Handlingsplan: Overdreven brug af Morfin, Benzodiazepiner og Barbiturater bliver bragt ned i Nakskov - Nordic Medicare

Handlingsplan: Overdreven brug af Morfin, Benzodiazepiner og Barbiturater bliver bragt ned i Nakskov

Hos Nordic Medicare insisterer vi på at leve op til vores lægefaglige ansvar. Og det er et samfundsansvar at være læge, selvom det også af og til vil give udfordringer i samarbejdet med patienterne. I Nakskov mener vi, at der skal være en handlingsplan for at nedbringe et alt for højt forbrug af Morfin, Benzodiazepiner og Barbiturater blandt patienterne. Det har vi arbejdet på, siden vi overtog klinikken pr. 1. marts 2016.

– Patienterne på Vestlolland har et eksorbitant højt forbrug af de præparater, konstaterer speciallæge, Niels H. Riewerts Eriksen der er sundhedsfaglig direktør for Nordic Medicare. Han har det nu fint med, at Nordic Medicare skal sætte ind på det område. Det sker først og fremmest ved, at lægerne taler med de patienter, der kan have gavn af at nedtrappe deres forbrug.

– Men det kræver, at man bruger ekstra meget tid, for det er nogle konfliktfyldte samtaler. Det er jo afhængighedsskabende medicin, og det er ikke alle, der har forståelse for, at de skal trappes ned. Men der er sandelig også̊ nogle, der er taknemmelige. Det har været forbløffende, så̊ mange patienter der har vist imødekommenhed og forståelse for, at det giver et mere meningsfuldt liv, konstaterer han.

At samtalerne kan udløse konflikter med patienter, får dog ikke Nordic Medicare til at vige tilbage – der skal lægges en handlingsplan for nedtrapningen:

– Vi bider os fast i gulvtæppet. Og det er noget, der tager virkelig lang tid, men det er det hele værd af hensyn til folks livskvalitet, fastslår Niels H. Riewerts Eriksen.

Læs mere i artiklen hos Folketidende: nordic-medicare-morfin-skal-trappes-ned-folketidende-29-10-2016

nordic-medicare-nakskov-skilt

Kære alle sammen

Borgere bør stadig bruge mundbind i sundhedsvæsenet, når der er øget risiko for smitte

Sundhedsstyrelsen er her til morgen kommet med nye anbefalinger om borgernes brug af mundbind i sundhedsvæsenet. Anbefalingerne gælder fra 14. juni 2021. Fremover anbefales brug af mundbind til patienter, der har symptomer, der kan være tegn på COVID-19, til alle der skal testes for COVID-19 og på enkelte steder på sygehuse og i almen praksis. Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan tilsvarende fra mandag d. 14. juni gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.

Siden foråret 2020 har Sundhedsstyrelsen, i perioder med øget risiko for smittespredning, anbefalet at bruge mundbind i sundhedsvæsnet som en ekstra beskyttelse i situationer, hvor det ikke har været muligt at holde afstand. I december indførte regeringen desuden et krav om, at både personale og borgere skulle bære mundbind på offentligt tilgængelige steder, herunder i sundhedsvæsenet, på ældreområdet og på dele af socialområdet.

I den aktuelle situation, hvor der er høj vaccinationsdækning, lave smittetal og færre indlagte med COVID-19, er behovet for supplerende smitteforebyggende tiltag mindre. Derfor vurderer Sundhedsstyrelsen, at det nu er muligt at lempe på krav om brug af mundbind, herunder i sundhedsvæsenet. De nye anbefalinger følger Sundhedsstyrelsens netop offentliggjorte anbefalinger om lempelse af krav om mundbind i det offentlige rum.

Langt størstedelen af personer i øget risiko er blevet færdigvaccineret, og det gælder også en stor del af den øvrige befolkning og de ansatte i sundhedsvæsenet. Samtidig har vi god epidemikontrol. Derfor er det vurderet, at der ikke længere er grund til, at alle bærer mundbind overalt i sundhedsvæsenet, men at man kun gør det i situationer hvor der er en særlig risiko og det er meget vigtigt, at man fortsat følger de generelle anbefalinger for at undgå smitte.

Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan fra mandag d. 14. juni 2021 gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de gældende retningslinjer, der er beskrevet i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer:

Følgende gælder fra 14. juni 2021

Borgere og patienter anbefales at bruge mundbind i følgende situationer:

  • - når de skal testes for COVID-19
  • - hvis de har symptomer og bryder selvisolation fx for at komme til læge eller på sygehus
  • - ved ophold i venteværelser, da der kan være personer med luftvejssymptomer – det vil sige akutmodtagelse, akutklinik, almen praksis, vagtlæge og øre/næse/hals speciallægepraksis