Nordic Medicare opbygger tillid og tryghed hos borgerne i Vordingborg og Nykøbing Falster

Vi lever i en tid, hvor der er mangel på speciallæger og sygeplejersker inden for almen praksis, hvorfor det specielt er svært at rekruttere kompetente læger og sygeplejersker til lægeklinikker i ydreområderne af Danmark.

Lægemanglen i Vordingborg og Nykøbing Falster har været meget kritisk, ligesom mange andre ydreområder af Danmark. I Nykøbing Falster er mange af de praktiserende læger tæt på pensionsalderen. Det samme er virkeligheden i Vordingborg, hvor halvdelen af de nuværende praktiserende læger nærmer sig pensionsalderen, ifølge en opgørelse fra Kommunernes Landsforening. Inde på www.sundhed.dk kan det observeres at, alle foruden Nordic Medicares lægeklinikker i Vordingborg og Nykøbing, har lukket for patienttilgang. Nordic Medicares tilstedeværelse er den eneste årsag til at lægemanglen i de to byer er afblæst.

Den 1. januar 2016 etablerede Nordic Medicare, med tre ugers varsel, en lægeklinik i Nykøbing Falster og den 1. marts 2016, med otte ugers varsel, gjorde Nordic Medicare det samme i Vordingborg. Ingen andre praktiserende læger ønskede at etablere en lægeklinik i Vordingborg eller Nykøbing Falster – og da Region Sjælland henvendte sig til Nordic Medicare takkede de øjeblikkelig ja til opgaven. Nordic Medicare etablerede disse to lægeklinikker op fra bunden med alt hvad dette indbefatter, som nyt lejemål, nyt inventar, nye driftsaftaler og ikke mindst nyt personale.

Lægeklinik Vordingborg 2016
– Det er nemt at finde et nyt lejemål, indkøbe nyt kontorinventar og medicinsk udstyr og lave nye driftsaftaler med samarbejdspartnere, men det absolut sværeste er at rekruttere kompetent sundhedspersonale og ikke mindst at kunne fastholde dette personale efterfølgende, udtaler sundhedsfaglig direktør, speciallæge Niels H. Riewerts Eriksen

Da Nordic Medicare åbnede dørene for deres lægeklinik i Nykøbing Falster havde de kun 1.061 patienter og i dag har de 1.325 patienter. Til trods for at dette fortsat er en lille klinik med relativ få patienter og hermed en mindre økonomi for Nordic Medicare, har selskabet her de mere langsigtede strategiske briller på i forhold til driften af deres lægeklinikker. Nordic Medicare ønsker nemlig at tilbyde sundhed til borgeren i nærområderne, hvor der er brug for det.

– Når vi driver lægeklinikker har vi altid de langsigtede briller på. Vi kan simpelthen ikke, overfor personalet og ikke mindst patienterne, tilbyde kortvarige løsninger. Hvis vi ikke har de langsigtede briller på, kan vi ikke fastholde vores personale, og vi kan dermed ikke skabe et langvarigt tillidsforhold mellem os og vores patienter, udtaler sundhedsfaglig direktør, speciallæge Niels H. Riewerts Eriksen.

I Vordingborg overtog Nordic Medicare 1.721 patienter. På denne lægeklinik har de mere end fordoblet antallet af patienter på kun lidt over fem måneder således, at der i dag er tilknyttet 4.175 patienter. Dette har været en naturlig udvikling eftersom flere læger er stoppet, og Nordic Medicare har været den eneste lægeklinik i byen med åben patienttilgang.

Siden Nordic Medicare etablerede sine to lægeklinikker i Vordingborg og Nykøbing Falster, har de arbejdet på at holde ventetiderne på et absolut minimum. For at skabe en succesfuld lægeklinik for borgerne i Vordingborg og Nykøbing Falster, har Nordic Medicare ligeledes fokuseret på, at få rekrutteret og fastholdt fagligt kompetent personale, yde en optimal service, hvor personalet er engageret, har overblik og har tid til patienterne, hvilket i sidste ende skaber den altgørende tillid og tryghed hos borgerne.

Alt dette har Nordic Medicare haft stor succes med, og til trods for den udtalte lægemangel og den ekstremt hurtige vækst i antallet af patienter, er virkeligheden i dag:

  • Alle akutte patienter kommer til samme dag de kontakter Nordic Medicare.
  • I Vordingborg ventede patienterne i gennemsnit 1 minut og 7 sekunder på at komme igennem telefonisk til en medarbejder sidste måned.
  • I Nykøbing Falster ventede patienterne i gennemsnit 53 sekunder på at komme igennem telefonisk til en medarbejder sidste måned.
  • På begge lægeklinikker er den generelle ventetid på en konsultation kun på en til tre hverdage.

De tiltag som Nordic Medicare har igangsat, efter de besluttede at etablere en lægeklinik i Vordingborg og Nykøbing Falster, har således haft nogle meget afgørende positive indvirkninger, hvilket må synes at være særdeles tilfredsstillende eftersom ingen andre praktiserende læger ønskede at etablere sig i disse to byer.

Hos Nordic Medicare er de bestemt ikke færdige med at optimere på driften af lægeklinikkerne. Det seneste tiltag er, at Nordic Medicare per 1. august har ansat en praksismanager, en højtuddannet sygeplejerske med mange års erfaring inden for almen praksis, som skal stå for efteruddannelse og opkvalificering af personalet på klinikkerne i Region Sjælland.

– Dette vil have stor effekt på længere sigt, og det vil betyde, at vores sygeplejersker i fremtiden vil kunne løfte nogle af de opgaver, som lægen før klarede. Hermed vil vi kunne tage imod flere patienter og samtidig aflaste lægerne, så de kan koncentrere sig om de ”rigtige” syge patienter. Alt dette vil bidrage yderligere til at nedbringe ventetiden og øge serviceniveauet og kvaliteten. Der er brug for arbejdsro og kontinuitet til at kunne opbygge et tillidsforhold mellem personalet og patienterne – og ikke mindst personalet og ledelsen. Ligeledes er vores mere langsigtet efteruddannelsesprogram et vigtigt strategisk værktøj i forhold til at fastholde vores personale. Hvis vi i fremtiden skal skabe nogle succesfulde lægeklinikker i hele Danmark, skal vi skabe arbejdsro hos personalet, og patienterne skal føle sig trygge og vide, at vi er der for dem, siger speciallæge Niels H. Riewerts Eriksen, der er sundhedsfaglig direktør for Nordic Medicare.

Kære alle sammen

Borgere bør stadig bruge mundbind i sundhedsvæsenet, når der er øget risiko for smitte

Sundhedsstyrelsen er her til morgen kommet med nye anbefalinger om borgernes brug af mundbind i sundhedsvæsenet. Anbefalingerne gælder fra 14. juni 2021. Fremover anbefales brug af mundbind til patienter, der har symptomer, der kan være tegn på COVID-19, til alle der skal testes for COVID-19 og på enkelte steder på sygehuse og i almen praksis. Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan tilsvarende fra mandag d. 14. juni gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.

Siden foråret 2020 har Sundhedsstyrelsen, i perioder med øget risiko for smittespredning, anbefalet at bruge mundbind i sundhedsvæsnet som en ekstra beskyttelse i situationer, hvor det ikke har været muligt at holde afstand. I december indførte regeringen desuden et krav om, at både personale og borgere skulle bære mundbind på offentligt tilgængelige steder, herunder i sundhedsvæsenet, på ældreområdet og på dele af socialområdet.

I den aktuelle situation, hvor der er høj vaccinationsdækning, lave smittetal og færre indlagte med COVID-19, er behovet for supplerende smitteforebyggende tiltag mindre. Derfor vurderer Sundhedsstyrelsen, at det nu er muligt at lempe på krav om brug af mundbind, herunder i sundhedsvæsenet. De nye anbefalinger følger Sundhedsstyrelsens netop offentliggjorte anbefalinger om lempelse af krav om mundbind i det offentlige rum.

Langt størstedelen af personer i øget risiko er blevet færdigvaccineret, og det gælder også en stor del af den øvrige befolkning og de ansatte i sundhedsvæsenet. Samtidig har vi god epidemikontrol. Derfor er det vurderet, at der ikke længere er grund til, at alle bærer mundbind overalt i sundhedsvæsenet, men at man kun gør det i situationer hvor der er en særlig risiko og det er meget vigtigt, at man fortsat følger de generelle anbefalinger for at undgå smitte.

Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan fra mandag d. 14. juni 2021 gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de gældende retningslinjer, der er beskrevet i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer:

Følgende gælder fra 14. juni 2021

Borgere og patienter anbefales at bruge mundbind i følgende situationer:

  • - når de skal testes for COVID-19
  • - hvis de har symptomer og bryder selvisolation fx for at komme til læge eller på sygehus
  • - ved ophold i venteværelser, da der kan være personer med luftvejssymptomer – det vil sige akutmodtagelse, akutklinik, almen praksis, vagtlæge og øre/næse/hals speciallægepraksis