Nordic Medicare lægeklinikker i Region Sjælland - Nordic Medicare

Nordic Medicare lægeklinikker i Region Sjælland

Det er med stor beklagelse, at vi har modtaget Region Sjællands afgørelse om, at vi ikke længere skal drive lægeklinik i Vordingborg, ganske enkelt fordi vi er blevet slået på pris. Hos Nordic Medicare har vi med vores  lange erfaring med at overtage, rette op på og drive udbudsklinikker bestemt, at vi ikke ønsker at gå på kompromis med vores og patienternes ambitioner om høj kvalitet, lav ventetid og konstant stigende tilfredshed. Det betyder desværre, at vi i en udbudsproces som her kan risikere at miste udbuddet, fordi vi er 13 kroner dyrere pr. patient om måneden.

Den sammenfattende vurdering fra Region Sjælland er, at Nordic Medicare har været bedre på kvaliteten men dyrere på prisen end det vindende tilbud.

Til gengæld glæder vi os over, at vi har vundet udbuddet i Nykøbing Falster og Nakskov.

Nu vil vi koncentrere os om at sikre den bedst mulige overgang for vores utroligt dygtige personale i Vordingborg og sørge for at endevende mulighederne for, at de også får lov at bruge deres kvalifikationer fremadrettet til gavn for patienterne, ligesom vi vil gøre hvad vi kan for at sikre, at overgangen til en ny klinik for patienterne bliver så smidig som mulig.

Herfra skal der lyde en stor tak til patienterne i Vordingborg for at have vist os tillid og tålmodighed i hele opbygningsfasen. Uden jeres velvilje havde vi ikke været i stand til at sikre så gode resultater.

Vi forsætter i Region Sjælland med vores lægeklinikker i Nykøbing Falster, Maribo, Horslunde og Nakskov.

Kontakt vores sundhedsfaglige direktør og speciallæge Niels H. Riewerts Eriksen for yderligere information på 53 63 48 23 eller niels@nordicmedicare.eu.

Lægeklinik i Vordingborg

Kære alle sammen

Borgere bør stadig bruge mundbind i sundhedsvæsenet, når der er øget risiko for smitte

Sundhedsstyrelsen er her til morgen kommet med nye anbefalinger om borgernes brug af mundbind i sundhedsvæsenet. Anbefalingerne gælder fra 14. juni 2021. Fremover anbefales brug af mundbind til patienter, der har symptomer, der kan være tegn på COVID-19, til alle der skal testes for COVID-19 og på enkelte steder på sygehuse og i almen praksis. Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan tilsvarende fra mandag d. 14. juni gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.

Siden foråret 2020 har Sundhedsstyrelsen, i perioder med øget risiko for smittespredning, anbefalet at bruge mundbind i sundhedsvæsnet som en ekstra beskyttelse i situationer, hvor det ikke har været muligt at holde afstand. I december indførte regeringen desuden et krav om, at både personale og borgere skulle bære mundbind på offentligt tilgængelige steder, herunder i sundhedsvæsenet, på ældreområdet og på dele af socialområdet.

I den aktuelle situation, hvor der er høj vaccinationsdækning, lave smittetal og færre indlagte med COVID-19, er behovet for supplerende smitteforebyggende tiltag mindre. Derfor vurderer Sundhedsstyrelsen, at det nu er muligt at lempe på krav om brug af mundbind, herunder i sundhedsvæsenet. De nye anbefalinger følger Sundhedsstyrelsens netop offentliggjorte anbefalinger om lempelse af krav om mundbind i det offentlige rum.

Langt størstedelen af personer i øget risiko er blevet færdigvaccineret, og det gælder også en stor del af den øvrige befolkning og de ansatte i sundhedsvæsenet. Samtidig har vi god epidemikontrol. Derfor er det vurderet, at der ikke længere er grund til, at alle bærer mundbind overalt i sundhedsvæsenet, men at man kun gør det i situationer hvor der er en særlig risiko og det er meget vigtigt, at man fortsat følger de generelle anbefalinger for at undgå smitte.

Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan fra mandag d. 14. juni 2021 gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de gældende retningslinjer, der er beskrevet i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer:

Følgende gælder fra 14. juni 2021

Borgere og patienter anbefales at bruge mundbind i følgende situationer:

  • - når de skal testes for COVID-19
  • - hvis de har symptomer og bryder selvisolation fx for at komme til læge eller på sygehus
  • - ved ophold i venteværelser, da der kan være personer med luftvejssymptomer – det vil sige akutmodtagelse, akutklinik, almen praksis, vagtlæge og øre/næse/hals speciallægepraksis