På patientens præmisser - Nordic Medicare

På patientens præmisser

Nu får patienterne hurtigere adgang til prøvesvar og journalnotater

Fra den 12. september 2017 kan patienter se prøvesvar og journalnotater i Sundhedsjournalen efter bare 0-1 døgn imod 3-5 døgn i dag.

Den kunstige forsinkelse på 3-5 dage på borgernes mulighed for at læse prøvesvar og journalnotater i Sundhedsjournalen på Sundhed.dk forsvinder fra tirsdag den 12. september 2017.

I dag har læger, sygeplejersker og andre behandlere et forspring på 3-5 dage, inden oplysningerne er tilgængelige for patienterne i Sundhedsjournalen. Men nu bliver den kunstige forsinkelse på borgernes adgang til oplysningerne ophævet.

Det betyder, at patienter kan læse nye prøvesvar og journalnotater inden for bare 0-1 døgn. Årsagen til, at der fortsat kan være en forsinkelse på op til et døgn er, at Sundhedsjournalen “kun” bliver opdateret med oplysninger fra EPJ en gang i døgnet.

 

På patientens præmisser

Beslutningen om at fjerne forsinkelsen for borgernes adgang til prøvesvar og journalnotater er truffet af bestyrelsen for Danske Regioner.

Beslutningen er i tråd med ønsket om et sundhedsvæsen på patientens præmisser, hvor patienterne skal have mulighed for at involvere sig og deltage aktivt i deres eget behandlingsforløb.

 

Flere datoer i spil

I juni blev der meldt en tidligere dato ud for ophævelsen af den kunstige forsinkelse på borgernes adgang til prøvesvar og journalnotater. Dengang lød det, at ophævelsen ville ske den 13. juni 2017.

Danske Regioner valgte imidlertid at udskyde ophævelsen af forsinkelsen til efter sommerferien, fordi Lægeforeningen ønskede en drøftelse af beslutningen. Denne drøftelse har nu fundet sted og meldingen fra Danske Regioner er, at ophævelsen af den kunstige forsinkelse sker den 12. september 2017.

Kære alle sammen

Borgere bør stadig bruge mundbind i sundhedsvæsenet, når der er øget risiko for smitte

Sundhedsstyrelsen er her til morgen kommet med nye anbefalinger om borgernes brug af mundbind i sundhedsvæsenet. Anbefalingerne gælder fra 14. juni 2021. Fremover anbefales brug af mundbind til patienter, der har symptomer, der kan være tegn på COVID-19, til alle der skal testes for COVID-19 og på enkelte steder på sygehuse og i almen praksis. Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan tilsvarende fra mandag d. 14. juni gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.

Siden foråret 2020 har Sundhedsstyrelsen, i perioder med øget risiko for smittespredning, anbefalet at bruge mundbind i sundhedsvæsnet som en ekstra beskyttelse i situationer, hvor det ikke har været muligt at holde afstand. I december indførte regeringen desuden et krav om, at både personale og borgere skulle bære mundbind på offentligt tilgængelige steder, herunder i sundhedsvæsenet, på ældreområdet og på dele af socialområdet.

I den aktuelle situation, hvor der er høj vaccinationsdækning, lave smittetal og færre indlagte med COVID-19, er behovet for supplerende smitteforebyggende tiltag mindre. Derfor vurderer Sundhedsstyrelsen, at det nu er muligt at lempe på krav om brug af mundbind, herunder i sundhedsvæsenet. De nye anbefalinger følger Sundhedsstyrelsens netop offentliggjorte anbefalinger om lempelse af krav om mundbind i det offentlige rum.

Langt størstedelen af personer i øget risiko er blevet færdigvaccineret, og det gælder også en stor del af den øvrige befolkning og de ansatte i sundhedsvæsenet. Samtidig har vi god epidemikontrol. Derfor er det vurderet, at der ikke længere er grund til, at alle bærer mundbind overalt i sundhedsvæsenet, men at man kun gør det i situationer hvor der er en særlig risiko og det er meget vigtigt, at man fortsat følger de generelle anbefalinger for at undgå smitte.

Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan fra mandag d. 14. juni 2021 gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de gældende retningslinjer, der er beskrevet i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer:

Følgende gælder fra 14. juni 2021

Borgere og patienter anbefales at bruge mundbind i følgende situationer:

  • - når de skal testes for COVID-19
  • - hvis de har symptomer og bryder selvisolation fx for at komme til læge eller på sygehus
  • - ved ophold i venteværelser, da der kan være personer med luftvejssymptomer – det vil sige akutmodtagelse, akutklinik, almen praksis, vagtlæge og øre/næse/hals speciallægepraksis