Patient hjulpet ud af afhængighedsskabende medicin: I dag takker hun lægen for behandlingen - Nordic Medicare

Patient hjulpet ud af afhængighedsskabende medicin: I dag takker hun lægen for behandlingen

Stort mod af patient fra Nakskov at stå frem i TV Øst med sin historie om lettelsen ved at droppe overforbruget af morfin. Læs hele Livas historie her: https://www.tveast.dk/artikel/laege-pressede-liva-til-droppe-morfin-efter-halskraeft-nu-er-hun-taknemmelig

Debatten omkring afhængighedsskabende medicin er meget væsentlig og udfordringerne med de mange danskere på afhængighedsskabende medicin er blevet belyst hos DR2 i dokumentarprogrammerne ’Morfinpillens skyggeside’ og ’Smerter til salg – min kamp mod pillerne’.

Hos Nordic Medicare har vi de sidste tre år overtaget driften af flere lægeklinikker, fra tidligere privat praktiserende læger, i yderområderne af Danmark. Vores lægeklinik i Nakskov er i dag, den største af sin slags i Lolland Kommune, med knap 10.000 patienter.

Det er med stor tilfredsstillelse, vi kan konstatere, at Nordic Medicares ambition om at nedtrappe patienter med et for højt forbrug af afhængighedsskabende medicin nu ser dagens lys i pressen. Hos Nordic Medicare gør vi utroligt meget ud af at insistere på, at man overholder Styrelsen for Patientsikkerheds vejledninger med det formål at nedtrappe patienter på afhængighedsskabende medicin.

3r23r23r23rVi mener grundlæggende, at det er en pligt for os som ansvarlige læger at sørge for, at patienter, der ikke længere har brug for visse former for medicin, får besked om, at nu er det på tide at gå ned i dosis, hvis behovet ikke længere er til stede, hvorfor et indslag den 6. januar i TV Øst bekræfter, at vores intention er rigtig og nødvendig.

Liva Halling Gade fra Nakskov fortæller til TV Øst, at hun til at starte med blev oprørt over beskeden fra en af Nordic Medicares speciallæger om at nedtrappe medicinforbruget. Den besked kan være hård at modtage som medicinafhængig, fordi medicinen – som Liva selv beskriver det – er blevet som slik for patienten.

Nu hvor Liva er kommet sig over den første tids frustration over manglende morfin, er hun taknemmelig for, at en af vores speciallæger valgte at nedtrappe Livas medicin. Da Liva var mest frustreret over den manglende smertestillende medicin, indgav hun en klage til Styrelsen for Patientsikkerhed. Lige netop denne type klager over manglende receptudskrivning på smertestillende medicin til afhængige patienter udgør hovedparten af patientklager mod Nordic Medicare. Men Liva var modig og trak senere sin klage tilbage.

– Jeg har trukket klagen tilbage, fordi jeg ikke synes, der er hold i den. Jeg er kommet langt videre efter det, siger hun til TV Øst.

I dag deler Liva sin historie i håb om, at andre vil lytte til lægernes råd og slippe for den samme frustration, som hun selv havde i starten. Det kan vi kun bakke hende op i.

– Det er så vigtigt, at patienter som Liva står frem og fortæller, at der venter patienter på afhængighedsskabende medicin et væsentligt bedre og sundere liv på den anden side, når den smertestillende medicin nedtrappes. Vi har tidligere efterlyst patienter, der stod frem og kvitterede for, at vi insisterer meget hårdt på at få dem ud af deres afhængighedsskabende medicin, på trods af, at det medfølger, at patienten protesterer og undervejs kan blive enormt frustreret. Den del har vi fuld forståelse for, men patienterne skal også vide, at vi naturligvis vil dem det bedste, siger Christian P. Riewerts Eriksen, adm. direktør for Nordic Medicare.

Nordic Medicare ser patienternes frustrationer og protester som en naturlig reaktion på at få frataget den afhængighedsskabende medicin. Protesterne får dog ikke speciallægerne til at vige tilbage:

– Det her handler om folks livskvalitet. Det tager tid at forklare patienter, at det er for deres eget bedste, at vi nedtrapper deres medicin, men det er det hele værd, siger Christian P. Riewerts Eriksen.

Kære alle sammen

Borgere bør stadig bruge mundbind i sundhedsvæsenet, når der er øget risiko for smitte

Sundhedsstyrelsen er her til morgen kommet med nye anbefalinger om borgernes brug af mundbind i sundhedsvæsenet. Anbefalingerne gælder fra 14. juni 2021. Fremover anbefales brug af mundbind til patienter, der har symptomer, der kan være tegn på COVID-19, til alle der skal testes for COVID-19 og på enkelte steder på sygehuse og i almen praksis. Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan tilsvarende fra mandag d. 14. juni gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.

Siden foråret 2020 har Sundhedsstyrelsen, i perioder med øget risiko for smittespredning, anbefalet at bruge mundbind i sundhedsvæsnet som en ekstra beskyttelse i situationer, hvor det ikke har været muligt at holde afstand. I december indførte regeringen desuden et krav om, at både personale og borgere skulle bære mundbind på offentligt tilgængelige steder, herunder i sundhedsvæsenet, på ældreområdet og på dele af socialområdet.

I den aktuelle situation, hvor der er høj vaccinationsdækning, lave smittetal og færre indlagte med COVID-19, er behovet for supplerende smitteforebyggende tiltag mindre. Derfor vurderer Sundhedsstyrelsen, at det nu er muligt at lempe på krav om brug af mundbind, herunder i sundhedsvæsenet. De nye anbefalinger følger Sundhedsstyrelsens netop offentliggjorte anbefalinger om lempelse af krav om mundbind i det offentlige rum.

Langt størstedelen af personer i øget risiko er blevet færdigvaccineret, og det gælder også en stor del af den øvrige befolkning og de ansatte i sundhedsvæsenet. Samtidig har vi god epidemikontrol. Derfor er det vurderet, at der ikke længere er grund til, at alle bærer mundbind overalt i sundhedsvæsenet, men at man kun gør det i situationer hvor der er en særlig risiko og det er meget vigtigt, at man fortsat følger de generelle anbefalinger for at undgå smitte.

Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan fra mandag d. 14. juni 2021 gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de gældende retningslinjer, der er beskrevet i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer:

Følgende gælder fra 14. juni 2021

Borgere og patienter anbefales at bruge mundbind i følgende situationer:

  • - når de skal testes for COVID-19
  • - hvis de har symptomer og bryder selvisolation fx for at komme til læge eller på sygehus
  • - ved ophold i venteværelser, da der kan være personer med luftvejssymptomer – det vil sige akutmodtagelse, akutklinik, almen praksis, vagtlæge og øre/næse/hals speciallægepraksis