PLO plantede tal gendrevet i Tv2 Øst - Nordic Medicare

PLO plantede tal gendrevet i Tv2 Øst

Torsdag aften bragte Tv2 Øst en længere reportage om Nordic Medicares overtagelse af en klinik i Nakskov, hvor vi overtager 1700 nye patienter. Dermed dækker vi 40 % af patienterne på Lolland.

Vi finder på baggrund af indslaget grund til at rose Tv2 Østs dækning i indslaget, der har taget sig tid til at afdække udførligt, hvad der ligger bag de klagesager, vi bliver mødt med. Således fokuserede indslaget også på 13 serviceklager, som Tv2 Øst har fået nys om fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO), efter at PLO har søgt aktindsigt i Region Sjællands tal for at kunne præsentere den præmis, at udbudsklinikker får flere serviceklager end privat praktiserende læger fra PLO. Det er ikke nyt for os, at PLO har den tilgang. Det har vi beskrevet her (https://www.nordicmedicare.dk/presse/pres-paa-telefonerne-nordic-medicare-ikke-patienter-oeger-informationsbehov/) hvor vi har været nødt til at være mere aktive for at modstå det pres, der kommer, når PLO forsøger at få journalister til at lave historierne om serviceklagerne.

I Tv2 Østs indslag kunne seerne konstatere ved selvsyn, hvordan vi selvfølgelig synes, at 13 serviceklager er 13 serviceklager for meget. Vi vil helst have 0. Som beskrevet i denne artikel (https://www.tveast.dk/artikel/familielaegen-gaar-paa-pension-nu-skal-1700-patienter-flytte-laege) har vi omkring 40.000 patienter og 190.000 konsultationer om året. Det er for os tæt på uundgåeligt at få klager – og vi kommer også til at få dem i fremtiden – men vi vil gøre alt for fortsat at hæve standarden.

I den forbindelse er det værd at nævne, at TV2 Øst på trods af deres meget fine dækning undlod at nævne, at PLO direkte i deres aktindsigt har fået følgende at vide af regionen:

(…) må samtidig gøre opmærksom på, at ikke alle 25 serviceklager kan sammenlignes med de 38 serviceklager vi har modtaget over PLO-klinikker, og som er behandlet i SU. Regionen modtager af og til klager over PLO-klinikker, som ikke bliver til egentlig klager til SU, men afklares administrativt. Disse journaliseres på generelle sager og fremgår derfor ikke i en statistik. Nogle af ovennævnte 25 serviceklager over midlertidige klinikker, regionsklinikker og udbudsklinikker har samme karakter. De ville eventuelt ikke være havnet i SU, i fald SU også skulle behandle klager over udbudsklinikker. De første udbudsklinkker blev etableret i 2016. Langt hovedparten af de angivne klager er modtaget i den første periode af udbudsklinikkernes levetid.

Eller med andre ord: Serviceklagerne mellem PLO og Udbudsklinikker bør slet ikke sammenlignes.

Se hele indslaget (klinik her)

I indslaget fik vi også lov at præcisere, hvordan ingen patienter har fået medhold i klager, og at vi faktisk har en fejlfri statistik på patienterstatningssager. Patienter hos PLO-lægerne har til gengæld fået medhold i 526 klagesager og fået i alt 141 mio. kroner i erstatning i 2015 og 2016, mens patienter som har været tilknyttet Nordic Medicares lægeklinikker i samme periode fået udbetalt 0 kroner i erstatning. Det fremgår af statistik fra Patienterstatningen. Dette er til trods for at Nordic Medicare har overtaget nogle kriseramte lægeklinikker som ingen andre PLO-læger ville have. Der er altså ingen sammenhæng mellem antallet af klager og kvaliteten af behandlingen.

 

Kære alle sammen

Borgere bør stadig bruge mundbind i sundhedsvæsenet, når der er øget risiko for smitte

Sundhedsstyrelsen er her til morgen kommet med nye anbefalinger om borgernes brug af mundbind i sundhedsvæsenet. Anbefalingerne gælder fra 14. juni 2021. Fremover anbefales brug af mundbind til patienter, der har symptomer, der kan være tegn på COVID-19, til alle der skal testes for COVID-19 og på enkelte steder på sygehuse og i almen praksis. Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan tilsvarende fra mandag d. 14. juni gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.

Siden foråret 2020 har Sundhedsstyrelsen, i perioder med øget risiko for smittespredning, anbefalet at bruge mundbind i sundhedsvæsnet som en ekstra beskyttelse i situationer, hvor det ikke har været muligt at holde afstand. I december indførte regeringen desuden et krav om, at både personale og borgere skulle bære mundbind på offentligt tilgængelige steder, herunder i sundhedsvæsenet, på ældreområdet og på dele af socialområdet.

I den aktuelle situation, hvor der er høj vaccinationsdækning, lave smittetal og færre indlagte med COVID-19, er behovet for supplerende smitteforebyggende tiltag mindre. Derfor vurderer Sundhedsstyrelsen, at det nu er muligt at lempe på krav om brug af mundbind, herunder i sundhedsvæsenet. De nye anbefalinger følger Sundhedsstyrelsens netop offentliggjorte anbefalinger om lempelse af krav om mundbind i det offentlige rum.

Langt størstedelen af personer i øget risiko er blevet færdigvaccineret, og det gælder også en stor del af den øvrige befolkning og de ansatte i sundhedsvæsenet. Samtidig har vi god epidemikontrol. Derfor er det vurderet, at der ikke længere er grund til, at alle bærer mundbind overalt i sundhedsvæsenet, men at man kun gør det i situationer hvor der er en særlig risiko og det er meget vigtigt, at man fortsat følger de generelle anbefalinger for at undgå smitte.

Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan fra mandag d. 14. juni 2021 gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de gældende retningslinjer, der er beskrevet i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer:

Følgende gælder fra 14. juni 2021

Borgere og patienter anbefales at bruge mundbind i følgende situationer:

  • - når de skal testes for COVID-19
  • - hvis de har symptomer og bryder selvisolation fx for at komme til læge eller på sygehus
  • - ved ophold i venteværelser, da der kan være personer med luftvejssymptomer – det vil sige akutmodtagelse, akutklinik, almen praksis, vagtlæge og øre/næse/hals speciallægepraksis