PLO plantede tal gendrevet i Tv2 Øst - Nordic Medicare

Vi planlægger i foråret 2021 at oprette et sundhedshus i Kalundborg, med plads til psykolog, fodterapeut, fysioterapeut etc.

Kære alle sammen

Vedrørende: Udrulning af vaccination mod covid-19

Når de første vacciner mod COVID-19 er leveret til Danmark, kan vi begynde at tilbyde vaccinationer. Vaccinationer vil være frivillige og gratis, og udgangspunkter er, at vacciner kun blive tilbudt til de befolkningsgrupper, de er godkendte til. Udrulningen af vaccinationer vil forløbe i faser, hvor grupper i størst risiko prioriteres først.

Udgangspunktet er, at alle borgere vil få direkte besked fra myndighederne om hvor og hvordan i henhold til flowchart som kan ses via linket nedenfor og indkaldelsen vil ske via plejehjem, E-Boks og arbejdspladsen.

Læs mere her

PLO plantede tal gendrevet i Tv2 Øst

Torsdag aften bragte Tv2 Øst en længere reportage om Nordic Medicares overtagelse af en klinik i Nakskov, hvor vi overtager 1700 nye patienter. Dermed dækker vi 40 % af patienterne på Lolland.

Vi finder på baggrund af indslaget grund til at rose Tv2 Østs dækning i indslaget, der har taget sig tid til at afdække udførligt, hvad der ligger bag de klagesager, vi bliver mødt med. Således fokuserede indslaget også på 13 serviceklager, som Tv2 Øst har fået nys om fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO), efter at PLO har søgt aktindsigt i Region Sjællands tal for at kunne præsentere den præmis, at udbudsklinikker får flere serviceklager end privat praktiserende læger fra PLO. Det er ikke nyt for os, at PLO har den tilgang. Det har vi beskrevet her (https://www.nordicmedicare.dk/presse/pres-paa-telefonerne-nordic-medicare-ikke-patienter-oeger-informationsbehov/) hvor vi har været nødt til at være mere aktive for at modstå det pres, der kommer, når PLO forsøger at få journalister til at lave historierne om serviceklagerne.

I Tv2 Østs indslag kunne seerne konstatere ved selvsyn, hvordan vi selvfølgelig synes, at 13 serviceklager er 13 serviceklager for meget. Vi vil helst have 0. Som beskrevet i denne artikel (https://www.tveast.dk/artikel/familielaegen-gaar-paa-pension-nu-skal-1700-patienter-flytte-laege) har vi omkring 40.000 patienter og 190.000 konsultationer om året. Det er for os tæt på uundgåeligt at få klager – og vi kommer også til at få dem i fremtiden – men vi vil gøre alt for fortsat at hæve standarden.

I den forbindelse er det værd at nævne, at TV2 Øst på trods af deres meget fine dækning undlod at nævne, at PLO direkte i deres aktindsigt har fået følgende at vide af regionen:

(…) må samtidig gøre opmærksom på, at ikke alle 25 serviceklager kan sammenlignes med de 38 serviceklager vi har modtaget over PLO-klinikker, og som er behandlet i SU. Regionen modtager af og til klager over PLO-klinikker, som ikke bliver til egentlig klager til SU, men afklares administrativt. Disse journaliseres på generelle sager og fremgår derfor ikke i en statistik. Nogle af ovennævnte 25 serviceklager over midlertidige klinikker, regionsklinikker og udbudsklinikker har samme karakter. De ville eventuelt ikke være havnet i SU, i fald SU også skulle behandle klager over udbudsklinikker. De første udbudsklinkker blev etableret i 2016. Langt hovedparten af de angivne klager er modtaget i den første periode af udbudsklinikkernes levetid.

Eller med andre ord: Serviceklagerne mellem PLO og Udbudsklinikker bør slet ikke sammenlignes.

Se hele indslaget (klinik her)

I indslaget fik vi også lov at præcisere, hvordan ingen patienter har fået medhold i klager, og at vi faktisk har en fejlfri statistik på patienterstatningssager. Patienter hos PLO-lægerne har til gengæld fået medhold i 526 klagesager og fået i alt 141 mio. kroner i erstatning i 2015 og 2016, mens patienter som har været tilknyttet Nordic Medicares lægeklinikker i samme periode fået udbetalt 0 kroner i erstatning. Det fremgår af statistik fra Patienterstatningen. Dette er til trods for at Nordic Medicare har overtaget nogle kriseramte lægeklinikker som ingen andre PLO-læger ville have. Der er altså ingen sammenhæng mellem antallet af klager og kvaliteten af behandlingen.

 

Nedenstående opslag har Nordic Medicare fået tilsendt fra en tilfældig patient i en PLO-klinik. 

Endnu et PLO-angreb (02.02.2018)