Pressenævnskendelse mod TV2 Nord. Forkert anvendt telefonnummer og patient ventede ikke halvanden måned - Nordic Medicare

Pressenævnskendelse mod TV2 Nord. Forkert anvendt telefonnummer og patient ventede ikke halvanden måned

Hos Nordic Medicare er vi selvfølgelig godt tilfredse med at have fået medhold på alle fronter, og der er af Pressenævnet givet en meget detaljeret instruks i hvad TV 2 Nord skal foretage sig for at rette op på deres uredelige indslag. Nordic Medicare har under hele sagsfremlæggelsen oplyst omkring brugen af et forkert telefonnummer samt, at vi kan se ud fra patientens journal, at patienten aldrig har ventet halvanden måned på en tid hos os.

 

Forkert telefonnummer

TV2 Nord ringede i udsendelsen til et forkert telefonnummer, der ikke var Nordic Medicares og aldrig har været det. Telefonnummeret, som TV2 Nord bygger sit indslag op om, er således ikke Nordic Medicares. Alligevel fremfører TV2 Nord altså historien med et indslag, hvor de ”dokumenterer” at de tre gange ringer til et nummer og bliver smidt af telefonkøen. De ringer altså op til det forkerte nummer i udsendelsen og ikke til Nordic Medicare for at ”dokumentere”, hvordan de bliver smidt af tre gange, når patienterne ringer for at få en tid hos Nordic Medicare. Vores telefonnummer i Pandrup har altid været 69 15 55 70, hvilket er oplyst på alle vores patienters gule sygesikringskort, vores hjemmeside samt på Google.

Desværre bliver Nordic Medicares telefoniske tilgængelighed miskrediteret af TV2 Nord i deres nyhedsudsendelse, og i deres efterfølgende webartikel på TV2 Nords website med samme indslag som også bliver delt på TV2 Nords facebookside.

Dette er selvfølgelig absurd, men også intimiderende, da Nordic Medicares telefoniske tilgængelighed er den bedste i Danmark inden for almen praksis. Vi har telefonisk åben fra mandag-fredag fra kl. 8:00-18:00 og lørdag-søndag fra kl. 8:00-13:00. Vi kan dokumentere at den gennemsnitlige telefoniske ventetid i Pandrup var på blot 2:59 minutter i april 2017, 2:24 minutter i maj 2017, 5:10 minutter i juni 2017, 3:56 minutter i juli 2017 og 2:05 minutter i august 2017.

Da det er et forhold der er af afgørende betydning for indslaget er det stærkt kritisabelt, at dette telefonnummer på intet tidspunkt kontrolleres, eller at det konkrete forhold ikke forelægges Nordic Medicare. Det er en klar tilsidesættelse af Vejledning om god presseskik pkt. A.1 og A.3.

 

Patient venter ikke halvanden måned

Casen omkring patienten, som TV2 Nord bygger hovedhistorien på er ikke retvisende. Det er et dokumentérbart falsum at patienten måtte vente halvanden måned på tid. Vi kan dokumentere med vores journaler, at patienten har været i kontakt med os flere gange og har konsultationer igennem både maj og juni 2017.

Nævnet finder, at TV2 Nord burde have oplyst, at patienten den 22. maj 2017 og i juni måned var til konsultation hos Nordic Medicare. Ved at undlade dette gav TV2 Nord indtryk af, at det ikke var muligt for patienter at komme til konsultationer uden meget lang ventetid. Det er ikke dokumenteret. Pressenævnet udtaler derfor kritik af TV2 Nord for ikke at inddrage denne væsentlige oplysning.

 

Nordic Medicare bliver aldrig orienteret om de væsentlige kritikpunkter i det indslag TV2 Nord vil bringe

Pressenævnet finder videre, at indholdet af indslaget og artiklen kan være skadeligt og krænkende for Nordic Medicare og derfor skulle forelægges klager inden offentliggørelse. Det fremgår af mailen af 30. maj 2017 kl. 14.58 fra Nordic Medicare, at klager var bekendt med, at omtalen vedrørte ventetider generelt. I samme mail spørger Nordic Medicare blandt andet ”Hvad har patienten udtalt?” og den 3. juli 2017, efter indslaget, spurgte Nordic Medicare konkret til patienter: ”Vi har ikke fået en fair mulighed for at svare i interviewet, som drejer sig om konkrete cases, vi ikke må få kendskab til, og som viser sig at være forkerte.”

Pressenævnet finder, at TV2 Nord burde have forelagt Nordic Medicare de konkrete beskyldninger fra patienten inden offentliggørelsen, så Nordic Medicare havde haft mulighed for at udtale sig om det konkrete forløb i sammenhæng med beskyldningerne. Da dette ikke er sket, udtaler nævnet kritik. Nævnet har herved lagt vægt på, at patientens forløb var bærende i kritikken mod Nordic Medicare, og oplysningerne var ukorrekte.

 

Kilde:

Læs artikel fra TV2 Nord

Se nyhedsudsendelse fra TV2 Nord om kendelsen fra pressenævnet.

Læs hele kendelsen fra pressenævnet mod TV2 Nord.

 

Kære alle sammen

Borgere bør stadig bruge mundbind i sundhedsvæsenet, når der er øget risiko for smitte

Sundhedsstyrelsen er her til morgen kommet med nye anbefalinger om borgernes brug af mundbind i sundhedsvæsenet. Anbefalingerne gælder fra 14. juni 2021. Fremover anbefales brug af mundbind til patienter, der har symptomer, der kan være tegn på COVID-19, til alle der skal testes for COVID-19 og på enkelte steder på sygehuse og i almen praksis. Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan tilsvarende fra mandag d. 14. juni gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.

Siden foråret 2020 har Sundhedsstyrelsen, i perioder med øget risiko for smittespredning, anbefalet at bruge mundbind i sundhedsvæsnet som en ekstra beskyttelse i situationer, hvor det ikke har været muligt at holde afstand. I december indførte regeringen desuden et krav om, at både personale og borgere skulle bære mundbind på offentligt tilgængelige steder, herunder i sundhedsvæsenet, på ældreområdet og på dele af socialområdet.

I den aktuelle situation, hvor der er høj vaccinationsdækning, lave smittetal og færre indlagte med COVID-19, er behovet for supplerende smitteforebyggende tiltag mindre. Derfor vurderer Sundhedsstyrelsen, at det nu er muligt at lempe på krav om brug af mundbind, herunder i sundhedsvæsenet. De nye anbefalinger følger Sundhedsstyrelsens netop offentliggjorte anbefalinger om lempelse af krav om mundbind i det offentlige rum.

Langt størstedelen af personer i øget risiko er blevet færdigvaccineret, og det gælder også en stor del af den øvrige befolkning og de ansatte i sundhedsvæsenet. Samtidig har vi god epidemikontrol. Derfor er det vurderet, at der ikke længere er grund til, at alle bærer mundbind overalt i sundhedsvæsenet, men at man kun gør det i situationer hvor der er en særlig risiko og det er meget vigtigt, at man fortsat følger de generelle anbefalinger for at undgå smitte.

Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan fra mandag d. 14. juni 2021 gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de gældende retningslinjer, der er beskrevet i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer:

Følgende gælder fra 14. juni 2021

Borgere og patienter anbefales at bruge mundbind i følgende situationer:

  • - når de skal testes for COVID-19
  • - hvis de har symptomer og bryder selvisolation fx for at komme til læge eller på sygehus
  • - ved ophold i venteværelser, da der kan være personer med luftvejssymptomer – det vil sige akutmodtagelse, akutklinik, almen praksis, vagtlæge og øre/næse/hals speciallægepraksis