Banebrydende innovation: Kvalitetssikring af sundhedspersonale

Det er vigtigt at sikre patientsikkerheden både før og efter en rekruttering har fundet sted.

Vi ser ofte at der er et brist i patientsikkerheden eftersom:

  • Arbejdsgiveren ikke er opmærksom på, at undersøge kandidatens autorisationsstatus samt klagesager nationalt.
  • Arbejdsgiveren ikke er opmærksom på, at undersøge kandidatens autorisationsstatus samt klagesager i Skandinavien.
  • Arbejdsgiveren ikke har mulighed for, at undersøge kandidatens autorisationsstatus samt klagesager per automatik efter ansættelsen har fundet sted.

 

Med NM Alert er det muligt at kontrollere autorisationsforhold samt klagesager på enhver kandidat, på tværs af de nordiske lande. Vi er i dag den eneste leverandør der kan levere et kvalitetssikringssystem til sundhedssektoren, hvor kandidaternes autorisationsforhold per automatik bliver undersøgt i Danmark, Sverige og Norge når først denne kandidat er lagt ind i NM Alert en gang. Ligeledes er det utrolig nemt at slå op om en kandidat er behæftet med klagesager i Danmark, Sverige eller Norge.

NM Alert er det ultimative system i forhold til at sikre patientsikkerheden både før og efter en rekruttering har fundet sted. Hvis en sundhedsperson en dag mister sin autorisationen, eller bliver behæftet med et skærpet tilsyn eller får en klagesag, i Danmark, Sverige eller Norge vil det øjeblikkelig udløse en alarm i NM Alert, hvis kandidaten findes i arbejdsgiverens database og dermed kan der umiddelbart tages affære.

 

Kære alle sammen

Borgere bør stadig bruge mundbind i sundhedsvæsenet, når der er øget risiko for smitte

Sundhedsstyrelsen er her til morgen kommet med nye anbefalinger om borgernes brug af mundbind i sundhedsvæsenet. Anbefalingerne gælder fra 14. juni 2021. Fremover anbefales brug af mundbind til patienter, der har symptomer, der kan være tegn på COVID-19, til alle der skal testes for COVID-19 og på enkelte steder på sygehuse og i almen praksis. Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan tilsvarende fra mandag d. 14. juni gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.

Siden foråret 2020 har Sundhedsstyrelsen, i perioder med øget risiko for smittespredning, anbefalet at bruge mundbind i sundhedsvæsnet som en ekstra beskyttelse i situationer, hvor det ikke har været muligt at holde afstand. I december indførte regeringen desuden et krav om, at både personale og borgere skulle bære mundbind på offentligt tilgængelige steder, herunder i sundhedsvæsenet, på ældreområdet og på dele af socialområdet.

I den aktuelle situation, hvor der er høj vaccinationsdækning, lave smittetal og færre indlagte med COVID-19, er behovet for supplerende smitteforebyggende tiltag mindre. Derfor vurderer Sundhedsstyrelsen, at det nu er muligt at lempe på krav om brug af mundbind, herunder i sundhedsvæsenet. De nye anbefalinger følger Sundhedsstyrelsens netop offentliggjorte anbefalinger om lempelse af krav om mundbind i det offentlige rum.

Langt størstedelen af personer i øget risiko er blevet færdigvaccineret, og det gælder også en stor del af den øvrige befolkning og de ansatte i sundhedsvæsenet. Samtidig har vi god epidemikontrol. Derfor er det vurderet, at der ikke længere er grund til, at alle bærer mundbind overalt i sundhedsvæsenet, men at man kun gør det i situationer hvor der er en særlig risiko og det er meget vigtigt, at man fortsat følger de generelle anbefalinger for at undgå smitte.

Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan fra mandag d. 14. juni 2021 gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de gældende retningslinjer, der er beskrevet i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer:

Følgende gælder fra 14. juni 2021

Borgere og patienter anbefales at bruge mundbind i følgende situationer:

  • - når de skal testes for COVID-19
  • - hvis de har symptomer og bryder selvisolation fx for at komme til læge eller på sygehus
  • - ved ophold i venteværelser, da der kan være personer med luftvejssymptomer – det vil sige akutmodtagelse, akutklinik, almen praksis, vagtlæge og øre/næse/hals speciallægepraksis