Om Nordic Medicare

Historie

Med Knud Riewerts Eriksen, Niels H. Riewerts Eriksen og Christian P. Riewerts Eriksen har vi nu igennem tre generationer været beskæftiget inden for sundhedssektoren med uddannelse, forskning, rekruttering og siden hen drift af lægeklinikker samt IT-løsninger til sundhedssektoren.

riewerts-new

Knud Riewerts Eriksen var i mere end 30 år ansat ved Københavns Universitet som forsker og underviser af medicinske studenter. Knud Riewerts Eriksens forskningsområde var koncentreret omkring resistensegenskaberne hos S. aureus samt en restriktiv anvendelse af antibiotika. Knud Riewerts Eriksen var Danmarks første speciallæge i klinisk mikrobiologi og fortsatte sidenhen som overlæge ved Statens Seruminstituts afdeling ved Rigshospitalet.

Niels H. Riewerts Eriksen er speciallæge i klinisk mikrobiologi og har været ansat som overlæge ved Statens Serum Institut og Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, centerchef for Diagnostisk Center i Ringkjøbing Amt, medicinsk direktør ved Novo Nordisk samt forskningschef ved Gentofte Hospital og har været beskæftiget med forskning, undervisning, ledelse samt rekruttering. Niels H. Riewerts Eriksen har været koordinator og ansvarlig kontaktperson for opbygning af klinisk mikrobiologi i Litauen og Estland med en bevilling fra det danske sundhedsministerium og dansk projektkoordinator for det fællesnordiske projekt ”Infectious Disease control in the Barents and Baltic Sea Regions 1998-2001” finansieret af Nordisk Ministerråd.

Christian Riewerts har valgt en anden uddannelsesvej end sine forfædre. Christian Riewerts har en cand.merc. i økonomisk markedsføring  fra Copenhagen Business School. Christian Riewerts har blandt andet beskæftiget sig med human resource management, business to business markedsføring, relationship marketing, performance management & marketing, direct marketing, organisationsanalyse, erhvervsret samt virksomhedens økonomistyring.

 

Kære alle sammen

Borgere bør stadig bruge mundbind i sundhedsvæsenet, når der er øget risiko for smitte

Sundhedsstyrelsen er her til morgen kommet med nye anbefalinger om borgernes brug af mundbind i sundhedsvæsenet. Anbefalingerne gælder fra 14. juni 2021. Fremover anbefales brug af mundbind til patienter, der har symptomer, der kan være tegn på COVID-19, til alle der skal testes for COVID-19 og på enkelte steder på sygehuse og i almen praksis. Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan tilsvarende fra mandag d. 14. juni gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.

Siden foråret 2020 har Sundhedsstyrelsen, i perioder med øget risiko for smittespredning, anbefalet at bruge mundbind i sundhedsvæsnet som en ekstra beskyttelse i situationer, hvor det ikke har været muligt at holde afstand. I december indførte regeringen desuden et krav om, at både personale og borgere skulle bære mundbind på offentligt tilgængelige steder, herunder i sundhedsvæsenet, på ældreområdet og på dele af socialområdet.

I den aktuelle situation, hvor der er høj vaccinationsdækning, lave smittetal og færre indlagte med COVID-19, er behovet for supplerende smitteforebyggende tiltag mindre. Derfor vurderer Sundhedsstyrelsen, at det nu er muligt at lempe på krav om brug af mundbind, herunder i sundhedsvæsenet. De nye anbefalinger følger Sundhedsstyrelsens netop offentliggjorte anbefalinger om lempelse af krav om mundbind i det offentlige rum.

Langt størstedelen af personer i øget risiko er blevet færdigvaccineret, og det gælder også en stor del af den øvrige befolkning og de ansatte i sundhedsvæsenet. Samtidig har vi god epidemikontrol. Derfor er det vurderet, at der ikke længere er grund til, at alle bærer mundbind overalt i sundhedsvæsenet, men at man kun gør det i situationer hvor der er en særlig risiko og det er meget vigtigt, at man fortsat følger de generelle anbefalinger for at undgå smitte.

Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan fra mandag d. 14. juni 2021 gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de gældende retningslinjer, der er beskrevet i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer:

Følgende gælder fra 14. juni 2021

Borgere og patienter anbefales at bruge mundbind i følgende situationer:

  • - når de skal testes for COVID-19
  • - hvis de har symptomer og bryder selvisolation fx for at komme til læge eller på sygehus
  • - ved ophold i venteværelser, da der kan være personer med luftvejssymptomer – det vil sige akutmodtagelse, akutklinik, almen praksis, vagtlæge og øre/næse/hals speciallægepraksis