Sundhedsministeriets foreløbige konklusion vedr. B 121: ”1 læge, 6 ydrenumre” vurderes at bidrage positivt til bedre lægedækning

Sundhedsministeren, Venstre og Radikale anerkender vigtigheden af, at bibeholde den nuværende Sundhedslov §227, der tillader én læge at eje seks ydernumre, efter 1. behandling af Konservatives beslutningsforslag B 121, forslag til folketingsbeslutning om at bekæmpe udbredelsen af stråmandsklinikker i almen praksis.

Dette er meget vigtigt, da den nuværende lovgivning er med til at sikre permanent lægedækning med højst mulig kvalitet og kontinuitet, til gavn for patienten, bedst mulige arbejdsvilkår til speciallægen i almen medicin samt en fornuftig samfundsøkonomisk ramme. Sundhedsministeriet har nu besvaret 13 stillede spørgsmål i udvalgsbehandlingen forud for 2. behandling af B 121. Hos Nordic Medicare er vi enige i Sundhedsministeriets svar.

Vi bemærker især at;

  • Sundhedsministeriet er ikke bekendt med, at der findes undersøgelser af sammenhængen mellem kvalitet i behandlingen af patienterne og andelen af fastansatte speciallæger uden ejerskab af en partnerskabsklinik (jf. svar 5). Der er således ingen dokumentation for at klinikejerskab forbedrer kvaliteten i almen praksis. En PLO-analyse fra 2016 påviser imidlertid at 11,4% PLO-læger angiver, at deres arbejdsbelastning (relateret til praksisejerskab) næsten altid eller ofte er så stor, at det går ud over den faglige kvalitet.
  • Den nuværende Sundhedslov, hvor 1 læge kan eje 6 ydernumre, vurderes at bidrage positivt til bedre lægedækning (jf. svar 6).
  • Sundhedsministeriet slår fast, at uanset klinikform skal en læge være speciallæge i almen medicin for at praktisere i henhold til overenskomsten samt at partnerskabslæger ikke er pensionerede læger (jf. svar 8).
  • Sundhedsministeriet benævner alle klinikkerne som værende ”partnerskabsklinikker” og ikke ”stråmandsklinikker” (jf. svar 13).

 

Forud for Sundhedsministeriets udvalgsbehandling skrev Nordic Medicare et debatindlæg i Altinget Sundhed d. 21. april. Pointen i indlægget var, at politikerne bør bevare fokus på tre væsentlige emner, nemlig 1) patienten, som ønsker permanent lægedækning af høj lægefaglig kvalitet, 2) de familielæger, som ønsker ændrede arbejdsrammer i almen praksis og 3) en forsvarlig samfundsøkonomisk ramme. Disse punkter stemmer fint overens med Sundhedsministeriets svar på de 13 stillede spørgsmål. Hos Nordic Medicare ser vi derfor frem til den endelige 2. (sidste)behandling af B 121, der planmæssigt finder sted fra 4. maj 2021. Du kan læse samtlige stillede spørgsmål til Sundhedsministeriet på ft.dk samt dele af medieomtalen vedrørende B 121 hos blandt andre Altinget og OPS-indsigt.

 

For henvendelser vedrørende ovenstående kontakt da: presse@nordicmedicare.eu

 

Kære alle sammen

Borgere bør stadig bruge mundbind i sundhedsvæsenet, når der er øget risiko for smitte

Sundhedsstyrelsen er her til morgen kommet med nye anbefalinger om borgernes brug af mundbind i sundhedsvæsenet. Anbefalingerne gælder fra 14. juni 2021. Fremover anbefales brug af mundbind til patienter, der har symptomer, der kan være tegn på COVID-19, til alle der skal testes for COVID-19 og på enkelte steder på sygehuse og i almen praksis. Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan tilsvarende fra mandag d. 14. juni gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.

Siden foråret 2020 har Sundhedsstyrelsen, i perioder med øget risiko for smittespredning, anbefalet at bruge mundbind i sundhedsvæsnet som en ekstra beskyttelse i situationer, hvor det ikke har været muligt at holde afstand. I december indførte regeringen desuden et krav om, at både personale og borgere skulle bære mundbind på offentligt tilgængelige steder, herunder i sundhedsvæsenet, på ældreområdet og på dele af socialområdet.

I den aktuelle situation, hvor der er høj vaccinationsdækning, lave smittetal og færre indlagte med COVID-19, er behovet for supplerende smitteforebyggende tiltag mindre. Derfor vurderer Sundhedsstyrelsen, at det nu er muligt at lempe på krav om brug af mundbind, herunder i sundhedsvæsenet. De nye anbefalinger følger Sundhedsstyrelsens netop offentliggjorte anbefalinger om lempelse af krav om mundbind i det offentlige rum.

Langt størstedelen af personer i øget risiko er blevet færdigvaccineret, og det gælder også en stor del af den øvrige befolkning og de ansatte i sundhedsvæsenet. Samtidig har vi god epidemikontrol. Derfor er det vurderet, at der ikke længere er grund til, at alle bærer mundbind overalt i sundhedsvæsenet, men at man kun gør det i situationer hvor der er en særlig risiko og det er meget vigtigt, at man fortsat følger de generelle anbefalinger for at undgå smitte.

Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan fra mandag d. 14. juni 2021 gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de gældende retningslinjer, der er beskrevet i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer:

Følgende gælder fra 14. juni 2021

Borgere og patienter anbefales at bruge mundbind i følgende situationer:

  • - når de skal testes for COVID-19
  • - hvis de har symptomer og bryder selvisolation fx for at komme til læge eller på sygehus
  • - ved ophold i venteværelser, da der kan være personer med luftvejssymptomer – det vil sige akutmodtagelse, akutklinik, almen praksis, vagtlæge og øre/næse/hals speciallægepraksis