Sundhedsministeriets foreløbige konklusion vedr. B 121: ”1 læge, 6 ydrenumre” vurderes at bidrage positivt til bedre lægedækning

Sundhedsministeren, Venstre og Radikale anerkender vigtigheden af, at bibeholde den nuværende Sundhedslov §227, der tillader én læge at eje seks ydernumre, efter 1. behandling af Konservatives beslutningsforslag B 121, forslag til folketingsbeslutning om at bekæmpe udbredelsen af stråmandsklinikker i almen praksis.

Dette er meget vigtigt, da den nuværende lovgivning er med til at sikre permanent lægedækning med højst mulig kvalitet og kontinuitet, til gavn for patienten, bedst mulige arbejdsvilkår til speciallægen i almen medicin samt en fornuftig samfundsøkonomisk ramme. Sundhedsministeriet har nu besvaret 13 stillede spørgsmål i udvalgsbehandlingen forud for 2. behandling af B 121. Hos Nordic Medicare er vi enige i Sundhedsministeriets svar.

Vi bemærker især at;

  • Sundhedsministeriet er ikke bekendt med, at der findes undersøgelser af sammenhængen mellem kvalitet i behandlingen af patienterne og andelen af fastansatte speciallæger uden ejerskab af en partnerskabsklinik (jf. svar 5). Der er således ingen dokumentation for at klinikejerskab forbedrer kvaliteten i almen praksis. En PLO-analyse fra 2016 påviser imidlertid at 11,4% PLO-læger angiver, at deres arbejdsbelastning (relateret til praksisejerskab) næsten altid eller ofte er så stor, at det går ud over den faglige kvalitet.
  • Den nuværende Sundhedslov, hvor 1 læge kan eje 6 ydernumre, vurderes at bidrage positivt til bedre lægedækning (jf. svar 6).
  • Sundhedsministeriet slår fast, at uanset klinikform skal en læge være speciallæge i almen medicin for at praktisere i henhold til overenskomsten samt at partnerskabslæger ikke er pensionerede læger (jf. svar 8).
  • Sundhedsministeriet benævner alle klinikkerne som værende ”partnerskabsklinikker” og ikke ”stråmandsklinikker” (jf. svar 13).

 

Forud for Sundhedsministeriets udvalgsbehandling skrev Nordic Medicare et debatindlæg i Altinget Sundhed d. 21. april. Pointen i indlægget var, at politikerne bør bevare fokus på tre væsentlige emner, nemlig 1) patienten, som ønsker permanent lægedækning af høj lægefaglig kvalitet, 2) de familielæger, som ønsker ændrede arbejdsrammer i almen praksis og 3) en forsvarlig samfundsøkonomisk ramme. Disse punkter stemmer fint overens med Sundhedsministeriets svar på de 13 stillede spørgsmål. Hos Nordic Medicare ser vi derfor frem til den endelige 2. (sidste)behandling af B 121, der planmæssigt finder sted fra 4. maj 2021. Du kan læse samtlige stillede spørgsmål til Sundhedsministeriet på ft.dk samt dele af medieomtalen vedrørende B 121 hos blandt andre Altinget og OPS-indsigt.

 

For henvendelser vedrørende ovenstående kontakt da: presse@nordicmedicare.eu