Om Nordic Medicare

Hvem er vi

Nordic Medicare er leverandør til sundhedssektoren inden for rekrutteringsydelser, IT-løsninger og drift af lægeklinikker. 

 

Nordic Medicares koncept er udelukkende at servicere det offentlige og det private sundhedsvæsen. Vi har således opbygget en kompetencestærk organisation af personer, som hovedsageligt er uddannet inden for sundhedssektoren og som har opbygget en bred erfaring indenfor netop denne sektor. Vores branchefokusering giver en optimal mulighed for at fokusere på den enkelte kunde, hvilket indebærer, at Nordic Medicare opnår et vedvarende kendskab til hele sundhedssektoren.

Rekrutteringsydelser

Et af de ledende rekrutteringsbureauer indenfor sundhedssektoren

Nordic Medicare er et af de ledende rekrutteringsbureauer indenfor sundhedssektoren i Norden. Vi er en økonomisk solid samarbejdspartner, hvilket gør det muligt for os at garantere udbetaling af vores vikarers løninger indenfor 3-4 hverdage. Vi oplever stor vækst og servicerer i dag mere end 300 kunder. Vi formidler et stort antal vikariater samt rekrutterer til fastansættelse af sundhedspersonale i Norden, og har en omfattende database med kandidater, som har gennemgået Nordic Medicares kvalitetssikringsprogram. Vores kunder er derfor sikret et stort udbud af faglige, dygtige læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale, hvorfor vi med kort varsel kan matche kundens jobprofil. Dette gør Nordic Medicare til en effektiv og troværdig samarbejdspartner.

Lægeklinikker

Drift af egne lægeklinikker

Hos Nordic Medicare driver vi egne lægeklinikker, hvor vi har tilknyttet speciallæger indenfor almen medicin, konsultationssygeplejersker mv. Som i andre lægepraksisser yder vi gratis lægebehandling, dog skal du som hos en hver anden praktiserende læge selv betale for udvalgte vaccinationer, diverse attester mv. Vi ønsker at tilbyde en optimal ydelse og service i form af en kompetent stab af sundhedspersonale, hurtig responstid ved patienthenvendelser, en høj tilgængelighedsgrad og et attraktivt udbud af sundhedstilbud. Alle vores lægeklinikker har åben alle hverdage hele året.

IT-løsninger

Højt specialiseret IT-løsninger til sundhedssektoren

Med udgangspunkt i Nordic Medicares unikke markedskendskab , samt organisation bestående af personer, som er uddannet inden for sundhedssektoren samt IT-branchen, leverer Nordic Medicare IT-løsninger til gavn for sundhedssektoren, der ofte bliver produktudviklet i tæt samarbejde med vores kunder og samarbejdspartnere. Vi udvikler således kundespecifikke softwareløsninger til forretningskritiske systemer, der overholder alle myndighedskrav til sikkerhed, bruger autorisation, logning af bruger interaktioner og data opbevaring. Ved mange af vores IT-løsninger har vi stor fokus på at levere en cloud baseret platform til vores kunder, der ikke kræver nogen specifik hardware investering og som gør det nemt for brugeren at tilgå med computere, tablets og smart phones. Der er yderligere mulighed for integration af eksisterende systemer, som f.eks. email og telefon.

Kære alle sammen

Borgere bør stadig bruge mundbind i sundhedsvæsenet, når der er øget risiko for smitte

Sundhedsstyrelsen er her til morgen kommet med nye anbefalinger om borgernes brug af mundbind i sundhedsvæsenet. Anbefalingerne gælder fra 14. juni 2021. Fremover anbefales brug af mundbind til patienter, der har symptomer, der kan være tegn på COVID-19, til alle der skal testes for COVID-19 og på enkelte steder på sygehuse og i almen praksis. Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan tilsvarende fra mandag d. 14. juni gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.

Siden foråret 2020 har Sundhedsstyrelsen, i perioder med øget risiko for smittespredning, anbefalet at bruge mundbind i sundhedsvæsnet som en ekstra beskyttelse i situationer, hvor det ikke har været muligt at holde afstand. I december indførte regeringen desuden et krav om, at både personale og borgere skulle bære mundbind på offentligt tilgængelige steder, herunder i sundhedsvæsenet, på ældreområdet og på dele af socialområdet.

I den aktuelle situation, hvor der er høj vaccinationsdækning, lave smittetal og færre indlagte med COVID-19, er behovet for supplerende smitteforebyggende tiltag mindre. Derfor vurderer Sundhedsstyrelsen, at det nu er muligt at lempe på krav om brug af mundbind, herunder i sundhedsvæsenet. De nye anbefalinger følger Sundhedsstyrelsens netop offentliggjorte anbefalinger om lempelse af krav om mundbind i det offentlige rum.

Langt størstedelen af personer i øget risiko er blevet færdigvaccineret, og det gælder også en stor del af den øvrige befolkning og de ansatte i sundhedsvæsenet. Samtidig har vi god epidemikontrol. Derfor er det vurderet, at der ikke længere er grund til, at alle bærer mundbind overalt i sundhedsvæsenet, men at man kun gør det i situationer hvor der er en særlig risiko og det er meget vigtigt, at man fortsat følger de generelle anbefalinger for at undgå smitte.

Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan fra mandag d. 14. juni 2021 gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de gældende retningslinjer, der er beskrevet i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer:

Følgende gælder fra 14. juni 2021

Borgere og patienter anbefales at bruge mundbind i følgende situationer:

  • - når de skal testes for COVID-19
  • - hvis de har symptomer og bryder selvisolation fx for at komme til læge eller på sygehus
  • - ved ophold i venteværelser, da der kan være personer med luftvejssymptomer – det vil sige akutmodtagelse, akutklinik, almen praksis, vagtlæge og øre/næse/hals speciallægepraksis