Om Nordic Medicare

Et bedre social- og sundhedsvæsen

Vi står overfor store udfordringer, eftersom befolkningstallet stiger, flere lider af livsstilssygdomme og den gennemsnitlige levealder er fortsat stigende, hvilket har forstærket presset på sundhedsvæsenet.

Dette sætter større krav til et solidt, effektivt og bedre social- og sundhedsvæsen, hvilket i sidste ende er fundamentet i vores velfærdssamfund.

Som medarbejdere i Nordic Medicare brænder vi for at skabe et bedre social- og sundhedsvæsen for vores egen og børns fremtid. Vi ønsker at gøre en væsentlig forskel og være de bedste til det vi gør.  Dette betyder selvsagt, at vi i Nordic Medicare kun entrerer områder af social- sundhedsvæsenet, hvor vi mener at kunne skabe en højere kvalitet, bedre service og banebrydende innovation end tidligere set.

 

Nordic Medicares mission er at levere højere kvalitet, bedre service og banebrydende innovation inden for bestemte områder af social- og sundhedsvæsenet.

Nordic Medicares vision er at skabe et bedre social- og sundhedsvæsen.


Højere kvalitet

I vores evige og ihærdige indsats for at skabe et bedre social- og sundhedsvæsen er vores højeste prioritet at vi leverer maksimal patientsikkerhed og den højeste kvalitet i behandlingerne.

Vi har en stålsat ambition om at sætte nye standarder for kvalitet i social- og sundhedsvæsenet. Dette sker blandt andet gennem uddannelse, vidensdeling, nye processer, strategiske alliancepartnere, nye samarbejdsformer, digitalisering, produktinnovation med videre.

 

Bedre service

Med det fokus at levere et konstant bedre serviceniveau har Nordic Medicare opbygget en kunde- og patientorienteret organisation, hvor vi leverer kundetilpassede løsninger. De serviceydelser vi leverer bruges til at differentiere os fra andre aktører, udvikle og intensivere kunde- og patientrelationer og herved øge kunde- og patienttilfredsheden.

 

Banebrydende innovation

I Nordic Medicares bestræbelser på at skabe et bedre social- og sundhedsvæsen har vi et stærkt engagement inden for målrettet systematisk innovation. Dette betyder massive investeringer i forskning og udvikling som skal sikre innovation. Vi er eksperter i at se markedet på en ny og utraditionel måde og dermed bryde med konventionel tankegang. Vi identificerer underliggende fejl i social- og sundhedsvæsenet som blot ligger og venter på opdagelse og afhjælpning.

Kære alle sammen

Borgere bør stadig bruge mundbind i sundhedsvæsenet, når der er øget risiko for smitte

Sundhedsstyrelsen er her til morgen kommet med nye anbefalinger om borgernes brug af mundbind i sundhedsvæsenet. Anbefalingerne gælder fra 14. juni 2021. Fremover anbefales brug af mundbind til patienter, der har symptomer, der kan være tegn på COVID-19, til alle der skal testes for COVID-19 og på enkelte steder på sygehuse og i almen praksis. Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan tilsvarende fra mandag d. 14. juni gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.

Siden foråret 2020 har Sundhedsstyrelsen, i perioder med øget risiko for smittespredning, anbefalet at bruge mundbind i sundhedsvæsnet som en ekstra beskyttelse i situationer, hvor det ikke har været muligt at holde afstand. I december indførte regeringen desuden et krav om, at både personale og borgere skulle bære mundbind på offentligt tilgængelige steder, herunder i sundhedsvæsenet, på ældreområdet og på dele af socialområdet.

I den aktuelle situation, hvor der er høj vaccinationsdækning, lave smittetal og færre indlagte med COVID-19, er behovet for supplerende smitteforebyggende tiltag mindre. Derfor vurderer Sundhedsstyrelsen, at det nu er muligt at lempe på krav om brug af mundbind, herunder i sundhedsvæsenet. De nye anbefalinger følger Sundhedsstyrelsens netop offentliggjorte anbefalinger om lempelse af krav om mundbind i det offentlige rum.

Langt størstedelen af personer i øget risiko er blevet færdigvaccineret, og det gælder også en stor del af den øvrige befolkning og de ansatte i sundhedsvæsenet. Samtidig har vi god epidemikontrol. Derfor er det vurderet, at der ikke længere er grund til, at alle bærer mundbind overalt i sundhedsvæsenet, men at man kun gør det i situationer hvor der er en særlig risiko og det er meget vigtigt, at man fortsat følger de generelle anbefalinger for at undgå smitte.

Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan fra mandag d. 14. juni 2021 gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de gældende retningslinjer, der er beskrevet i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer:

Følgende gælder fra 14. juni 2021

Borgere og patienter anbefales at bruge mundbind i følgende situationer:

  • - når de skal testes for COVID-19
  • - hvis de har symptomer og bryder selvisolation fx for at komme til læge eller på sygehus
  • - ved ophold i venteværelser, da der kan være personer med luftvejssymptomer – det vil sige akutmodtagelse, akutklinik, almen praksis, vagtlæge og øre/næse/hals speciallægepraksis