Nordic Medicares kvalitet → Højere kvalitet inden for almen praksis

NY INFORMATION OM COVID-19. LÆS MERE HER!

Høj kvalitet i vores 16 lægeklinikker med ca. 50.000 tilknyttet patienter og ca. 254.000 konsultationer årligt

Siden januar 2015 har vi drevet lægeklinikker i Danmark i de tilfælde, hvor de betalende kontingentmedlemmer af Praktiserende Lægers Organisation (PLO) ikke har været i stand til at besætte et ydernummer, og vi har vundet udbuddene på pris og kvalitet. Det betyder, at vi nu har 16 lægeklinikker og ca. 50.000 patienter tilknyttet. Det betyder også over 254.000 konsultationer årligt. Vi har været stolte af, og har haft succes med at bruge vores kræfter på at smide redningskranse ud i en række tilfælde, hvor vi med kort varsel har sikret lægedækning til patienter, der stod uden læge – f.eks. da vi åbnede en klinik i Maribo på fem dage og i Kalundborg på 12 dage.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed foretog et stort planlagt kontrolbesøg i maj 2017 på Nordic Medicares lægeklinikker og de kunne kun rose os for vores indsats. Vi hilser i øvrigt altid Styrelsens besøg velkommen, fordi det efter vores opfattelse er patientens garanti for, at alle aktører konsekvent yder højeste kvalitet.

Ved disse risikobaserede tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed finder du flere PLO-klinikker med prædikatet ”Større problemer af betydning for patientsikkerheden”. Alle Nordic Medicares klinikker har prædikatet; ”Få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden”.

 

 

I henhold til den statistik, der er afsluttet for 2015, 2016 og 2017, kan vi konstatere, at vi har tabt en patienterstatningssag på 12.285 DKK disse tre år.

Det betyder at kun en patient hos Nordic Medicare har fået medhold i sin faglige klage hos Patienterstatningen.

Til sammenligning kan vi med data fra Patienterstatningen konstatere at der for 2015, 2016 og 2017 er udbetalt lidt over 230 mio. DKK i patienterstatningssager til patienter som er tilknyttet PLO-klinikker. I samme periode var der knap 1.910 PLO-klinikker i Danmark, hvilket svarer det til, at der er udbetalt 120.419 DKK i patienterstatningsbeløb per PLO-klinik over de sidste tre år på landsplan.

 

De fleste af Nordic Medicares lægeklinikker er allerede akkrediteret. Dette betyder i praksis at disse klinikker lever op til det nationale niveau for kvalitet på de områder, der er omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel.

De øvrige af vores lægeklinikker vil blive akkrediteret i år 2018.

Hos Nordic Medicare har vi som de eneste, inden for almen praksis, ansat en akkrediteringsmanager.

 

 

Da Region Sjælland og Nordic Medicare indgik aftale om drift af flere udbudsklinikker på Lolland-Falster, var det en politisk ambition at få sænket ordinationen af stærkt vanedannende medicin. Før Nordic Medicare overtog og fusionerede de fire klinikker i Nakskov, var de meget store mængder af vanedannende medicin mange gange ordineret på et yderst tvivlsomt grundlag og i direkte modstrid med vejledningen om afhængighedsskabende medicin fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

I dag har Nordic Medicare ryddet op i de forhold, og aktuelle tal fra Lægemiddelenheden Region Sjælland viser, at klinikken i Nakskov i dag ligger mellem 61 og 82 pct. under regionsgennemsnittet – og mellem 45 og 78 pct. under landsgennemsnittet – når det kommer til ordination af forskellige typer stærkt vanedannende medicin, der er afhængighedsskabende. Resultatet er sundere og mere tilfredse patienter, viser tallene. Det reducerede medicinforbrug er også godt for regionens økonomi som Nordic Medicare har sparet for ca. 1,5 mio. kr. i medicintilskud årligt alene i Nakskov.

 

Dato: 10.12.2018