Nordic Medicares kvalitet → Højere kvalitet inden for almen praksis

Vi planlægger i foråret 2021 at oprette et sundhedshus i Kalundborg, med plads til psykolog, fodterapeut, fysioterapeut etc.

Kære alle sammen

Vedrørende: Udrulning af vaccination mod covid-19

Når de første vacciner mod COVID-19 er leveret til Danmark, kan vi begynde at tilbyde vaccinationer. Vaccinationer vil være frivillige og gratis, og udgangspunkter er, at vacciner kun blive tilbudt til de befolkningsgrupper, de er godkendte til. Udrulningen af vaccinationer vil forløbe i faser, hvor grupper i størst risiko prioriteres først.

Udgangspunktet er, at alle borgere vil få direkte besked fra myndighederne om hvor og hvordan i henhold til flowchart som kan ses via linket nedenfor og indkaldelsen vil ske via plejehjem, E-Boks og arbejdspladsen.

Læs mere her

Høj kvalitet i 24 lægeklinikker 

Siden januar 2015 har vi drevet lægeklinikker i Danmark i form af udbudsklinikker i de tilfælde, hvor de betalende kontingentmedlemmer af Praktiserende Lægers Organisation (PLO) ikke har været i stand til at besætte et ydernummer, og vi har vundet udbuddene på pris og kvalitet. Endvidere driver vi partnerskabsklinikker i samarbejde med almen praktiserende læger. Det betyder at vi samlet driver 24 lægeklinikker. Vi er stolte af, og har haft succes med, at anvende vores ressourcer som redningskrans i områder, hvor lægedækning har været utilstrækkelig. Vi har med kort varsel formået at sikre lægedækning til patienter, der stod uden læge – f.eks. da vi åbnede en klinik i Maribo på fem dage og i Kalundborg på 12 dage.

Hvis man ønsker at afdække kvaliteten af de behandlinger, der sker inden for almen praksis, eksisterer der heldigvis objektive tal fra nedenstående neutrale instanser.

 

Nordic Medicares kvalitet evalueret af Styrelsen for Patientsikkerhed

Siden vi etablerede vores første lægeklinik, og frem til dags dato, har Styrelsen for Patientsikkerhed foretaget store planlagte kontrolbesøg på Nordic Medicares lægeklinikker. Styrelsen for Patientsikkerhed har indtil nu udelukkende rost vores indsats. Vi hilser i øvrigt altid Styrelsens besøg velkommen, fordi det efter vores opfattelse er patientens garanti for, at alle aktører konsekvent yder højeste kvalitet.

Ved disse risikobaserede tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed finder du flere PLO-klinikker med prædikatet ”Større problemer af betydning for patientsikkerheden”. Alle Nordic Medicares klinikker har ved Styrelsen for Patientsikkerhed planlagte kontrolbesøg altid fået prædikatet; ”Få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden”.

 

Nordic Medicares kvalitet bedømt af Patienterstatningen

I skrivende stund afventer vi opdateret data for årene 2018-2020. I henhold til den statistik, der er afsluttet for 2015, 2016 og 2017, kan vi konstatere, at vi har tabt en patienterstatningssag på 12.285 DKK disse tre år.

Det betyder at kun en patient hos Nordic Medicare har fået medhold i sin faglige klage hos Patienterstatningen.

Til sammenligning kan vi med data fra Patienterstatningen konstatere at der for 2015, 2016 og 2017 er udbetalt lidt over 230 mio. DKK i patienterstatningssager til patienter som er tilknyttet PLO-klinikker. I samme periode var der knap 1.910 PLO-klinikker i Danmark,                                                                                                        hvilket svarer det til, at der er udbetalt 120.419 DKK i patienterstatningsbeløb per PLO-klinik over de sidste tre år på landsplan.

 

Nordic Medicares kvalitet evalueret af ud fra Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM)

De fleste af Nordic Medicares lægeklinikker blev akkrediteret i år 2017-2018. Dette betyder i praksis at disse klinikker lever op til det nationale niveau for kvalitet på de områder, der er omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel.

Den Danske Kvalitetsmodel er sidenhen blevet udfaset.

 

Nordic Medicares indsats for nedbringelse af afhængighedsskabende medicin

Da Region Sjælland og Nordic Medicare indgik aftale om drift af flere udbudsklinikker på Lolland-Falster, var det en politisk ambition at få sænket ordinationen af stærkt vanedannende medicin. Før Nordic Medicare overtog og fusionerede de fire klinikker i Nakskov, var de meget store mængder af vanedannende medicin mange gange ordineret på et yderst tvivlsomt grundlag og i direkte modstrid med vejledningen om afhængighedsskabende medicin fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

I dag har Nordic Medicare ryddet op i de forhold, og aktuelle tal fra Lægemiddelenheden Region Sjælland viser, at klinikken i Nakskov i dag ligger mellem 61 og 82 pct. under regionsgennemsnittet – og mellem 45 og 78 pct. under landsgennemsnittet – når det kommer til ordination af forskellige typer stærkt vanedannende medicin, der er afhængighedsskabende. Resultatet er sundere og mere tilfredse patienter, viser tallene. Det reducerede medicinforbrug er også godt for regionens økonomi som Nordic Medicare har sparet for ca. 1,5 mio. kr. i medicintilskud årligt alene i Nakskov.

 

Dato: Januar 2021