Nordic Medicares service → Bedre service inden for almen praksis

NY INFORMATION OM COVID-19. LÆS MERE HER!

Bedre service i vores 15 lægeklinikker med ca. 50.000 tilknyttet patienter og ca. 237.000 konsultationer årligt

Nordic Medicares strategi var i år 2017 at øge den telefoniske tilgængelighed inden for almen praksis og dermed sætte nye standarder i markedet til gavn for patienterne. Derfor har vi som den første aktør inden for almen praksis, og stadig den eneste aktør, valgt at holde åben fra kl. 8:00 – 18:00 alle hverdage og fra kl. 8:00 – 13:00 lørdage og søndage – hele året ude på samtlige af vores lægeklinikker.

Ved at øge den telefoniske tilgængelighed har vi samtidig opnået et udpræget kvalitetsløft, der er opnået ved hurtigere svarafgivelse samt hurtigere opnåelse af mere målrettet behandling, da håndtering af parakliniske prøvesvar også finder sted indenfor de udvidede åbningstider.

Se vores telefoniske tilgængelighed her i Region Hovedstaden | Region Sjælland | Region Syddanmark | Region Midtjylland | Region Nordjylland.