Henvisninger

Henvisninger kræver fremmøde til lægekonsultation og udfærdiges  derfor ikke efter anmodning per internet eller telefon. Hvis lægen vurderer det er relevant udfærdiges  henvisning til fysioterapeut, psykolog, speciallæge, sygehus etc.

Henvisning sendes elektronisk.

Borger bestiller selv tid ved fysioterapeut, psykolog eller speciallæge. Henvisningen skal tages i brug indenfor 6 måneder.