Gør det til en livsstil at være social- og sundhedshjælpervikar

Nordic Medicare har et stort kundegrundlag i Danmark og får dagligt vikaropgaver ind fra vores kunder inden for somatikken og psykiatrien. Vi tilbyder kortere- og længerevarende vikariater, hvor vi sætter fokus på borgere i alle aldre og med alle typer af sygdomme og adfærd.

Som social- og sundhedshjælpervikar vil du have mulighed for at blive tilknyttet kortere- og længerevarende vikariater i både somatikken og i psykiatrien. Den typiske borger, du som social- og sundhedshjælpervikar vil møde, bor på et plejecenter og kan have forskellige diagnoser. Det kan være demens af forskellige arter, psykiatriske lidelser, eller det kan være en borger med senhjerneskader, som har brug for kærlig pleje og omsorg. Hos os vil du som social- og sundhedshjælpervikar blandt andet få lov til at koncentrere dig om én borger af gangen og der vil være plads til at give den borger du passer lidt ekstra omsorg.

Hvad får jeg ud af at være social- og sundhedshjælpervikar hos Nordic Medicare?

Nordic Medicare giver altid sine vikarer en attraktiv vikarløn, hurtig lønudbetaling samt tilbyder en fuld pakkeløsning, hvor vi ordnet alt det administrative i forbindelse med vikariatet.

Mange social- og sundhedshjælpere vælger at blive social- og sundhedshjælpervikarer hos os, fordi vi tilbyder en vikartilværelse med fleksible muligheder og hermed en høj frihedsgrad, faglig udvikling, spændende oplevelser og med dig som social- og sundhedshjælpervikar i centrum.

Vi har styr på det praktiske, så du kan føle dig tryg

Når du vælger at blive social- og sundhedshjælpervikar hos Nordic Medicare sørger vi for en lang række praktiske elementer, såsom kontrakter, relevante forsikringer og lønudbetaling. Dette gør, at vores social- og sundhedshjælpere ikke skal bruge en masse tid på administrative opgaver, men udelukkende kan fokusere på sit arbejde når vedkommende er fremme hos patienter. Nordic Medicare står ligeledes klar til at hjælpe dig, hvis du skulle komme i en situation, hvor du har brug for faglig sparring.

Bliv en del af os og bliv social- og sundhedshjælpervikar.

Vil du med på holdet, så kontakt os for mere information eller udfyld vores elektroniske vikarblanket allerede i dag, hvis du også ønsker at blive social- og sundhedsassistentvikar hos os.

Formodentlig markedets højeste løn for social- og sundhedshjælpervikarer

Kære alle sammen

Borgere bør stadig bruge mundbind i sundhedsvæsenet, når der er øget risiko for smitte

Sundhedsstyrelsen er her til morgen kommet med nye anbefalinger om borgernes brug af mundbind i sundhedsvæsenet. Anbefalingerne gælder fra 14. juni 2021. Fremover anbefales brug af mundbind til patienter, der har symptomer, der kan være tegn på COVID-19, til alle der skal testes for COVID-19 og på enkelte steder på sygehuse og i almen praksis. Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan tilsvarende fra mandag d. 14. juni gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.

Siden foråret 2020 har Sundhedsstyrelsen, i perioder med øget risiko for smittespredning, anbefalet at bruge mundbind i sundhedsvæsnet som en ekstra beskyttelse i situationer, hvor det ikke har været muligt at holde afstand. I december indførte regeringen desuden et krav om, at både personale og borgere skulle bære mundbind på offentligt tilgængelige steder, herunder i sundhedsvæsenet, på ældreområdet og på dele af socialområdet.

I den aktuelle situation, hvor der er høj vaccinationsdækning, lave smittetal og færre indlagte med COVID-19, er behovet for supplerende smitteforebyggende tiltag mindre. Derfor vurderer Sundhedsstyrelsen, at det nu er muligt at lempe på krav om brug af mundbind, herunder i sundhedsvæsenet. De nye anbefalinger følger Sundhedsstyrelsens netop offentliggjorte anbefalinger om lempelse af krav om mundbind i det offentlige rum.

Langt størstedelen af personer i øget risiko er blevet færdigvaccineret, og det gælder også en stor del af den øvrige befolkning og de ansatte i sundhedsvæsenet. Samtidig har vi god epidemikontrol. Derfor er det vurderet, at der ikke længere er grund til, at alle bærer mundbind overalt i sundhedsvæsenet, men at man kun gør det i situationer hvor der er en særlig risiko og det er meget vigtigt, at man fortsat følger de generelle anbefalinger for at undgå smitte.

Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan fra mandag d. 14. juni 2021 gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de gældende retningslinjer, der er beskrevet i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer:

Følgende gælder fra 14. juni 2021

Borgere og patienter anbefales at bruge mundbind i følgende situationer:

  • - når de skal testes for COVID-19
  • - hvis de har symptomer og bryder selvisolation fx for at komme til læge eller på sygehus
  • - ved ophold i venteværelser, da der kan være personer med luftvejssymptomer – det vil sige akutmodtagelse, akutklinik, almen praksis, vagtlæge og øre/næse/hals speciallægepraksis