Før din drøm ud i virkeligheden. Bliv socialpædagogvikar hos os

Nordic Medicare søger altid efter kompetente socialpædagogvikarer til mangeartede opgaver indenfor psykiatrien og somatikken. Som Socialpædagogvikar hos os vil du blive tilbudt en masse forskellige kortere- og længerevarende vikariater. Det kan være på psykiatrisygehuse, somatiske sygehuse, plejecentre, socialpsykiatrien, §85 bostøtteordninger og indenfor handicapområdet. Du vil møde borgere i alle aldre og med mange forskellige typer af diagnoser samt adfærd. Som socialpædagogvikar vil du få mulighed for at blive tilknyttet kortere-og længerevarende vikariater, hvor du som socialpædagogvikar vil få mulighed for at få indflydelse på borgerens fremtid.

Hvad for jeg ud ad som socialpædagog at tage vikariater via Nordic Medicare?

Typisk vælger socialpædagogvikarer os, fordi vi tilbyder en vikartilværelse med mangeartede vikaropgaver med en dertil tilhørende attraktiv løn samt hurtig lønudbetaling. Hertil skal nævnes at mange socialpædagogvikarer nyder den store frihed og fleksibilitet ved selv at kunne bestemme, hvor og hvornår de vil arbejde. Ligeledes er der gode muligheder for faglig udvikling. Som socialpædagogvikar hos os, vil du opleve at dine erfaringer og kompetencer bliver brugt ude hos vores kunder, hvor du vil være med til at skabe merværdi for borgeren. Du vil kunne deltage i vores teams eller arbejde selvstændigt.

Vi giver dig tryghed

Som socialpædagogvikar skal du ikke bekymre dig om du får løn til tiden, om der er styr på kontrakter og forsikringer. Der sidder en rekrutteringskoordinator klar til at hjælpe dig videre, hvis du får udfordringer i løbet af vikariatet, og vi afholder løbende teammøder, hvor du som socialpædagogvikar kan deltage og blive klædt fagligt på til flere typer af opgaver. Vores vigtigste opgave er, at du som socialpædagog føler tryghed og stortrives i vikarjobbet, så du har det størst mulige overskud til den enkelte borger.

Vil du med på holdet?

Skynd dig at tilmelde dig elektronisk her på vores hjemmeside. Du vil inden længe blive kontaktet af os med henblik på at blive socialpædagogvikar hos os.

Formodentlig markedets højeste løn for socialpædagogvikarer

Kære alle sammen

Borgere bør stadig bruge mundbind i sundhedsvæsenet, når der er øget risiko for smitte

Sundhedsstyrelsen er her til morgen kommet med nye anbefalinger om borgernes brug af mundbind i sundhedsvæsenet. Anbefalingerne gælder fra 14. juni 2021. Fremover anbefales brug af mundbind til patienter, der har symptomer, der kan være tegn på COVID-19, til alle der skal testes for COVID-19 og på enkelte steder på sygehuse og i almen praksis. Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan tilsvarende fra mandag d. 14. juni gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.

Siden foråret 2020 har Sundhedsstyrelsen, i perioder med øget risiko for smittespredning, anbefalet at bruge mundbind i sundhedsvæsnet som en ekstra beskyttelse i situationer, hvor det ikke har været muligt at holde afstand. I december indførte regeringen desuden et krav om, at både personale og borgere skulle bære mundbind på offentligt tilgængelige steder, herunder i sundhedsvæsenet, på ældreområdet og på dele af socialområdet.

I den aktuelle situation, hvor der er høj vaccinationsdækning, lave smittetal og færre indlagte med COVID-19, er behovet for supplerende smitteforebyggende tiltag mindre. Derfor vurderer Sundhedsstyrelsen, at det nu er muligt at lempe på krav om brug af mundbind, herunder i sundhedsvæsenet. De nye anbefalinger følger Sundhedsstyrelsens netop offentliggjorte anbefalinger om lempelse af krav om mundbind i det offentlige rum.

Langt størstedelen af personer i øget risiko er blevet færdigvaccineret, og det gælder også en stor del af den øvrige befolkning og de ansatte i sundhedsvæsenet. Samtidig har vi god epidemikontrol. Derfor er det vurderet, at der ikke længere er grund til, at alle bærer mundbind overalt i sundhedsvæsenet, men at man kun gør det i situationer hvor der er en særlig risiko og det er meget vigtigt, at man fortsat følger de generelle anbefalinger for at undgå smitte.

Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan fra mandag d. 14. juni 2021 gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de gældende retningslinjer, der er beskrevet i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer:

Følgende gælder fra 14. juni 2021

Borgere og patienter anbefales at bruge mundbind i følgende situationer:

  • - når de skal testes for COVID-19
  • - hvis de har symptomer og bryder selvisolation fx for at komme til læge eller på sygehus
  • - ved ophold i venteværelser, da der kan være personer med luftvejssymptomer – det vil sige akutmodtagelse, akutklinik, almen praksis, vagtlæge og øre/næse/hals speciallægepraksis