Vilkår for brug af hjemmesiden

1. GENERELT

1.1 Denne hjemmeside (www.nordicmedicare.dk) er ejet af Nordic Medicare Group A/S, CVR 32772382.

1.2 I vores vilkår bruger vi ”os”, ”vi” og ”vores”, hvilket henviser til Nordic Medicare. Udtryk som ”dig” og ”dit” henviser til alle, der tilgår Hjemmesiden.

1.3 Når du anvender vores hjemmeside accepterer du automatisk vilkårene, som er nær-mere beskrevet i de følgende afsnit.

1.4 For oplysninger om vores brug af personoplysninger, henviser vi til vores Persondatapolitik.

1.5 For oplysninger om vores brug af cookies mv., henviser vi til vores Cookiepolitik.

2. VORES SERVICE

2.1 Nordic Medicare er leverandør til sundhedssektoren inden for rekrutteringsydelser, drift af egne lægeklinikker, rådgivning m.m.

3. OPLYSNINGER PÅ HJEMMESIDEN 

3.1 Vi gør venligst opmærksom på, at vores guides, blogs, artikler og andre oplysninger er udtryk for vores bud på relevant og nyttigt indhold for dig. Vi bestræber os altid på at levere korrekt og tidssvarende indhold, men kan ikke garantere for rigtigheden af dette.

4. LINKS TIL ANDRE HJEMMESIDER

4.1 I det omfang vi linker til tredjeparters hjemmesider gør vi opmærksom på, at vi ikke er ansvarlige for eller kan kontrollere disse tredjeparters indhold eller øvrige aktiviteter på deres hjemmesider.

4.2 Vi anbefaler, at du læser tredjeparternes egne vilkår for brugen af deres hjemmeside, herunder anvendelse af personoplysninger og brugen af cookies mv.

5. ANSVARSBEGRÆNSNING 

5.1 Vi er ikke ansvarlige for noget direkte eller indirekte tab, som følger af din brug af Hjem-mesiden, medmindre det følger direkte af ufravigelig lovgivning.

6. IMMATERIELLE RETTIGHEDER 

6.1 Ophavsrettighederne til data, indhold og information, som bliver vist på Hjemmesiden, tilhører os. Du er tilladt at printe, kopiere, overføre eller opbevare udtræk af materiale og information vist på Hjemmesiden til personligt, ikke-kommercielt brug.

6.2 Du er uberettiget til at krænke andres eller vores rettigheder gennem brugen af Hjemmesiden, herunder gennem det indhold du eventuelt uploader som bruger.

6.3 Vi gør opmærksom på, at du er erstatningsansvarlig for ethvert tab, som du er skyld i på grund af din overtrædelse af ovenstående bestemmelser.

7. LOVVALG OG VÆRNETING 

7.1 Disse vilkår er underlagt dansk ret hos de danske domstole.

8. ÆNDRINGER 

8.1 Vi forbeholder os retten til at ændre vores vilkår for brugen af Hjemmesiden fra tid til anden. Du er selv ansvarlig for at orientere dig i den senest opdaterede version af vilkårene.

9. KONTAKTOPLYSNINGER 

9.1 Hvis du har nogen spørgsmål eller øvrige henvendelser angående vores vilkår, bedes du skrive til jura@nordicmedicare.eu.

 

Senest opdateret 21.05.2018

Kære alle sammen

Borgere bør stadig bruge mundbind i sundhedsvæsenet, når der er øget risiko for smitte

Sundhedsstyrelsen er her til morgen kommet med nye anbefalinger om borgernes brug af mundbind i sundhedsvæsenet. Anbefalingerne gælder fra 14. juni 2021. Fremover anbefales brug af mundbind til patienter, der har symptomer, der kan være tegn på COVID-19, til alle der skal testes for COVID-19 og på enkelte steder på sygehuse og i almen praksis. Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan tilsvarende fra mandag d. 14. juni gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.

Siden foråret 2020 har Sundhedsstyrelsen, i perioder med øget risiko for smittespredning, anbefalet at bruge mundbind i sundhedsvæsnet som en ekstra beskyttelse i situationer, hvor det ikke har været muligt at holde afstand. I december indførte regeringen desuden et krav om, at både personale og borgere skulle bære mundbind på offentligt tilgængelige steder, herunder i sundhedsvæsenet, på ældreområdet og på dele af socialområdet.

I den aktuelle situation, hvor der er høj vaccinationsdækning, lave smittetal og færre indlagte med COVID-19, er behovet for supplerende smitteforebyggende tiltag mindre. Derfor vurderer Sundhedsstyrelsen, at det nu er muligt at lempe på krav om brug af mundbind, herunder i sundhedsvæsenet. De nye anbefalinger følger Sundhedsstyrelsens netop offentliggjorte anbefalinger om lempelse af krav om mundbind i det offentlige rum.

Langt størstedelen af personer i øget risiko er blevet færdigvaccineret, og det gælder også en stor del af den øvrige befolkning og de ansatte i sundhedsvæsenet. Samtidig har vi god epidemikontrol. Derfor er det vurderet, at der ikke længere er grund til, at alle bærer mundbind overalt i sundhedsvæsenet, men at man kun gør det i situationer hvor der er en særlig risiko og det er meget vigtigt, at man fortsat følger de generelle anbefalinger for at undgå smitte.

Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan fra mandag d. 14. juni 2021 gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de gældende retningslinjer, der er beskrevet i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer:

Følgende gælder fra 14. juni 2021

Borgere og patienter anbefales at bruge mundbind i følgende situationer:

  • - når de skal testes for COVID-19
  • - hvis de har symptomer og bryder selvisolation fx for at komme til læge eller på sygehus
  • - ved ophold i venteværelser, da der kan være personer med luftvejssymptomer – det vil sige akutmodtagelse, akutklinik, almen praksis, vagtlæge og øre/næse/hals speciallægepraksis