Nordic Medicares kommentarer til indslag på Tv2 Nord mandag den 03.07.2017

I et indslag den 3. juli på Tv2 Nord omkring vores klinik i Pandrup i Region Nordjylland bliver Nordic Medicare igen fremstillet som om vi bestormes af klager fra patienterne. Vi ser med stor alvor på mediedækningen af lægeklinikkens forhold i øjeblikket og på den politiske tilgang som flere politikere i Region Nordjylland har til sagen.

Indslaget om Nordic Medicare i sidste uge har vi klaget over til Tv2 Nord og arbejder på en klage til Pressenævnet, fordi vi ganske enkelt er nødt til at sikre, at dækningen af klinikkens forhold er faktuelt korrekte, og at det ikke bare bliver legitimt at fremsætte påstande og cases, der er faktuelt forkerte og skaber et vrangbillede af klinikken. Vi kan således fortsat dokumentere tal for lav gennemsnitlig ventetid på telefonerne, der har åbent op mod 60 timer om ugen, vi kan dokumentere at alle akutte patienter kommer til samme dag de kontakter os, at alle patienter med behov får de tider de skal have, på trods af, at vi modtager markant flere patienter i form af turister fra sommerlandet, og at servicen er ud over, hvad vi forpligter os til i kontrakt og servicelov. Vi holder desuden, modsat flere andre klinikker, sommeråbent og har optimal tilgængelighed.

Hvad angår det opfølgende indslag mandag den 3/7 har vi følgende kommentarer:

 

1. Patienter skifter ofte Nordic Medicare ud med anden læge

Borgmesteren fra Jammerbugt Kommune langer ”kraftigt ud efter den kritiserede lægeklinik Nordic Medicare i Pandrup” med påstande om, at fagligheden ikke er i orden og situationen er alvorlig. Ifølge Borgmesteren, Morgens Gade, er det oftere og oftere en ting borgerne har på hjertet, når de tropper op på kommunekontoret og Mogens Gade uddyber: ”Tit og ofte så oplever vi det at folk ønsker at skifte læge, og der må man bare sige, at det er det tit og ofte folk der ønsker at skifte læge fra Nordic Medicare i Pandrup og så til en anden læge”.

Svar: 

Vi havde 8.881 patienter den 01.07.2016. Vi har 8.738 patienter den 01.07.2017. Mogens Gade fremstiller det som om der står alenlange køer i borgerservice. Vi kan sagtens forstå, hvis patienterne bliver bekymrede for klinikken, hvis mediedækningen er, som den er. Men tallene taler deres tydelige sprog. Der er ikke patientflugt fra os i Pandrup – og vi møder hver dag masser af tilkendegivelser fra tilfredse patienter.

 

2. Kritik af fagligheden

”Fagligheden er ikke i orden”, når Nordic Medicare laver lægeerklæringer for kommunen, mener borgmesteren. Mogens Gade udtaler blandt andet: Vi har ikke meget tålmodighed. Det vil jeg gerne sige. Når vi retter henvendelse, så er det fordi, at det er vores borgere det går ud over.

Svar:

Vi har aldrig hørt fra Morgens Gade omkring enkeltstående faglige brister.

Styrelsen for Patientsikkerhed har i maj 2017 som et led i de landsdækkende risikobaserede tilsyn været på kontrolbesøg Pandrup. Vi fik ros for de faglige tiltag vi har igangsat i Pandrup. I vores lægesystem Novax kan vi konstatere, at alle regler for lægeerklæringer, inklusive hastigheden, er overholdt. Vi har således heller ingen lægeerklæringer, der venter med overskredet tidsfrister.

 

3. Per Larsen, Regionsrådet, Region Nordjylland (Konservative) har modtaget et trusselbrev

Per Larsen fra Konservative påstod i aftenens udsendelse, at han har modtaget et trusselsbrev fra os.

Svar:
Vi har ganske rigtigt sendt Per Larsen en mail, hvor vi opfordrer ham til at fremlægge de sager, han mener at have kendskab til, så de rette instanser kan behandle dem. Vi finder det kritisabelt, at en regionspolitiker ikke vil videregive sager, hvor det er patienternes interesse og ikke valgkamp, der bør komme først.

Vi har derfor skrevet følgende til Per.
—————————————————————-

Kære Per

Til din orientering har vi sendt en klage til Tv2 Nord om en række faktuelle problemer i gårsdagens indslag, hvor du også var medvirkende. Vi har blandt andet følgende kritikpunkter.

 1. Telefonnummeret, som Tv2 Nord bygger sit indslag op om er det gamle nummer til en regionsklinik og ikke Nordic Medicares. Alligevel fremfører Tv2 Nord historien med et indslag, hvor de ”dokumenterer” at de tre gange ringer til et nummer og bliver smidt af telefonkøen
 2. Casen omkring patienten XXXX er ikke sand. XXXXs case om at hun må vente halvanden måned på konsultation er ikke korrekt. Vi kan dokumentere, at XXXX har været til konsultation flere gange hos os jf. vores journaler i maj og juni måned. Alle disse konsultationer er sket inden for få dage eller op til få uger, da vi har skullet afvente behandlingseffekten.

I samme ombæring fremføres det, at du bliver ”Bestormet af patienter” der ikke kan få en tid før sommerferien. Det har vi forsøgt at få dokumenteret, for vi kan se det modsatte i vores journaler. Nu beder vi dig om dokumentationen for den påstand – og for din påstand denne morgen på Facebook om at ”så lange ventetider er i strid med sundhedsloven og kontrakten”. Vi vil gerne bede dig dokumentere for os, hvad det er for lange ventetider, der er i strid med sundhedsloven og kontrakten og hvordan de er i strid med sundhedsloven og kontrakten.

Vi imødeser dit svar inden 8 dage. Vi er nødt til at forfølge denne sag helt indtil vi får svar.

 —————————————————————

 

4. Per Larsen, Regionsrådet, Region Nordjylland (Konservative) vil opsige kontrakten med Nordic Medicare

Per Larsen udtaler blandt andet

 • ”Vi er nødt til at få den lægeklinik lukket. Regionen skal overtage den og overtage personalet.”
 • ”Der er tale om en nødsituation her. Vi får så mange klager. Både af faglig karakter men også det med ventetiderne”.
 • ”Patienterne de lider under det her. Det kan jo få fatale konsekvenser for deres liv og sundhed.”
 • ”Det er jo decideret usandt det han siger for det var jo en velfungerende klinik og borgerne klagede ikke.” (om Christian Riewerts fra Nordic Medicare og den tidligere regionsklinik).

Svar: 

Vi har i en dag en lægeklinik i Pandrup på knap 9.000 patienter. Til trods for at Per Larsen konstant har opildnet folk til at klage over os, har Region Nordjylland kun modtaget 29 patientklager siden den 1. november 2015.

Fagligheden i vores lægeklinik i Pandrup er dokumenterbar i top. Vi har:

 • Ingen faglige klagesager, hvor patienter har fået medhold i deres klage.
 • Ingen patienterstatningssager.
 • Styrelsen for Patientsikkerhed som lavede et stort kontrolbesøg i maj 2017 og de kunne kun rose os for vores indsats.
 • Administrationen i Region Nordjylland som har lavet uanmeldte besøg. Der er intet at kritisere os for.

Vi har således haft nul patienterstatningssager i den tid vi har drevet lægepraksisser. Til sammenligning kan vi konstatere, at flere lægeklinikker, inden for almen praksis, har været ramt af patienterstatningssager de seneste to år (år 2015 og 2016). Det samlet antal patienterstatningssager beløber sig op i en samlet millionerstatning på 141 mio. DKK til deres patienter – de sidste to år.

 

Det undrer os at Per Larsen udtaler at Pandrup klinikken, da det var en regionsklinik, var en velfungerende klinik hvor borgerne ikke klagede. Virkeligheden er, at:

 • Der forelå en trivselsrapport om det dårlige arbejdsmiljø i Regionsklinikken i Pandrup, udarbejdet af en psykolog, da vi overtag klinikken 1. november 2015.
 • Borgerne klagede.
 • Pandrup var ramt af patienterstatningssager da det var en Regionsklinik.

 

Det undrer os at Per Larsen kommer med udfald mod den faglige kvalitet af os, specielt da:

 • Mens vi har drevet lægeklinikker i Region Nordjylland har Per Larsens regionsklinikker brugt ikke speciallæger inden for almen medicin i modsætning til hvad det er tilladt for os i Pandrup.
 • Mens vi har drevet lægeklinikker i Region Nordjylland har Per Larsens regionsklinikker brugt læger uden speciallægeanerkendelse.
 • Region Nordjylland har rekrutteret fire udenlandske læge til deres regionsklinik i Øster Jølby, hvor to af disse er rejst hjem og hvoraf den ene har fået suspenderet sin danske lægeautorisation.

 

På baggrund af de betydelige faglige udfordringer Per Larsen har haft i Pandrup og stadig har i andre af Regions Nordjyllands klinikker vil vi føle det langt mere passende, at Per Larsen lægger sit fokus der i stedet for at skabe usikkerhed for patienterne i Pandrup på baggrund af usande historier der alene har til formål at smøre Per Larsens valgmaskine.