Få hjælp af Nordic Medicare til at finde dit næste lægejob

Ledende

Som et af største rekrutteringsbureauer inden for sundhedssektoren i Skandinavien har vi gode muligheder for at finde det job du søger.​

Personale

Hos os vil du altid kun være i dialog med sundhedsfagligt uddannet personale.​

Erfaring

Vi er brancheeksperter og har mange års erfaring med rekruttering inden for sundhedssektoren.​

Kvalitetssikring

Bliv kvalitetsgodkendt til at stå i vores database. Herefter vil du få adgang til de jobs som passer på din kompetenceprofil og ønsker.​

Jobmuligheder

Vi er dagligt i dialog med vores offentlige og private kunder i hele Skandinavien. Vi kan tilbyde dig fastsættelse eller vikariater.​

Tilgængelighed

Du kan altid kontakte vores rekrutteringskoordinatorer og hør mere om hvad dine jobmuligheder er hos Nordic Medicare.​​

Lægejob hos Nordic Medicare

Som et af de største rekrutteringsbureauer inden for sundhedssektoren i Skandinavien har vi muligvis det lægejob du søger. Vi opfordrer dig derfor til at kontakte os, hvis du er interesseret i at søge et lægejob hos os.

Den sværeste gruppe at rekruttere er ikke ledere, men specialister og vidensmedarbejder inden for sundhedssektoren. Ledere har en universal kompetence, der er flytbar, og som vores kunder derfor nemmere kan rekruttere end en bestemt specialistkompetence. Eftersom Nordic Medicare i høj grad rekrutterer fagspecialister inden for sundhedssektoren består Nordic Medicares organisation også af fagspecialister, som selv er uddannet inden for sundhedssektoren. Når du kontakter Nordic Medicare vil du altid blive mødt af vores personale som selv er uddannet inden for sundhedssektoren. Dette minimerer misforståelser og skaber den bedste grobund for det videre rekrutteringsforløb. Hos Nordic Medicare har vi mange års erfaring med at rekruttere vores kandidater til forskellige lægejobs.

Hvilke kandidater søger vi?

Nordic Medicare søger læger inden for alle lægefaglige specialer med og uden speciallægeanerkendelse. Vi kan tilbyde jobs til læger når de har opnået deres B-autorisation.

Hvilke lægejobs har vi og hvor?

Nordic Medicare bistår sine kunder med at besætte lægejobs inden for alle stillingskategorier i den offentlige og private sundhedssektor. Dette indbefatter både lægejobs i forhold til fastansættelse eller jobs på vikarbasis.

I Skandinavien har vi i dag flere hundrede kunder, hvor vi bistår dem med at rekruttere læger til både faste stillinger og vikariater. Har du lyst til at blive en del af vores vikarkorps, og få nye og spændende oplevelser på det faglige såvel som det personlige plan, så tryk på ”Bliv vikar” nedenfor og udfyld vores online vikarblanket – og oplev selv fordelene ved at blive lægevikar hos Nordic Medicare.

Hvis du er interesseret i at blive lægevikar hos Nordic Medicare, kan du læse mere om vikarmulighederne samt vikarfordele ved at klikke på dette link.

 

Har du overvejet at blive lægevikar hos Nordic Medicare? Få adgang til en lang række kort- og langvarige lægejobs

Gør ligesom flere hundrede andre læger og bliv vikar hos Nordic Medicare. Få markedets formodentlig HØJESTE LØN for lægevikarer.

Kære alle sammen

Borgere bør stadig bruge mundbind i sundhedsvæsenet, når der er øget risiko for smitte

Sundhedsstyrelsen er her til morgen kommet med nye anbefalinger om borgernes brug af mundbind i sundhedsvæsenet. Anbefalingerne gælder fra 14. juni 2021. Fremover anbefales brug af mundbind til patienter, der har symptomer, der kan være tegn på COVID-19, til alle der skal testes for COVID-19 og på enkelte steder på sygehuse og i almen praksis. Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan tilsvarende fra mandag d. 14. juni gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.

Siden foråret 2020 har Sundhedsstyrelsen, i perioder med øget risiko for smittespredning, anbefalet at bruge mundbind i sundhedsvæsnet som en ekstra beskyttelse i situationer, hvor det ikke har været muligt at holde afstand. I december indførte regeringen desuden et krav om, at både personale og borgere skulle bære mundbind på offentligt tilgængelige steder, herunder i sundhedsvæsenet, på ældreområdet og på dele af socialområdet.

I den aktuelle situation, hvor der er høj vaccinationsdækning, lave smittetal og færre indlagte med COVID-19, er behovet for supplerende smitteforebyggende tiltag mindre. Derfor vurderer Sundhedsstyrelsen, at det nu er muligt at lempe på krav om brug af mundbind, herunder i sundhedsvæsenet. De nye anbefalinger følger Sundhedsstyrelsens netop offentliggjorte anbefalinger om lempelse af krav om mundbind i det offentlige rum.

Langt størstedelen af personer i øget risiko er blevet færdigvaccineret, og det gælder også en stor del af den øvrige befolkning og de ansatte i sundhedsvæsenet. Samtidig har vi god epidemikontrol. Derfor er det vurderet, at der ikke længere er grund til, at alle bærer mundbind overalt i sundhedsvæsenet, men at man kun gør det i situationer hvor der er en særlig risiko og det er meget vigtigt, at man fortsat følger de generelle anbefalinger for at undgå smitte.

Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan fra mandag d. 14. juni 2021 gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de gældende retningslinjer, der er beskrevet i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer:

Følgende gælder fra 14. juni 2021

Borgere og patienter anbefales at bruge mundbind i følgende situationer:

  • - når de skal testes for COVID-19
  • - hvis de har symptomer og bryder selvisolation fx for at komme til læge eller på sygehus
  • - ved ophold i venteværelser, da der kan være personer med luftvejssymptomer – det vil sige akutmodtagelse, akutklinik, almen praksis, vagtlæge og øre/næse/hals speciallægepraksis