Myte 3: Partnerskabsklinikken – anvender primært vikarlæger og midlertidige ansatte i modsætning til PLO-klinikken

Læs de øvrige PLO-skabte myter her

PLO har haft særligt fokus på at skabe en myte om, hvordan deres konkurrenter, i markedet for almen praksis, adskiller sig fra den klassiske PLO-klinik, ved at anvende vikarlæger i driften. PLO påpeger i denne forbindelse, at anvendelsen af vikarlæger er til skade for 1) patientens kontinuerlige relation til egen familielæge og 2) kvaliteten i patientens behandling.

Det er vigtigt at understrege, 1) at Nordic Medicare drevet partnerskabsklinikker benytter fastansatte familielæger, hvorfor der er en høj kontinuitetsgrad mellem patienten og familielægen jf. Myte 2. Kun ved sygdom, ferie, efteruddannelse mv. anvender vi vores egne faste lægevikarer, som er speciallæger i almen medicin. Vi mener, at det har mere værdi for patienterne at kunne komme hurtigt til i deres vante klinik, end at vi holder lukket. For at give vores patienter den bedst mulige service holder vi derfor åbent alle hverdage året rundt. Det gør vi, fordi det er vigtigt for os, at patienterne altid kan komme i de samme vante rammer med kendte ansigter, fremfor at patienterne henvises til kollegaer i nærområdet, hvilket ellers er udbredt praksis. Vi vil gerne påpege, at vi intet har imod hjælpen fra lægevikarer, da denne kan være en forudsætning for en velfungerende drift i lægeklinikken til gavn for både patienter og de fastansatte familielæger. Det er blot ikke korrekt, når PLOs formand Jørgen Skadborg udtaler, at vi typisk har ansat pensionerede praktiserende læger eller bestyrelsesmedlem Gunver Lillevang siger, at man som patient møder nye læger, hver gang klinikken besøges;

De ansatte læger er typisk pensionerede praktiserende læger, som tager nogle få “vagter” engang imellem, eller en ung læge, der tager et par uger eller tre for at tjene lidt ekstra. Det betyder, at man som patient kan møde en ny læge stort set, hver gang man kommer i klinikken.

Det betyder, at man som patient skal være forberedt på, at man kan møde en ny læge stort set hver gang, man kommer i klinikken.

Vi administrerer i dag 11 partnerskabsklinikker med 16 fastansatte familielæger. Vi har ingen opsigelser haft, blandt vores fastansatte familielæger og har ej heller ubesatte stillinger i vores partnerskabsklinikker. Gennemsnitsalderen på vores 16 familielæger er 56,8 år. Til sammenligning er gennemsnitsalderen for lægerne i PLOs bestyrelse 56,4 år. Vi vil gerne pointere, at 2) kvaliteten i patientens behandling er altafgørende for os. Den faglige kvalitet i patientens behandling kontrolleres og vurderes løbende af neutrale instanser. Hos Nordic Medicare er vi stolte af den høje kvalitet, vi bidrager med indenfor almen praksis jf. Myte 5.

Det påfaldende ved dette myteangreb, omkring partnerskabsklinikkens anvendelse af vikarlæger og midlertidige ansatte er, at der blandt PLOs øverste myndighed anvendes vikarlæger i den daglige klinikdrift. Det er for os uvist, hvorfor PLO mener, at kontinuitet og kvalitet ikke påvirkes af vikarbrug i deres egne klinikker, såfremt dette påvirkes i partnerskabsklinikken.

Ikke kun i toppen af PLO, men også blandt alle deres medlemmer, benyttes der flittigt lægevikarer. På den lukkede Facebookgruppe, udsprunget fra PLO, Vikariater, salg, etablering og køb af praksis med 4.700 medlemmer, opslås der løbende stillingsopslag, hvor PLO-læger søger lægevikarer af kortere eller længere varighed. Det misvisende i debatten er, at PLO angriber Nordic Medicares partnerskabsklinikker, for at benytte lægevikarer, hvilket på ingen måde bør udgøre et kontroversielt emne. Dette gør hele den PLO-skabte debat, omkring anvendelsen af lægevikarer og emnet omkring kontinuitet og patientsikkerhed i partnerskabsklinikken, særdeles hul. Dette illustrerer med al tydelighed en manglende sammenhæng i PLOs eksterne angreb på konkurrenter i markedet og deres egen individuelle ageren indenfor netop dette område.

Ovenstående to citater er indlagt den 22. marts 2021