Myte 3: Partnerskabsklinikken – anvender primært vikarlæger og midlertidige ansatte i modsætning til PLO-klinikken

Læs de øvrige PLO-skabte myter her

PLO har haft særligt fokus på at skabe en myte om, hvordan deres konkurrenter, i markedet for almen praksis, adskiller sig fra den klassiske PLO-klinik, ved at anvende vikarlæger i driften. PLO påpeger i denne forbindelse, at anvendelsen af vikarlæger er til skade for 1) patientens kontinuerlige relation til egen familielæge og 2) kvaliteten i patientens behandling.

Det er vigtigt at understrege, 1) at Nordic Medicare drevet partnerskabsklinikker benytter fastansatte familielæger, hvorfor der er en høj kontinuitetsgrad mellem patienten og familielægen jf. Myte 2. Kun ved sygdom, ferie, efteruddannelse mv. anvender vi vores egne faste lægevikarer, som er speciallæger i almen medicin. Vi mener, at det har mere værdi for patienterne at kunne komme hurtigt til i deres vante klinik, end at vi holder lukket. For at give vores patienter den bedst mulige service holder vi derfor åbent alle hverdage året rundt. Det gør vi, fordi det er vigtigt for os, at patienterne altid kan komme i de samme vante rammer med kendte ansigter, fremfor at patienterne henvises til kollegaer i nærområdet, hvilket ellers er udbredt praksis. Vi vil gerne påpege, at vi intet har imod hjælpen fra lægevikarer, da denne kan være en forudsætning for en velfungerende drift i lægeklinikken til gavn for både patienter og de fastansatte familielæger. Det er blot ikke korrekt, når PLOs formand Jørgen Skadborg udtaler, at vi typisk har ansat pensionerede praktiserende læger eller bestyrelsesmedlem Gunver Lillevang siger, at man som patient møder nye læger, hver gang klinikken besøges;

De ansatte læger er typisk pensionerede praktiserende læger, som tager nogle få “vagter” engang imellem, eller en ung læge, der tager et par uger eller tre for at tjene lidt ekstra. Det betyder, at man som patient kan møde en ny læge stort set, hver gang man kommer i klinikken.

Det betyder, at man som patient skal være forberedt på, at man kan møde en ny læge stort set hver gang, man kommer i klinikken.

Vi administrerer i dag 11 partnerskabsklinikker med 16 fastansatte familielæger. Vi har ingen opsigelser haft, blandt vores fastansatte familielæger og har ej heller ubesatte stillinger i vores partnerskabsklinikker. Gennemsnitsalderen på vores 16 familielæger er 56,8 år. Til sammenligning er gennemsnitsalderen for lægerne i PLOs bestyrelse 56,4 år. Vi vil gerne pointere, at 2) kvaliteten i patientens behandling er altafgørende for os. Den faglige kvalitet i patientens behandling kontrolleres og vurderes løbende af neutrale instanser. Hos Nordic Medicare er vi stolte af den høje kvalitet, vi bidrager med indenfor almen praksis jf. Myte 5.

Det påfaldende ved dette myteangreb, omkring partnerskabsklinikkens anvendelse af vikarlæger og midlertidige ansatte er, at der blandt PLOs øverste myndighed anvendes vikarlæger i den daglige klinikdrift. Det er for os uvist, hvorfor PLO mener, at kontinuitet og kvalitet ikke påvirkes af vikarbrug i deres egne klinikker, såfremt dette påvirkes i partnerskabsklinikken.

Ikke kun i toppen af PLO, men også blandt alle deres medlemmer, benyttes der flittigt lægevikarer. På den lukkede Facebookgruppe, udsprunget fra PLO, Vikariater, salg, etablering og køb af praksis med 4.700 medlemmer, opslås der løbende stillingsopslag, hvor PLO-læger søger lægevikarer af kortere eller længere varighed. Det misvisende i debatten er, at PLO angriber Nordic Medicares partnerskabsklinikker, for at benytte lægevikarer, hvilket på ingen måde bør udgøre et kontroversielt emne. Dette gør hele den PLO-skabte debat, omkring anvendelsen af lægevikarer og emnet omkring kontinuitet og patientsikkerhed i partnerskabsklinikken, særdeles hul. Dette illustrerer med al tydelighed en manglende sammenhæng i PLOs eksterne angreb på konkurrenter i markedet og deres egen individuelle ageren indenfor netop dette område.

Ovenstående to citater er indlagt den 22. marts 2021

 

 

 

 

 

Kære alle sammen

Borgere bør stadig bruge mundbind i sundhedsvæsenet, når der er øget risiko for smitte

Sundhedsstyrelsen er her til morgen kommet med nye anbefalinger om borgernes brug af mundbind i sundhedsvæsenet. Anbefalingerne gælder fra 14. juni 2021. Fremover anbefales brug af mundbind til patienter, der har symptomer, der kan være tegn på COVID-19, til alle der skal testes for COVID-19 og på enkelte steder på sygehuse og i almen praksis. Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan tilsvarende fra mandag d. 14. juni gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.

Siden foråret 2020 har Sundhedsstyrelsen, i perioder med øget risiko for smittespredning, anbefalet at bruge mundbind i sundhedsvæsnet som en ekstra beskyttelse i situationer, hvor det ikke har været muligt at holde afstand. I december indførte regeringen desuden et krav om, at både personale og borgere skulle bære mundbind på offentligt tilgængelige steder, herunder i sundhedsvæsenet, på ældreområdet og på dele af socialområdet.

I den aktuelle situation, hvor der er høj vaccinationsdækning, lave smittetal og færre indlagte med COVID-19, er behovet for supplerende smitteforebyggende tiltag mindre. Derfor vurderer Sundhedsstyrelsen, at det nu er muligt at lempe på krav om brug af mundbind, herunder i sundhedsvæsenet. De nye anbefalinger følger Sundhedsstyrelsens netop offentliggjorte anbefalinger om lempelse af krav om mundbind i det offentlige rum.

Langt størstedelen af personer i øget risiko er blevet færdigvaccineret, og det gælder også en stor del af den øvrige befolkning og de ansatte i sundhedsvæsenet. Samtidig har vi god epidemikontrol. Derfor er det vurderet, at der ikke længere er grund til, at alle bærer mundbind overalt i sundhedsvæsenet, men at man kun gør det i situationer hvor der er en særlig risiko og det er meget vigtigt, at man fortsat følger de generelle anbefalinger for at undgå smitte.

Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan fra mandag d. 14. juni 2021 gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de gældende retningslinjer, der er beskrevet i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer:

Følgende gælder fra 14. juni 2021

Borgere og patienter anbefales at bruge mundbind i følgende situationer:

  • - når de skal testes for COVID-19
  • - hvis de har symptomer og bryder selvisolation fx for at komme til læge eller på sygehus
  • - ved ophold i venteværelser, da der kan være personer med luftvejssymptomer – det vil sige akutmodtagelse, akutklinik, almen praksis, vagtlæge og øre/næse/hals speciallægepraksis