Almen Praksis: Nordic Medicare lægger kvaliteten åbent frem

Af Christian Riewerts, Adm. Direktør, Nordic Medicare

“Jamen, hvorfor går I så ikke ud og fortæller det? Vi troede jo, at …” er ubetinget den sætning, vi hører mest, når vi har besøg af politikere for at tale om, hvordan markedet for almen praksis ser ud, og hvordan Nordic Medicare arbejder med kvaliteten. Og medgivet. Det har vi ganske enkelt ikke været gode nok til.

 

Nu 14 lægeklinikker og 237.000 konsultationer
Siden januar 2015 har vi drevet lægeklinikker i Danmark i de tilfælde, hvor de betalende kontingentmedlemmer af Praktiserende Lægers Organisation (PLO) ikke har været i stand til at besætte et ydernummer, og vi har vundet udbuddene på pris og kvalitet. Det betyder, at vi nu har 14 lægeklinikker og ca. 50.000 patienter tilknyttet. Det betyder også over 237.000 konsultationer årligt. Vi har været stolte af, og har haft succes med at bruge vores kræfter på at smide redningskranse ud i en række tilfælde, hvor vi med kort varsel har sikret lægedækning til patienter, der stod uden læge – f.eks. da vi åbnede en klinik i Maribo på fem dage og i Kalundborg på 12 dage.

Styrelsen for Patientsikkerhed er altid velkommen
I maj 2017 foretog Styrelsen for Patientsikkerhed et stort planlagt kontrolbesøg på Nordic Medicares klinikker. De kunne kun rose os for vores indsats. Modsat mange journalisters forventning, når de spørger os, hilser vi besøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed velkommen, fordi det ubetinget er patientens garanti for, at alle aktører altid yder højeste kvalitet. Ved disse risikobaserede tilsyn finder man flere PLO-klinikker med prædikatet “Større problemer af betydning for patientsikkerheden“. Alle Nordic Medicares klinikker har prædikatet “Få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden“.

En tabt patienterstatningssag 
I årene 2015, 2016 og 2017 har vi samlet tabt en patienterstatningssag på 12.285 kroner ude på vores lægeklinikker. Det er virkelig irriterende, men vi kan konstatere, at der til sammenligning er udbetalt 230 millioner kroner i patienterstatningssager til patienter tilknyttet PLO-klinikker. I denne periode var der ca. 1.910 PLO-klinikker i Danmark, hvilket svarer til at der er udbetalt 120.419 kroner i patienterstatningsbeløb per PLO-klinik over de sidste tre år på landsplan.

Vi nedbringer medicinforbruget
I den nuværende debat omkring de private aktører skal det pointeres, at Nordic Medicare alene overtager de lægeklinikker/patienter, som ingen andre PLO-læger ønsker at overtage. Dette er oftest klinikker med flere udsatte borgere end gennemsnittet eller nogle af landets dårligst drevne klinikker. Til dato har vi derfor altid haft en stor opgave i at forbedre den administrative og faglige drift, efteruddanne eller endda udskifte personalet, når vi har overtaget tidligere PLO- eller regionsklinikker.

Før Nordic Medicare overtog fire klinikker og fusionerede dem til en i Nakskov, overtog vi patienter med et langt større forbrug af vanedannende medicin på et yderst tvivlsomt grundlag og i direkte modstrid med vejledningen om afhængighedsskabende medicin fra Styrelsen for Patientsikkerhed. I dag har vi nedbragt forbruget, så klinikken i Nakskov ligger mellem 61% og 82% under regionsgennemsnittet og mellem 45% og 78% under landsgennemsnittet – når det kommer til ordination af forskellige typer stærkt vanedannende medicin. Det betyder gladere og sundere patienter og er ovenikøbet godt for regionens økonomi som Nordic Medicare har sparet for ca.1,5 mio. kr. i medicintilskud årligt alene i Nakskov.

Vores telefoniske tilgængelighed er den bedste i Danmark
Nordic Medicare var den første aktør inden for almen praksis i Danmark, og stadig den eneste aktør, der har valgt at holde telefonisk åben fra kl. 8:00 – 18:00 alle hverdage og fra kl. 8:00 – 13:00 lørdage og søndage – hele året ude på samtlige af vores lægeklinikker.

Fra nu af lægger vi kvaliteten åbent frem
Vi vil gerne være bedre til at fortælle om vores kvalitet. Som det er et generelt mønster på sundhedsområdet, skal alle aktører i langt højere grad, blandt andet i en tid med sociale medier og flere forskellige meningsmiljøer, være bedre til at tale deres egen sag. Fremover kan du læse om vores kvalitet her.

 

Kilde: Altinget, Almen praksis: Nordic Medicare lægger kvaliteten åbent frem – Mandag 3. december 2018