Nordic Medicare rydder op i forbruget af stærkt vanedannende medicin

Privatpraktiserende læger på Lolland-Falster har i en årrække været alt for tilbøjelige til at udskrive recepter på stærkt vanedannende medicin. Men den udvikling er nu vendt takket være en mere ansvarlig tilgang hos Nordic Medicares lokale lægeklinik i Nakskov, viser nye tal fra Lægemiddelenheden Region Sjælland.

På to år har Nordic Medicare reduceret udstedelsen af afhængighedsskabende medicin markant og ligger nu 61 pct. under gennemsnittet i Region Sjælland. Resultatet er sundere og mere tilfredse patienter, viser tallene.

Den private lægevirksomhed Nordic Medicare driver fem klinikker i Nakskov, Horslunde, Rødby, Maribo og Nykøbing Falster. Specielt i Nakskov, hvor fire klinikker er blevet lagt sammen til én, er der sket store forbedringer, siden Nordic Medicare overtog driften i marts 2016.

”I forbindelse med overtagelsen kunne vi se, at mange af patienterne tidligere var ordineret stærkt vanedannende medicin uden at opfylde ordinationsreglerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det har vi nu ryddet op i, og i klinikken i Nakskov ligger vores ordination af afhængighedsskabende medicin langt under både lands- og regionsgennemsnittet,” siger Niels H. Riewerts Eriksen, sundhedsfaglig direktør og speciallæge, Nordic Medicare A/S.

 

Ryddet op
Før Nordic Medicare overtog og fusionerede de fire klinikker i Nakskov, var de meget store mængder af vanedannende medicin mange gange ordineret på et yderst tvivlsomt grundlag og i direkte modstrid med vejledningen om afhængighedsskabende medicin fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

I dag har Nordic Medicare ryddet op i de forhold, og aktuelle tal fra Lægemiddelenheden Region Sjælland viser, at klinikken i Nakskov i dag ligger mellem 61 og 82 pct. under regionsgennemsnittet – og mellem 45 og 78 pct. under landsgennemsnittet – når det kommer til ordination af forskellige typer stærkt vanedannende medicin, der er afhængighedsskabende.

”I flere tilfælde har der nærmest været tale om afvænning, så i begyndelsen gav det vrede patienter og flere klager. Men på den længere bane har det generelt ført til mere tilfredse patienter. Simpelthen fordi de er blevet bragt ud af deres afhængighed og dermed har fået et bedre liv,” siger Niels H. Riewerts Eriksen.

 

Vækker tilfredshed
Da Region Sjælland og Nordic Medicare indgik aftale om drift af flere udbudsklinikker på Lolland-Falster, var det en politisk ambition at få sænket ordinationen af stærkt vanedannende medicin. Derfor vækker de dugfriske tal fra Lægemiddelenheden Region Sjælland da også politisk tilfredshed.

”Det er skræmmende, at der historisk set er blevet ordineret så meget mere stærkt vanedannende medicin på Lolland-Falster end i resten af landet, og derfor glæder det mig også at se, at der nu er nogen, der har gjort noget ved det og fået nedbragt forbruget. Det er godt for folkesundheden, og det er med til at reducere udgifterne til sundhedsvæsenet, hvilket vi har brug for,” siger Freddy Blak, medlem af Regionsråd Sjælland for Socialdemokratiet.

Også hos Venstre vækker resultaterne tilfredshed. Claus Bakke er medlem af Regionsrådet for Venstre, og derudover er han afdelingsleder på forsorgshjemmet Saxenhøj i Sakskøbing, der arbejder med socialt udsatte og hjemløse:

”Vi har på Saxenhøj kun gode erfaringer med Nordic Medicare klinikkerne, som vores borgere bliver tilknyttet, fordi andre praktiserende læger har lukket for tilgang. De socialt udsatte og hjemløse er netop i risikogruppen for at udvikle medicinafhængighed, og derfor er det godt for deres sundhed, at Nordic Medicare har særlig fokus på det område,” siger Claus Bakke.

 

KILDE

Arnholm, D. (2018). Medicinforbruget reduceret markant, Folketidende.: Medicinforbrug reduceret markant (Folketidende) – 03.04.2018. Netversion: https://folketidende.dk/Lokal-nyt/Medicinforbrug-reduceret-markant/artikel/467458

Knudsen, J. (2018). Receptsjusk hører fortiden til, Extra Posten Lolland.: Extra Posten Lolland – Receptsjusk hører fortiden til – uge 15 2018

 

FAKTA

  • Det er en generel politisk ambition i Region Sjælland at forbruget af forskellige typer smertestillende medicin skal nedbringes, hvor det er muligt. https://www.nordicmedicare.dk/wp-content/uploads/2016/11/Nordic-Medicare-Morfin-skal-trappes-ned-Folketidende-29.10.2016.pdf
  • Efter overtagelsen af klinikkerne har Nordic Medicare iværksat en oprydning, hvor vejledningerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed er blevet fulgt, og kontrol og tilsyn er øget, og hvor der er blevet lagt planer for aftrapning af patienterne.
  • Nordic Medicare er som alle andre, der driver lægeklinik, underlagt løbende tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
  • De seneste tre år har private aktører haft mulighed for at drive lægeklinikker i de områder, hvor ingen andre selvstændige erhvervsdrivende læger fra PLO har været interesseret i at slå sig ned.
  • Nordic Medicare har været på markedet inden for almen praksis i tre år og driver i dag 14 lægeklinikker rundt om i landet, og har dermed ca. 40.000 patienter og i alt ca. 190.000 konsultationer pr. år.
  • I Region Sjælland, hvor Nordic Medicare har flest lægeklinikker, har de aldrig tabt en patienterstatningssag, viser tal fra Patienterstatningen. Til gengæld har der i Region Sjælland været udbetalt knap 50 mio. DKK til patienter som har været tilknyttet PLO-klinikker de seneste fem år.

 

 

Kære alle sammen

Borgere bør stadig bruge mundbind i sundhedsvæsenet, når der er øget risiko for smitte

Sundhedsstyrelsen er her til morgen kommet med nye anbefalinger om borgernes brug af mundbind i sundhedsvæsenet. Anbefalingerne gælder fra 14. juni 2021. Fremover anbefales brug af mundbind til patienter, der har symptomer, der kan være tegn på COVID-19, til alle der skal testes for COVID-19 og på enkelte steder på sygehuse og i almen praksis. Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan tilsvarende fra mandag d. 14. juni gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.

Siden foråret 2020 har Sundhedsstyrelsen, i perioder med øget risiko for smittespredning, anbefalet at bruge mundbind i sundhedsvæsnet som en ekstra beskyttelse i situationer, hvor det ikke har været muligt at holde afstand. I december indførte regeringen desuden et krav om, at både personale og borgere skulle bære mundbind på offentligt tilgængelige steder, herunder i sundhedsvæsenet, på ældreområdet og på dele af socialområdet.

I den aktuelle situation, hvor der er høj vaccinationsdækning, lave smittetal og færre indlagte med COVID-19, er behovet for supplerende smitteforebyggende tiltag mindre. Derfor vurderer Sundhedsstyrelsen, at det nu er muligt at lempe på krav om brug af mundbind, herunder i sundhedsvæsenet. De nye anbefalinger følger Sundhedsstyrelsens netop offentliggjorte anbefalinger om lempelse af krav om mundbind i det offentlige rum.

Langt størstedelen af personer i øget risiko er blevet færdigvaccineret, og det gælder også en stor del af den øvrige befolkning og de ansatte i sundhedsvæsenet. Samtidig har vi god epidemikontrol. Derfor er det vurderet, at der ikke længere er grund til, at alle bærer mundbind overalt i sundhedsvæsenet, men at man kun gør det i situationer hvor der er en særlig risiko og det er meget vigtigt, at man fortsat følger de generelle anbefalinger for at undgå smitte.

Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan fra mandag d. 14. juni 2021 gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de gældende retningslinjer, der er beskrevet i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer:

Følgende gælder fra 14. juni 2021

Borgere og patienter anbefales at bruge mundbind i følgende situationer:

  • - når de skal testes for COVID-19
  • - hvis de har symptomer og bryder selvisolation fx for at komme til læge eller på sygehus
  • - ved ophold i venteværelser, da der kan være personer med luftvejssymptomer – det vil sige akutmodtagelse, akutklinik, almen praksis, vagtlæge og øre/næse/hals speciallægepraksis