Medvind til ønsket om at drive bedre lægeklinikker for borgerne - Nordic Medicare

Medvind til ønsket om at drive bedre lægeklinikker for borgerne

Den 5. april 2017 havde Nordic Medicare besøg af Jacob Jensen, Folketingsmedlem for Venstre og kandidat til regionsformandsposten ved efterårets regionsvalg i Region Sjælland.

Her havde vi fornøjelsen af at vise Jacob Jensen rundt på klinikken i Maribo, som Nordic Medicare fik i drift kun fem dage, efter at vi blev spurgt af Region Sjælland, om vi ville sikre en lægeklinik til ca. 2.000 patienter. Dette eftersom ingen andre privat praktiserende læger, som er medlemmer af praktiserende lægers organisation (PLO), ønskede at påtage sig denne opgave.

Vi havde en god dialog med Jacob Jensen om sager, der er åbenlyst til skade for muligheden for at give borgerne bedre lægedækning. Det blev blandt andet til en entydig udmelding om at se på konkrete problemer, der lige nu helt væsentligt forhindrer bedre klinikker for borgerne: ”Man skal nok til at tænke lægetilbud anderledes. Lægen skal være tilgængelig, også når folk ikke er på arbejde. Der er spændende muligheder i det her” var en af Jacob Jensens svar til Folketidende omkring Nordic Medicares ekstraordinære udvidede åbningstider.

Kernespørgsmålet om at velfungerende lægeklinikker fra Nordic Medicare skal tvinges ud i udbud efter for en kort tidshorisont fik også en entydig tilkendegivelse med på vejen fra Jacob Jensen, der sagtens kan se det ufornuftige – fra borgerens perspektiv – i at de patienter, som er tilknyttet udbudsklinikker løbende bliver udsat for udbud, hvorimod de patienter, der er tilknyttet en PLO-klinik, er bundet op på et andet regelsæt, hvor de er total fritaget for at blive løbende udsat for udbudsrunder.

Det er bemærkelsesværdigt, at lægeklinikker i de områder, som det er sværest at skaffe personale til, skal i udbud. Det vil gøre det endnu sværere at rekruttere personale, og lægeklinikkerne vil blive endnu mere udsatte i fremtiden. Hvis vi i fremtiden skal skabe nogle succesfulde lægeklinikker i yderområderne af Danmark, skal vi skabe arbejdsro hos personalet, og patienterne skal føle sig trygge og vide, at vi er der for dem.

Vi har et stort samfundsansvar for at sikre lægedækning til alle borgere på lige vilkår.

 

Læs hele artiklen herFolketidende per 6 april 2017 – Vil åbne døren for lægeklinikker

Nordic Medicare - Jacob Jensen

Nordic Medicare - Jacob Jensen 2

Se vores ventetider for marts 2017 her: Tal og fakta – Marts 17

Kære alle sammen

Borgere bør stadig bruge mundbind i sundhedsvæsenet, når der er øget risiko for smitte

Sundhedsstyrelsen er her til morgen kommet med nye anbefalinger om borgernes brug af mundbind i sundhedsvæsenet. Anbefalingerne gælder fra 14. juni 2021. Fremover anbefales brug af mundbind til patienter, der har symptomer, der kan være tegn på COVID-19, til alle der skal testes for COVID-19 og på enkelte steder på sygehuse og i almen praksis. Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan tilsvarende fra mandag d. 14. juni gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.

Siden foråret 2020 har Sundhedsstyrelsen, i perioder med øget risiko for smittespredning, anbefalet at bruge mundbind i sundhedsvæsnet som en ekstra beskyttelse i situationer, hvor det ikke har været muligt at holde afstand. I december indførte regeringen desuden et krav om, at både personale og borgere skulle bære mundbind på offentligt tilgængelige steder, herunder i sundhedsvæsenet, på ældreområdet og på dele af socialområdet.

I den aktuelle situation, hvor der er høj vaccinationsdækning, lave smittetal og færre indlagte med COVID-19, er behovet for supplerende smitteforebyggende tiltag mindre. Derfor vurderer Sundhedsstyrelsen, at det nu er muligt at lempe på krav om brug af mundbind, herunder i sundhedsvæsenet. De nye anbefalinger følger Sundhedsstyrelsens netop offentliggjorte anbefalinger om lempelse af krav om mundbind i det offentlige rum.

Langt størstedelen af personer i øget risiko er blevet færdigvaccineret, og det gælder også en stor del af den øvrige befolkning og de ansatte i sundhedsvæsenet. Samtidig har vi god epidemikontrol. Derfor er det vurderet, at der ikke længere er grund til, at alle bærer mundbind overalt i sundhedsvæsenet, men at man kun gør det i situationer hvor der er en særlig risiko og det er meget vigtigt, at man fortsat følger de generelle anbefalinger for at undgå smitte.

Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan fra mandag d. 14. juni 2021 gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de gældende retningslinjer, der er beskrevet i de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer:

Følgende gælder fra 14. juni 2021

Borgere og patienter anbefales at bruge mundbind i følgende situationer:

  • - når de skal testes for COVID-19
  • - hvis de har symptomer og bryder selvisolation fx for at komme til læge eller på sygehus
  • - ved ophold i venteværelser, da der kan være personer med luftvejssymptomer – det vil sige akutmodtagelse, akutklinik, almen praksis, vagtlæge og øre/næse/hals speciallægepraksis