Rekrutteringsmuligheder

Nordic Medicare bistår med at besætte lægestillinger, sygeplejerskestillinger o.l. indenfor alle niveauer i den offentlige og private sundhedssektor. Dette indbefatter blandt andet følgende stillingskategorier:

Offentlige sundhedssektor

• Sygehusdirektør
• Centerchef
• Læger uden speciallægeanerkendelse
• Læger med speciallægeanerkendelse
Sygeplejersker
Jordemødre
Social- og sundhedsassistenter
Radiografer
Lægesekretærer
Bioanalytikere
Fysioterapeuter

Private sundhedssektor

• Direktør
• Fag- og divisionsdirektører
• Chefer og ledere
• Læger uden speciallægeanerkendelse
• Læger med speciallægeanerkendelse
• Sygeplejersker
• Jordemødre
• Social- og sundhedsassistenter
• Radiografer
• Lægesekretærer
• Bioanalytikere
• Fysioterapeuter

Måske vi har de lægestillinger, sygeplejerskestillinger o.l. du søger. Vores ledige lægestillinger, sygeplejerskestillinger o.l. er meget sjældent offentlige tilgængelige. Vi opfodrer derfor dig til at kontakte os, hvis du er interesseret i at søge et lægejob, sygeplejerskejob m.m. her hos os!