Succesfaktorer

De kritiske succesfaktorer, som vi arbejder målrettet på at opfylde for dig som kandidat, når du besætter en af vores lægestillinger, sygeplejerskestillinger m.m., er:

• Optimal jobplacering
• Forståelse for det dynamiske samspil
• God service under hele rekrutteringsforløbet

Via vores kvalitetssikringsprogram vil vi få kendskab til dit kompetenceniveau, sociale egenskaber samt ambitionsniveau, således at vi senere hen kan tilbyde dig en optimal jobplacering som mest muligt gavner dine læringsprocesser, kompetenceudvikling samt talent- og karriereudvikling.

På denne baggrund stræber vi efter at få en ideel forståelse for det dynamiske samspil mellem vores aktuelle kandidat samt vores kundes arbejdsopgaver og ledelse i henhold til den organisatoriske kontekst.

Det er her vigtigt, at de organisatoriske rammevilkår opfylder dine individuelle mål samt virksomhedens organisatoriske og økonomiske mål.

Vi har stor erfaring med rekruttering af sundhedspersonale, hvorfor du er sikret den bedste service under hele processen.