Rekrutteringsmuligheder - Nordic Medicare

I 2021 planlægger vi at åbne et stort sundhedshus i Kalundborg, til gavn for patienterne.
I sundhedshuset er der plads til flere sundhedsgrupper, lige fra psykologer til fysioterapeuter.

Rekrutteringsmuligheder

Nordic Medicare bistår med rekruttering indenfor alle niveauer i den offentlige og private sundhedssektor. Dette indbefatter blandt andet følgende lægestillinger, sygeplejerskestillinger m.m.:

Offentlige sundhedssektor

• Sygehusdirektør
• Centerchef
• Læger uden speciallægeanerkendelse
• Læger med speciallægeanerkendelse
• Sygeplejersker
• Jordemødre
Social- og sundhedsassistenter
Radiografer
Lægesekretærer
Bioanalytikere
Fysioterapeuter

Private sundhedssektor

• Direktør
• Fag- og divisionsdirektører
• Chefer og ledere
• Læger uden speciallægeanerkendelse
• Læger med speciallægeanerkendelse
• Sygeplejersker
• Jordemødre
• Social- og sundhedsassistenter
• Radiografer
• Lægesekretærer
• Bioanalytikere
• Fysioterapeuter