Kvalitetssikringsprogram

For at blive aktivt medlem af Nordic Medicares database skal den enkelte kandidat godkendes via vores kvalitetssikringsprogram, der blandt andet består af:

• Evaluering af CV
• Kontrol af kandidatens autorisationer
• Kontrol af mulige klagesager
• Afdække sproglige egenskaber
• Personlige referencer
• Personligt interview i delvist struktureret form

Nordic Medicare er fuldt bevidst om, at de, nordiske lande er plaget af en udtalt mangel på sundhedspersonale men af denne grund går Nordic Medicare ikke på kompromis med vores kvalitetsprogram for rekruttering af vikarlæger, vikarsygeplejersker m.m. Gennem Nordic Medicares rekrutteringsprogram sikrer vi os, at læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale bliver kvalitetsgodkendt til at kunne håndtere en kommende vikaropgave.

Nordic Medicare er i dag den eneste leverandør der kan levere et IT-system til sundhedssektoren, hvor en kandidats autorisationsforhold og klagesager per automatik bliver undersøgt i Danmark, Sverige og Norge, når først denne kandidat er lagt ind i vores IT-system en gang. Dette er en del af vores kvalitetssikringsprogram overfor vores kunder og har til formål at sikre patientsikkerheden både før og efter en rekruttering har fundet sted.