Kvalitetssikringsprogram - Nordic Medicare

NY INFORMATION OM COVID-19. LÆS MERE HER!

Kære alle sammen

Vedrørende: Udrulning af vaccination mod covid-19

Når de første vacciner mod COVID-19 er leveret til Danmark, kan vi begynde at tilbyde vaccinationer. Vaccinationer vil være frivillige og gratis, og udgangspunkter er, at vacciner kun blive tilbudt til de befolkningsgrupper, de er godkendte til. Udrulningen af vaccinationer vil forløbe i faser, hvor grupper i størst risiko prioriteres først.

Udgangspunktet er, at alle borgere vil få direkte besked fra myndighederne om hvor og hvordan i henhold til flowchart som kan ses via linket nedenfor og indkaldelsen vil ske via plejehjem, E-Boks og arbejdspladsen.

Læs mere her

Kvalitetssikringsprogram

For at blive aktivt medlem af Nordic Medicares database skal den enkelte kandidat godkendes via vores kvalitetssikringsprogram, der blandt andet består af:

• Evaluering af CV
• Kontrol af kandidatens autorisationer
• Kontrol af mulige klagesager
• Afdække sproglige egenskaber
• Personlige referencer
• Personligt interview i delvist struktureret form

Nordic Medicare er fuldt bevidst om, at de, nordiske lande er plaget af en udtalt mangel på sundhedspersonale men af denne grund går Nordic Medicare ikke på kompromis med vores kvalitetsprogram for rekruttering af vikarlæger, vikarsygeplejersker m.m. Gennem Nordic Medicares rekrutteringsprogram sikrer vi os, at læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale bliver kvalitetsgodkendt til at kunne håndtere en kommende vikaropgave.

Nordic Medicare er i dag den eneste leverandør der kan levere et IT-system til sundhedssektoren, hvor en kandidats autorisationsforhold og klagesager per automatik bliver undersøgt i Danmark, Sverige og Norge, når først denne kandidat er lagt ind i vores IT-system en gang. Dette er en del af vores kvalitetssikringsprogram overfor vores kunder og har til formål at sikre patientsikkerheden både før og efter en rekruttering har fundet sted.