Personaleløsninger - Nordic Medicare

I 2021 planlægger vi at åbne et stort sundhedshus i Kalundborg, til gavn for patienterne.
I sundhedshuset er der plads til flere sundhedsgrupper, lige fra psykologer til fysioterapeuter.

Personaleløsninger

Nordic Medicare bistår med følgende vikarløsninger:

Når du bestiller en lægevikar, sygeplejerskevikar mv. forløber vikariatet oftest fra en uge op til flere måneder. Der kan være tale om en enkelt medarbejder eller en stab af medarbejdere. Hos Nordic Medicare er vi organiseret således, at det er muligt at imødekomme vores kunders behov.

Vi tilbyder:

• Rekruttering af sundhedspersonale til kortere eller længere ansættelse
• Udsendelse af komplette operationsteams