Succesfaktorer

De kritiske succesfaktorer, som vi arbejder målrettet på at opfylde for den enkelte kunde, er at tilbyde:

• Yderst kompetent sundhedspersonale
• Hurtig og effektiv rekruttering
• Kontinuitet under vikarbesættelsen
• Optimal service under hele rekrutteringsforløbet
• Tæt samarbejde baseret på tillid, tryghed og faglighed

Vores kvalitetssikringsprogram betyder, at Nordic Medicare alene råder over meget kompetent sundhedspersonale.
Derudover er en hurtig og effektiv rekruttering af optimalt sundhedspersonale altafgørende i vores forretningsmodel.
Det er tillige vigtigt at sikre størst mulig kontinuitet ved vikarbesættelserne, således at færrest mulige kandidater besætter de enkelte vikariater over en given vikarperiode.

Vi har mange års erfaring med udstationering af lægevikarer, sygeplejerskerer m.m., hvorfor I er sikret den mest optimale service under hele processen.

Vores mål er at skabe grobund for et tæt og langvarigt samarbejde baseret på tillid, tryghed og faglighed.