Kvalitetssikringsprogram

For at blive aktivt medlem af Nordic Medicares database skal du først godkendes via vores kvalitetssikringsprogram. Du skal i denne sammenhæng først indsende:

• CV
• Oplysning om to referencer

Efterfølgende vil du gennemgå et personligt interview. Dette vil munde ud i en endelig kvalitetsgodkendelse. I interviewet vil vi fremhæve, hvad det indebærer at fungere som vikar under fremmede forhold. Derudover vil vi afdække dine behov og ønsker for fremtidige vikariater. Slutteligt indhenter vi

Når du tilbydes ansættelse, skal der indsendes:

• Oplysning om bankforbindelse med registrerings – og kontonummer
• Skattekort
• Kopi af pas eller kørekort

Vi er i dag den eneste leverandør der kan levere et IT-system til sundhedssektoren, hvor en kandidats autorisationsforhold og klagesager per automatik bliver undersøgt i Danmark, Sverige og Norge, når først denne kandidat er lagt ind i vores IT-system en gang. Dette er en del af vores kvalitetssikringsprogram overfor vores kunder og har til formål at sikre patientsikkerheden både før og efter en rekruttering har fundet sted.