Praktiske informationer

Nordic Medicare arrangerer alt det praktiske for dig som lægevikar, sygeplejerskevikar eller lignende, så du udelukkende kan fokusere på det sundhedsfaglige arbejde. Nordic Medicare varetager det praktiske arbejde omkring:

• Ansættelsesforhold
• Vejledning omkring opnåelse af udenlandske autorisationer
• Udfyldning af diverse dokumenter

Derudover forvalter Nordic Medicare de økonomiske aspekter, herunder:

• Boligudgifter
• Rejseudgifter (fly, tog eller bil)
• Forsikringer

Nordic Medicare forsøger på bedst tænkelige måde at imødekomme dine behov, hvorfor rejserne arrangeres i samråd med dine ønsker.